Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál o řešení problematiky světelného znečištění v Česku

Životní prostředí je třeba chránit ve dne, ale i v noci. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) předložil na dnešní schůzi vlády materiál shrnující činnost Meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky světelného znečištění.

Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál o řešení problematiky světelného znečištění v České republice v letech 2018-2023.

Ta posledních šest let sdružuje resorty, odpovědné za jednotlivé problémy spojené se světelným znečištěním, zástupce samospráv a oborových organizací.

Ministr Hladík vysvětluje: „Česká republika se stala popularizátorem tématu světelného znečištění v celoevropském měřítku za našeho loňského předsednictví EU. Chceme toto téma rozvíjet dál. Během našeho letošního předsednictví ve V4 proto proběhne na podzim 2023 odborný webinář ke světelnému smogu, na který na jaře 2024 ještě naváže další expertní workshop a setkání ministrů V4+.  

V průběhu nedávno odstartovaného španělského předsednictví v Radě EU navážeme na takzvanou Brněnskou výzvu (https://www.mzp.cz/cz/news_20221027-)  konferencí ke světelnému znečištění v Granadě v listopadu 2023. Zástupci MŽP také vystoupí s příspěvkem o světelném znečištění a potřebě inovativních osvětlovacích řešení letos v listopadu během kongresu Smart City Expo World v Barceloně.“

V dnešním materiálu MŽP informují zapojené resorty např. o postupu při zahrnutí problematiky do stavebního práva a o letošním vydání technické normy ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Využívat ji lze pro stanovení žádoucích světelně-technických parametrů venkovních osvětlovacích soustav, které určují maximální hodnoty tak, aby nedocházelo k předimenzovaní osvětlovacích soustav.

Zpráva pro vládu rozebírá i možnosti dotační podpory na rekonstrukci osvětlení v obcích, díky níž obce snižují světelné znečištění, ale také šetří výdaje za elektrickou energii. V současnosti je taková výzva spuštěna v rámci Národního plánu obnovy – Programu EFEKT (https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni), obdobnou výzvu připravuje MŽP v rámci Modernizačního fondu.

Ministerstvo zdravotnictví připraví do konce r. 2023 materiál upozorňující na možná zdravotní rizika vlivu modrého světla na zdraví člověka, a to zejména s důrazem na zranitelné skupiny jako jsou mladiství do 18 let věku. Ti coby častí uživatelé tabletů, mobilních telefonů, notebooků patří k nejvíce ohroženým, například poruchami spánku a imunity.

Následně bude MŽP řešit např. osvětlování památek s Ministerstvem kultury nebo s Ministerstvem zemědělství nastavení podmínek v Programu rozvoje venkova pro čerpání dotací pro skleníky, které bývají častým zdrojem světelného smogu.

Při řešení problematiky je také důležitá osvěta v sousedních státech. Ministerstvo životního prostředí proto zviditelnilo téma světelného znečištění již během loňského  českého předsednictví v Radě EU a navázalo pracovní kontakty s odborníky z mnoha evropských zemí.

TIP MŽP: V červnu 2023 jsme vydali Příručku správného osvětlování

 https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b459c4e4e4d2e3b3c12589e100417774?OpenDocument&Highlight=0,osv%C4%9Btlov%C3%A1n%C3%AD

Lucie Ješátková & Tiskové odd. MŽP

Podobné příspěvky

Kampaň „Míle pro hemofilii“ (Miles for Haemophilia) Unikátní kampaň Míle pro hemofilii odstartovala v roce 2014.

Afri

Čarodějnice na Ladronce

Afri

Šlehněte si Langera!

Šebík