Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

„Role pohybu a specificky chůze z hlediska prevence zdraví obyvatelstva“

Cestlice beh

Lidovecký poslanec Tom Philipp v Poslanecké sněmovně PČR inicioval kulatý stůl na téma „Role pohybu a specificky chůze z hlediska prevence zdraví obyvatelstva aneb pojďme to rozchodit“. Jeho účastníci navrhli řešení, jak dbát na prevenci zdraví. Zároveň se shodli na nutnosti podpory zdravého stravování, dostatku pohybových aktivit a aktivního životního stylu obyvatel. Tyto kroky prodlouží dobu aktivního a kvalitního života, což může přinést významné úspory v celém zdravotnickém systému. V době současných hospodářských problémů se toto téma stává o to akutnější.

Tom Philipp (KDU-ČSL) zorganizoval kulatý stůl o roli pohybu z hlediska prevence zdraví obyvatel

Vláda se v programovém prohlášení zavázala k podpoře zdravého životního stylu a já si beru za svůj osobní úkol, aby to prohlášení bylo opravdu plněno,“ přihlásil se k úkolu místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a poslanec Tom Philipp. „Na zdraví není nárok. Za své zdraví je odpovědný každý sám. Dnes jsme se i shodli na několika základních doporučeních pro veřejnost. Za prvé, děti i dospělí by měli do práce a do školy chodit alespoň kousek pěšky, pokud možno svižným krokem. Za druhé, dělejte „pohybové svačinky“ v práci nebo ve škole. Za třetí, o víkendu vyrazte do přírody po turistických značkách,“ shrnul diskusi na kulatém stole místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp.

„Abychom v životě obstáli, potřebujeme dobře číst, psát a počítat. Ale také potřebujeme mít dobrou tělesnou a duševní kondici, která nám pomáhá překonávat překážky. Není to však jen úkolem školní tělesné výchovy, ale jde i o průřezové dovednosti, které lze uplatnit v řadě jiných předmětů, ale také při neformální aktivitách,“ uvedl Jan Mareš, náměstek sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Preventivní programy musí zahrnovat jak motivaci k pohybu široké populace včetně dětí, tak oblast vhodné výživy a aktivního životního stylu i s ohledem na psychologické aspekty. Investice do zdraví populace se vyplatí i z ekonomického pohledu. Podle dat McKinsey Global Institute připadají v České republice téměř dvě třetiny ztracených let života kvůli špatnému zdraví na populaci v produktivním věku, což má za následek ztrátu hospodářského výkonu ve výši stovek miliard korun.

„Pohyb je efektivní a levný nástroj k prodloužení roků života dožitých ve zdraví a snížení makroekonomických ztrát z nemocí. Přes polovinu českých žen a více než dvě třetiny mužů trpí nadváhou nebo obezitou. Jen ekonomický dopad těchto zdravotních problémů je odhadován na zhruba 150 miliard korun ročně. Kouření, alkohol a nedostatek pohybu je vražedná trojkombinace, která negativně ovlivňuje zdravotní stav českých mužů i žen a zkracuje dobu dožití. Právě pohyb je spolu se správnou výživou a životním stylem důležitým faktorem, jak každý z nás může ovlivnit své zdraví na dlouho dopředu. Fyzická aktivita snižuje riziko vzniku vážných onemocnění a předčasného úmrtí až o třetinu,“ vysvětlila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

„Zdraví obyvatel musí mít česká vláda jako svoji absolutní prioritu. Každá koruna investovaná do lepšího zdraví se nám vrátí skoro dvojnásobně. Pouhé prohlášení a informační kampaně v tomto případě nestačí. Co nejaktivnější roli v oblasti zdravotní prevence, včetně výživy a pohybu, by mělo hrát ministerstvo zdravotnictví. Zdraví obyvatel musí podporovat i další subjekty, bez spolupráce soukromého a neziskového sektoru se tento komplexní problém rozhodně nevyřeší,“ zdůraznil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Až 72 % příležitostí ke zlepšení zdravotního stavu spočívá ve známých intervencích zaměřených na prevenci a změnu životosprávy. Podle odhadů by narostl tuzemský hrubý domácí produkt v důsledku zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva do roku 2040 o 0,7 %, což odpovídá 840 miliardám korun. Nejvýznamněji by přispěla větší účast populace na pracovním trhu.

„Přínosy pohybové aktivity jsou z medicínského hlediska jednoznačně pozitivní, ať už se jedná o oblast neurologickou, endokrinologickou, onkologickou, kardiovaskulární nebo maskuloskeletární. Kombinovaným nízkorizikovým životním stylem, kam se řadí třeba přiměřená hmotnost, pohybová aktivita, nekouření, alkohol s mírou a zdravá strava, lze předejít až čtyřem z pěti infarktů myokardu, především u mužů,“ sdělil Vladimír Tuka, kardiolog z Centra zátěžové kardiologie, který působí rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na 2. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Už pár minut pohybu denně, taková pravidelná pohybová svačinka, se pozitivně projeví, pro dospělé je optimální tak 20-25 minut pohybu denně,“ doplnil docent Tuka. 

Negativní dopad koronavirové epidemie a lockdownů, stejně jako současného růstu cen energií a vysoké inflace na fyzické i duševní zdraví obyvatel, zmínil Ladislav Macka, místopředseda Klubu českých turistů. „Pěší turistika se jeví jako vhodná a levná forma aktivního a zdravého pohybu bez ohledu na věk, zdravotní stav a kondici. Má nezpochybnitelný vliv na fyzickou i psychickou kondici člověka a k tomu také na posilování sociálních vazeb. Určitě je vhodné zmínit poznávání přírody v kombinaci s národní historií a lidovou tradicí,“ informoval Macka.

Podle něj 400 odborů Klubu českých turistů pořádá přes 8 000 turistických akcí ročně. Odbory mají také oddíly mládeže, které se věnují turistice této věkové skupiny a táboření. Ladislav Macka představil rovněž nový projekt Klubu českých turistů nazvaný „Pěšky pro zdraví“, jehož cílem je nabídnout bezpečné a atraktivní turistické trasy.

Mgr. Lucie Ješátková
Tisková mluvčí KDU-ČSL

                                                     

 

Podobné příspěvky

Účinná zbraň proti rakovině – vlastní imunita

Šebík

Ve čtvrtek 13. listopadu proběhne křest knihy ,, Klikatá cesta"

Šebík

ŠKOLA PLNÁ KADEŘNÍKŮ ,

Afri