Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Středočeský kraj

Úspěšný projekt „Bezpečně na internetu“ pokračuje i v letošním roce

Středočeský kraj bude i letos bojovat proti počítačové kriminalitě. Nadějný projekt „Bezpečně na internetu“ v minulém roce dokázal, že o něj má veřejnost obrovský zájem. Kraj se proto rozhodl v něm nejen pokračovat, ale hodlá jej i rozšířit.

„Projekt je součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje. Zájem rodičů o něj předčil naše očekávání. Proto jsme se rozhodli v něm pokračovat i letos, kdy plánujeme uspořádat 60 seminářů. Nově se do něj zapojila i středočeská policie,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD), který v pondělí 16. února 2015 zahájil další ročník projektu seminářem určeným pro příslušníky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Seminář proběhl v budově krajského úřadu a byl zaměřen na problematiku počítačové kriminality, rizika virtuální komunikace, metody a způsoby prevence rizikového chování dětí a mládeže v této oblasti. Zároveň se na něm probíraly možnosti, jak spolupracovat s rodiči ohrožených dětí. „Zapojení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje do projektu vítám, je to další důkaz, že se naše spolupráce prohlubuje,“ uvedl hejtman Petera. „Současně bych rád poděkoval vedení středočeské policie za nabídku, že na vlastní náklady zajistí tisk druhého vydání úspěšné příručky Bezpečně na internetu, která bude k dispozici všem účastníkům seminářů a všem dalším zájemcům,“ dodal.
Publikace je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách kraje (http://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/prevence-kriminality).
Následovat bude série 60 seminářů věnovaných prevenci počítačové kriminality a bezpečného užívání internetu na jednotlivých školách. Semináře, které budou zahájeny od měsíce března a potrvají až do konce letošního roku, jsou, podobně jako v loňském roce, určeny zejména pro rodiče dětí plnících povinnou školní docházku. Seminářů se nově aktivně zúčastní také pracovníci Krajského ředitelství Policie ČR. Středočeský kraj, který projekt financuje, bude usilovat i o zapojení Ministerstva vnitra prostřednictvím grantu.

Loni na podzim se uskutečnilo ve Středočeském kraji 40 seminářů na téma prevence kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu a dalších rizik při virtuální komunikaci, kterých se zúčastnilo 737 rodičů školáků. Počet zájemců o semináře byl ale výrazně vyšší a převyšoval kapacitu.

Podobné příspěvky

Jeden z šesti betonových kolosů již u elektrárny nespatříte .

Afri

Rozhlédněte se do roku 2022 ze středočeských rozhleden

Afri

V nově otevřených půjčovnách je k dispozici celkem přes padesát kol

Šebík