Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Doprava Události

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4

dalnice

Obce a spolky sdružené pod peticí iniciativy Alternativa středočeské D3 vítají dostavbu dálnice D4. Tato dálnice představuje na rozdíl od středočeské D3 racionální dálniční spojení Středočeského a Jihočeského kraje v již zavedeném dopravním koridoru. Je ekonomicky i technicky dobře dosažitelná a netrpí zásadními problémy, jak tomu bohužel je u středočeské D3. Záleží jen na Ministerstvu dopravy a politické vůli, zda spojí D4 v blízké budoucnosti Prahu přímo s Českými Budějovicemi.

Vyjádření Alternativy středočeské D3 k dostavbě dálnice D4

dalniceStavba středočeské D3 je naopak v rozporu s vrcholným strategickým dokumentem Dopravní politika ČR a v rámci EU rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Oba tyto dokumenty požadují rozvoj dálniční dopravy pouze v existujících dopravních koridorech a preferují multimodální nízkoemisní způsoby dopravy před dálnicemi.

Pro dopravní obslužnost východního prostoru od Vltavy (Benešovsko, Táborsko), je klíčová důkladná modernizace silnice I/3, zatímco státem protěžovaná západní varianta středočeské D3 by území jen přitížila přílivem indukované tranzitní dopravy. Místní dopravě by nepomohla.

dálniceStředočeská D3 ohrožuje 60 km krajiny Posázaví, Benešovska a Voticka např. likvidací vodních zdrojů, fragmentací dosud neporušené krajiny, přívalem developerů a tranzitní dopravy, hlukem aj. V samotném Posázaví je jedním z problémů návrh tunelů a rekordně vysokého mostu v poddolovaném území. Soudní znalci zde upozorňují např. na vysoké riziko propadů terénu či nedostatečnost geologických podkladů projektu.

Milan Makovec ze spolku Alternativa středočeské D3 situaci komentuje: „Ministerstvo dopravy si protiřečí, když volá po dopravní obslužnosti sídel a současně prosazuje trasu dálnice v nejméně zalidněné oblasti středočeského kraje mimo větší sídla a stávající dopravní koridory.“

Projekt středočeské D3 z 80. let minulého tisíciletí je prakticky stále v počátcích schvalovacího procesu. Kromě západní varianty existuje ještě východní varianta dálnice schválená stanoviskem EIA z roku 2012 a aktuálně diskutované „nedálniční“ řešení AD3 0+.

Roman Andres (předseda)

Praha, 8. 6. 2021, tisková zpráva Alternativy středočeské D3

Podobné příspěvky

Pražské metro dnes oslavuje 40. narozeniny

Afri

REPORTÁŽ: Centrem Prahy včera prošel pochod Million Marihuana March za legalizaci marihuany

Afri

Bitcoin za poslední měsíc zdražil o více než 320 tisíc korun

Afri