Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Školství

Tělesná výchova na školách je druhořadým předmětem

Průzkum: 91 procent učitelů tělocviku pozoruje upadající kondici dětí. Nová asociace chce na krizi upozornit, pomůže spolupráce s trenéry.

Množí se počet omluvenek z hodin tělesné výchovy na základních a středních školách, fyzická zdatnost s pohybovou gramotností se významně zhoršují a školy v čele se státem nevěnují tomuto problému dostatečnou pozornost. Takové jsou výsledky průzkumu, který iniciovala nově vzniklá Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy. Řešením by bylo spojení škol se zástupci sportovních klubů. „Učitelé jasně potvrdili, že tělesná výchova je druhořadým předmětem na školách a jejich práce je společensky nedoceněná. To se musí v době narůstající obezity u dětí změnit,“ prohlásil Jakub Makalouš z organizace Wannado, která stojí za největším náborovým festivalem Sporťáček. Zároveň je jeden ze zakladatelů nové asociace.

V sobotu 9. září bude se uskuteční v Praze v areálu HAMR v Braníku velká show, při které si děti vyzkouší na jednom místě více než 70 sportů.

tanecni skolaPrávě učitelé tělesné výchovy mají bezprostřední kontakt se současnou dětskou generací a v tělocvičnách základních či středních škol vidí syrovou realitu. A 91 % z nich pozoruje sestupně upadající kondici u nově příchozích dětí. Podle 55 % učitelů se navíc, bohužel, zvýšil počet omluvenek z hodin tělesné výchovy. Vyplývá to z výzkumu, do kterého se zapojilo přes 200 učitelů v období před začátkem nového školního roku. „Zcela jednoznačně a dlouhodobě se zhoršuje fyzická kondice našeho národa a jako učitelé tomu chceme zamezit. Jenže máme k tomu omezené nástroje, hodiny tělesné výchovy nejsou pro většinu škol prioritou a stát nedostatečně upozorňuje zdravotní benefity z pohybu,“ varoval Miroslav Petr, děkan FTVS a předseda nově vzniklé Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy.

Organizace si dává za úkol na krizi upozorňovat, najít dialog se zástupci státu a hlavně podpořit učitele tělesné výchovy. Vždyť 82 % z nich si podle průzkumu myslí, že je jejich práce společensky nedoceněna a podle 74 % učitelů nejsou hodiny TV na školách na stejné úrovni důležitosti a významu jako ostatní výukové předměty. „Pro učitele je složité pracovat s pohodlnými dětmi, které jsou v tomto přístupu podporovány svými rodiči. Nepomáhá ani velký počet omluvenek od lékařů nebo právě od rodičů. Někdy stačí, když dítě zakašle a nemusí cvičit. A limitují nás také obavy učitelů realizovat s žáky některé sportovní aktivity,“ popsal kritické momenty Kamil Kotlík, profesor z Oddělení pedagogiky a didaktiky tělesné výchovy na FTVS.

Přitom podle nově vzniklé asociace funguje v Česku velká řada nadšených a kvalitních učitelů tělesné výchovy. Jenže nemají řádné zastání. „Bohužel někteří z nich opouští školství po krátké době praxe. Jedním z důvodů je nedostatečná finanční podpora. Často se také stává, že absolventi pedagogických škol v tomto oboru se nakonec rozhodnou do praxe vůbec nenastoupit. Potřebujeme zastání a větší společenskou prestiž,“ dodal Miroslav Petr.

Na nedostatečnou péči ze stranu státu o předmět tělesné výchovy dlouhodobě upozorňuje Česká unie sportu. Podle jejího předsedy Miroslava Jansty by se měly na hodinách podílet také zkušeností trenéři z řad sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. „Současná podoba hodin tělesné výchovy není atraktivní pro generaci dětí, která valnou část času žije v digitálním prostředí. Dobří trenéři vědí, jakým způsobem děti nadchnout a zaujmout pro radost z pohybu. A hlavně jim prostřednictví trenérů či učitelů vysvětlit, aby dobře spravovaly fyzickou stránku svého těla a tím dělaly něco pro své zdraví. Tyhle věci přeci stát nemůže opomíjet,“ upozornil Miroslav Jansta.

Podle 81 % učitelů by pomohlo, kdyby školy a jejich učitelé více spolupracovali se zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot. „Z průzkumu také jasně vyplynulo, že 93 procent učitelů pozorují lepší fyzickou zdatnost a pohybovou gramotnost u dětí, které jsou součástí organizovaného sportu v klubech a jednotách. Považuji za důležité toto prostředí propojit se školami,“ dodal Jakub Makalouš, iniciátor nově založené Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy.

„Z průzkumu dálo vzešlo, že největší problém vidí učitelé v neochotě dětí a jejich rodičů se pravidelně zaobírat pohybovými aktivitami. O přínosech sportu pro zdraví by měly rodiny s dětmi významně informovat ministerstvo školství, zdravotnictví a také samotné školy,“ doplnil Makalouš z organizace Wannado, která na svých stránkách nabízí v kategorii tělocvik online mnoho inspirativních her a cviků. A zároveň už 13 let organizuje festival Sporťáček – největší náborovou akci pro mládež v Česku. V sobotu 9. září bude se uskuteční v Praze v areálu HAMR v Braníku velká show, při které si děti vyzkouší na jednom místě více než 70 sportů.

Výsledky průzkumu Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy

1) Za dobu působení v oblasti TV pozorujete postupně upadající fyzickou kondici u nově příchozích dětí? Ano: 48 % Spíše ano: 43 % Spíše ne: 5 % Ne: 4 %

2) Je práce učitele tělesné výchovy v současné době dostatečně společensky doceněna? Ano: 6 % Spíše ano: 12 % Spíše ne: 65 % Ne: 17 %

3) Vnímáte, že jsou hodiny tělesné výchovy na základních a středních školách na stejné úrovni důležitosti a významu jako ostatní výukové předměty? Ano: 16 % Spíše ano: 10 % Spíše ne: 48 % Ne: 26 %

4) Zvýšil se počet omluvenek ze strany žáků a studentů od koronavirové pandemie? Ano: 56 % Ne: 44 %

Jiří Uhlíř

Podobné příspěvky

Členové týmu HWPL v ČR uspořádali online tréninkový kurz pro vzdělavatele

Afri

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha zajišťuje vzdělávání v ukrajinštině

Afri

Platforma Začni učit! řeší nedostatek učitelů

Afri