Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Nehumánní zdražení sociálních služeb

Lidem odkázaným na osobní asistenci hrozí výrazné zhoršení kvality života. Od ledna příštího roku MPSV ČR v novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., která určuje maximální ceny za sociální služby, mimo jiné navrhlo zvýšení ceny o 20 Kč za hodinu osobní asistence a pečovatelské služby ze současných 135 Kč na 155 Kč.

V letošním roce 2022 je to ze strany MPSV ČR již druhé navržené zvýšení maximálních limitů cen sociálních služeb. „Zdražování sociálních služeb bez finanční kompenzace je nehumánní, nesolidární, nespravedlivé a je v nesouladu s principy sociální politiky. Okolní státy (nejen Německo a Rakousko, ale dokonce i Slovensko) mají příspěvek na péči v nejvyšším stupni ve výši 40–50 tisíc Kč. Finanční podpora lidí s potřebou asistenčních služeb v České republice je dlouhodobě alarmující a očekáváme, že stát bude pružně a exponenciálně kompenzovat nezbytnou potřebu primární péče, ne naopak,“ uvedla Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. CZEPA protestovala již proti prvnímu letošnímu zdražení sociálních služeb.

Člověk s nejtěžším zdravotním postižením, například ochrnutý od krku dolů, který se sám nenají, nenapije, neumyje, neoblékne, nevyprázdní ani se sám nevysmrká, zkrátka je plně závislý na pomoci dalších osob, má přiznaný příspěvek na péči ve IV. stupni, který zaručuje každý měsíc částku 19 200 Kč. Z této částky si hradí každodenní osobní asistenci, která však při limitovaných cenách stačí na necelých 5 hodin denně. Pokud se cena péče zvyšuje a příspěvek na péči zůstává ve stejné výši, logicky si potřebná osoba může koupit méně hodin péče. Více podrobností v našem článku na partnerském webu Vozejkov.cz.

Důchody se valorizují, tak co chcete?

Valorizace důchodů reaguje na zvýšení cen bydlení, energií, potravin a dalších složek. Ze statistik České správy sociálního zabezpečení za rok 2021 vyplývá, že u invalidních důchodců III. stupně (dříve plný invalidní důchod) 60 % osob svým důchodem nedosahuje výše průměrného invalidního důchodu a více než 73 % osob svým důchodem nedosahuje výše minimální mzdy. Důchod ani po zvýšení obvykle neumožňuje dofinancování potřebné péče. Invalidní důchod je pak je zdroj příjmů nahrazující mzdu, který je určen na financování nájemného, služeb, potravin atd.

Reálný příběh s reálnými důsledky

Jan má ochrnuté celé tělo, hýbe jen hlavou. Od probuzení ráno do usnutí večer potřebuje 18 hodin péče. Po příslušné novelizaci od ledna 2023 by si mohl koupit jen 4 hodiny péče z potřebných 18. Aby byla jeho potřeba péče zajištěna, potřeboval by naopak již dnes každý měsíc z vlastních zdrojů doplácet téměř 55 000 Kč. Jeho staří rodiče se zatím na péči podílejí, ale nebude to možné donekonečna. Co pak – půjde ve svých 35 letech do ústavu?

CZEPA argumentuje, že 
• valorizace příspěvku na péči není připravována v souladu s plánovaným zdražením sociálních služeb od ledna 2023, kdy má ke zdražení služeb dojít; 
• při zdražení služeb si lidé s těžkým zdravotním postižením zakoupí až o 18 hodin péče v měsíci méně – budou muset omezit své primární potřeby;
• opět se jedná „o nás bez nás“ – stejně jako na počátku roku 2022, MPSV ČR podléhá tlaku některých poskytovatelů pobytových sociálních služeb.

CZEPA dále
• podala oficiální připomínky směrem k MPSV ČR;
• požaduje, aby zvýšení cen za přímou péči osobní asistence a pečovatelské služby nebylo požadováno dříve, než bude adekvátně valorizován příspěvek na péči.

Více souvislostí k dané problematice
• https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/czepa-proti-zdrazeni-socialnich-sluzeb-2 (účast
CZEPA na demonstraci v lednu 2022, dopis CZEPA ministru MPSV v lednu 2022)
• https://vozejkov.cz/cz/aktuality/czepa-bojuje-proti-zdrazeni-socialnich-sluzeb (příběh klienta
a vyjádření sociální pracovnice CZEPA ke zdražení sociálních služeb v reportáži ČT, leden
2022)
• https://vozejkov.cz/cz/aktuality/bijme-na-poplach-zdrazeni-socialnich-sluzeb-ii (více
podrobností k aktuální tiskové zprávě)

Alena Jančíková
ředitelka CZEPA

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.: Pomáháme již přes třicet let! Psal se první porevoluční únor roku 1990, když došlo k založení Svazu paraplegiků hájícího práva lidí po poranění míchy. Od počátku své existence Svaz paraplegiků usiloval o kvalitní zdravotní péči – spinální program a otevření spinálních jednotek. V roce 1994 Svaz paraplegiků založil Centrum Paraple. V roce 2010 se Centrum Paraple osamostatnilo a v roce 2011 se organizace přejmenovala na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA.

Mezi dlouhodobé služby patří odborné zdravotní a sociální poradenství. Mezi nově nabízené služby provozované CZEPA patří například startovací byty, tréninkové bydlení pro tetraplegiky, VozejkMap – aplikace mapující bezbariérové místa v ČR, komunitní a informační portál Vozejkov, Hvězdný bazar – tréninkové pracoviště – či preventivní program pro mládež BanalFatal! V roce 2018 vznikla služba Peer mentoring – zkušení vozíčkáři provázejí lidi po poranění míchy v nové těžké životní situaci. Více o našich projektech na https://czep.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most
Tel.: +420 775 980 952, E-mail: czepa@czepa.cz, www.czepa.cz
IČO: 00473146, BÚ u ČSOB: 238 844 756/0300.
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka L 279.

Podobné příspěvky

Eva Holubová: nejlépe se cítím, když mě fotí moje dcera!

Afri

Podzimní veletrhy bydlení sklidily opět úspěch

Afri

Vylepšená služba Tesco online nákupy

Afri