Site icon Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce

PAPEŽ FRANTIŠEK VČERA OSOBNĚ POŽEHNAL VE VATIKÁNU ZÁSTUPCŮM SPOLKU SVATÁ LUDMILA

sv.LudmilaPapež František se včera v rámci své generální audience ve Vatikánu osobně setkal se zástupci spolku Svatá Ludmila 1100 let. Při krátkém přijetí jim Svatý Otec požehnal a převzal kopii ikony sv. Ludmily, první doložené české ženy, babičky, učitelky a světice. Důvodem přijetí byla především pozitivní komunikace osobnosti matky českého národa a jejího příběhu směrem k věřícím i široké veřejnosti. Práce spolku navíc nekončí. Organizace začne pracovat na projektu České nebe, který představí další tuzemské světce stojící v počátcích příběhu českého státu. Cílem je pomocí historie posílit ve společnosti hodnoty jako je křesťanství, rodina, tradice a národní hrdost.

PAPEŽ FRANTIŠEK VČERA OSOBNĚ POŽEHNAL VE VATIKÁNU ZÁSTUPCŮM SPOLKU SVATÁ LUDMILA 1100 LET

Silný ženský příběh na počátku našich dějin odstartoval zájem o českou historii. Práci zástupců spolku na popularizaci sv. Ludmily ocenil 10. listopadu krátkou audiencí také papež František. „Chápu to jako velkou poctu pro Českou republiku i pro nás pro všechny, kteří jsme se se Svatým Otcem včera setkali. Osobně požehnal mě i předsedovi spolku a předala jsem mu kopii ikony sv. Ludmily, která putuje po celý letošní rok po České republice. Cítím obrovskou hrdost, dojetí a také pokoru, že jsem se mohla s papežem Františkem alespoň takto krátce setkat,“ říká Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let, které včera hlava katolické církve požehnala.

PROJEKT NEKONČÍ – SPOLEK POSTUPNĚ PŘEDSTAVÍ CELÉ ČESKÉ NEBE

Do Vatikánu byli pozvaní zástupci spolku spolu s českými řemeslníky díky diplomatické intervenci velvyslance při svatém stolci, Václavu Kolajovi, který chtěl tímto gestem ocenit práci v připomínání sv. Ludmily a také úspěšně zakončený Rok sv. Ludmily. Představitelé spolku otevřeli současně ve Vatikánu výstavu ´Kněžna sv. Ludmila´, kterou mohou shlédnout jako putovní obyvatelé několika regionů Itálie. Vernisáž se uskutečnila přímo ve Vatikánu v úterý 9. listopadu 2021. Současně tato výstava putuje již v těchto dnech po Ukrajině.

Projekt České nebe

Projekt České nebe chce postupně představit světce v historických souvislostech tak, aby se tato témata v české společnosti diskutovala a rozvíjela. Díky silným příběhům jako je sv. Ludmila – matka, učitelka a babička, si klade za cíl rozvíjet hodnoty v oblasti školství, výchovy i mezigeneračních vztahů. „Povedlo se nám částečně probudit zájem o naši historii, počátky křesťanství a s tím spjaté hodnoty, a to díky realizaci 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Současně jsme si vědomi, že téma je sice nosné, ale přes svou důležitost potřebuje v této snaze posílit, a to čerpáním z potenciálu dalších našich světců. Rádi bychom vytvořili galerii českých světců, projekt České nebe, které se stane inspirativním pilířem naší národní identity. Ukazuje se totiž, že jde o symboly a témata, které jsou pro společnost srozumitelné,“ upřesňuje Miroslava Janičatová.

Národní kořeny a hodnoty i praktické cíle

Cíle projektu České nebe u vzdělávání rozhodně neskončí. V plánu je rozšířit a udržovat poutní turistiku, seznamovat veřejnost s místy spojenými s českými světci, ale také díky moderním technologiím – například rekonstrukci obličejů světců, přibližovat jejich život široké veřejnosti. Chybět nebude vytváření programů pro školy, nebo pořádání mezigeneračních setkávání. K tomu může do budoucna sloužit například organizování hudebního festivalu, s koncerty na místech spojených se sv. Ludmilou a další aktivity.

Více na www.svataludmila.cz. Hastagy: #ludmila #vyroci #svataludmila1100let #ceskenebe

Svatá Ludmila 1100 let, z. s.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let zaštiťuje a realizuje národní oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, které se konají po celý rok 2021. V České republice pořádá již od svého vzniku v roce 2016 řadu kulturních a vzdělávacích aktivit a své působení rozšiřuje i do zahraničí. Ve výročním roce se spolku podařilo vydat reprezentativní monografii Ludmila: Kněžna a světice a dále připravuje mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově, výstavu na půdě Senátu Parlamentu ČR nebo Národní pouť na Tetín. Zajišťuje putovní výstavu a ikonu sv. Ludmila, poutnické aktivity a řadu akcí v regionech po celé ČR. Více na www.svataludmila.cz.

Hana Tietze

Exit mobile version