Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy

vznikne nové komunitní centrum s venkovním hřištěm na parkour

komunitní centrum

Městská část Praha 9 a společnost Skanska Reality a.s. vybudují nové komunitní centrum s venkovním hřištěm na parkour, pumptrackovou dráhou i komunitní zahrádkou. Nebude chybět ani prostor na různé akce jako třeba letní kino, koncerty nebo divadlo pro děti a dospělé. Projekt patří mezi úspěšný příklad spolupráce mezi městskou částí a investorem na postupné přeměně brownfieldu v novou obytnou čtvrt. Komunitní centrum bude obyvatelům Devítky sloužit od podzimu.

U metra Kolbenova vznikne nové komunitní centrum pro obyvatele Devítky

komunitní centrumKomunitní centrum bude umístěno na brownfieldu mezi ulicemi Kolbenovou a Poděbradskou. Skanska Reality a.s. zajistí stavbu budovy a vybuduje přilehlé venkovní hřiště na parkour a pumptrackovou dráhu, náplň činnosti centra pak bude v režii městské části. Na provoz centra bude vypsáno transparentní výběrové řízení a budoucí provozovatel tak obdrží předpřipravené vnitřní i venkovní prostory pro realizaci vzdělávacích, osvětových, kulturních, volnočasových, sociálních nebo zájmových aktivit.

Komunitní centrum, hřiště na parkour i pumptracková dráha tohle území bezpochyby zvelebí a obohatí kulturní život na Devítce. Komunitní centra přinášejí život a prostor pro setkávání, a to přesně na naší městské části chceme. Ve chvíli, kdy bude území připraveno k jinému využití, komunitní centrum můžeme vzít a přestěhovat na jiné místo, kde bude dál sloužit obyvatelům Devítky. Je dobře, že jsme se během Covidu, kdy jiní projekty utlumovali, rozhodli jít opačným směrem a nové projekty naopak začali startovat. Teď to začíná nést své ovoce. Věřím, že komunitní centrum při ulici Kolbenova se tak stane novým místem na kulturní mapě nejen Prahy 9,“ říká starosta Portlík.

Nové komunitní centrum bude z velké části mobilní, dle potřeby tak bude možné celou stavbu včetně jednotlivých aktivit přesunout na jiné místo. Hlavní budova se skládá ze tří propojených modulárních jednotek, ke kterým přiléhá plocha pro posezení kryté pergolou. Na ně navazuje prostor pro ostatní aktivity.

komunitní centrum„Nová výstavba se připravuje po dobu několika let, a my se snažíme je efektivně využít. Část našich pozemků určených pro budoucí výstavbu proto nabízíme obyvatelům Prahy pro dočasné využití. Také s Městskou částí Praha 9 nás spojila chuť budovat sounáležitost místních a poskytnout jim prostor pro společná setkávání. Díky tomu, že zástupci města mají dobré povědomí o potřebách obyvatel, měli jsme už od začátku jasnou představu o podobě komunitního centra i celého prostoru. Nyní pracujeme na jeho realizaci,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

Společný projekt komunitního centra je ukázkou fungující spolupráce mezi městskou částí a investorem, v rámci nových pravidel pro investory, která určují, v jaké výši mají investoři městským částem přispívat na občanskou vybavenost při budování nových městských čtvrtí. Městská část Praha 9 bezpochyby patří mezi premianty v oblasti přeměny brownfieldů na obytné čtvrti, zároveň také patří mezi městské části, které naplno využívají všechny možnosti, které jim pravidla pro investory umožňují ve prospěch obyvatel Devítky. Jedná se zejména o budování nezbytné infrastruktury, jako jsou školy, školky nebo investice do veřejného prostoru.

„Jsem rád, že se Devítka dynamicky rozvíjí, a že se nám daří zanedbané brownfieldy měnit ve vlídné obytné čtvrti. Základní podmínkou pro úspěšný rozvoj naší městské části je aktivní spolupráce s investory. Mojí prioritou je vždy vyjednat v rámci každého realizovaného projektu maximum pro obyvatele Devítky. Městská část musí být pro investora vždy respektovaným partnerem. Nové komunitní centrum je ukázkovým příkladem toho, jak to dobře může spolupráce fungovat a já za to zástupcům Skansky děkuji,“ komentuje starosta Portlík.

komunitní centrumMěstská část Praha 9 také dlouhodobě úspěšně podporuje například komunitní centrum Knoflík, které se po rekonstrukci prostor MČ Praha 9 v roce 2021 natrvalo zabydlelo na pomyslném náměstíčku při ul. Jablonecká na sídlišti Prosek a Střížkov, které samo o sobě má své kouzlo, a vytvořila tak prostor pro společenské a kulturní vyžití obyvatel Devítky. Komunitní centra jsou na Devítce stále posilujícím fenoménem nejen pro kulturní setkávání, ale i pro městské zahradničení. Hlavní myšlenkou je smysluplné využití území, které zůstane ještě nějaký čas ležet ladem, navzdory tomu, že je v atraktivní lokalitě a mohlo by sloužit lidem.

Společnost Skanska Reality je dlouhodobě jedním z největších developerů v Evropě. Na českém trhu rezidenční výstavby působí od roku 1997 a doposud v Praze vytvořila přes 8 000 nových domovů, ve kterých bydlí více jak 21 000 lidí. Za zcela zásadní považuje respekt k přírodním zdrojům a pravidelně na trh přináší inovativní technologie. Jako první se v České republice zavázala k projektování a výstavbě udržitelného bydlení podlemezinárodní certifikace BREEAM scílem podpořit zdraví obyvatel, sousedství i celé planety. Postupně se tak stala lídrem na trhu výstavby hospodárných rezidenčních budov s prvky modro-zelené infrastruktury, která efektivně pracuje súsporou vody, energií a uhlíkovou stopou. Součástí její strategie je dosáhnout uhlíkové neutrality nejpozději do roku 2045. 

Mgr. Jan Pohorský

 

O skupině Skanska

Zkušenosti a vize skupiny Skanska nám pomáhají utvářet prostředí pro život, práci a setkávání. Více než 135 let jsme jednou z největších stavebních a developerských společností na světě. Naše tržby v roce 2021 dosáhly 148 miliard švédských korun. Působíme na vybraných trzích v Evropě, severských zemích a Spojených státech. Společně snašimi zákazníky a díky odborným znalostem více než 30000 zaměstnanců, přinášíme inovativní a udržitelná řešení, která umožňují vytvářet zdravé prostředí pro život nejen po dobu našeho života, ale i dlouho po něm.

Podobné příspěvky

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Nový román Marka Tomana vydává Argo

Redakce

Zájem o ochranu soukromí se díky GDPR za posledních pět let zvýšil

Redakce

MŽP spouští Novou zelenou úsporám Light

Redakce