Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výročí

Za jeho šlechtický rod ho věznili

mse

Veřejnost si nedělní mší svatou v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech konanou 17. července připomněla dvacáté výročí úmrtí významné osoby Vojtěcha Grófa Esterházyho.

Nyní památku Vojtěcha Grófa Esterházyho uctili v Praze mší svatou

Jeho Excelence Vojtěch Gróf Esterházy byl osobností, kterou optimismus neopustil ani v nejtěžších momentech života. Byl to člověk, který dokázal probouzet v lidech víru v lepší zítřky. Těmito slovy byla zahájena mše svatá konaná k uctění vzpomínek a významných činů Jeho Excelence.

Celebrant mše, kněz R.D. Jakub Karel Berka, v rámci bohoslužby připomněl velké množství charitativních akcí, které Jeho Excelence Vojtěch Gróf Esterházy v průběhu svého života uskutečnil. Vyzdvihl mimo jiné především jeho činnosti pro mládež v rámci Skautského hnutí i udržování šlechtických tradic a zvyklostí, kvůli nimž byl v období totalitního komunistického režimu vězněn, a pohovořil i o jeho následné emigraci z Československa do Rakouska.

rad

Po dohodě s ekumenickým vedením řádu vybudoval Vojtěch Gróf Esterházy, roku 1993 řadu místních organizací (komend) v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Nakonec bylo dohodnuto, že Esterházyho větev bude čistě pravoslavná a její název bude upraven do podoby International Equester Ordo Sancti Constantini Magni et Helena (Rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny).

Rodinu Esterházyů ze Slovenska a Maďarska na mši svaté zastupoval Jeho Excelence Nikolaus Paul Gróf Esterházy s chotí. Účast na bohoslužbě přijali Esterházyho bývalí spolupracovníci a přátelé, stejně jako příslušníci šlechtických rodů a rytířských řádů, např. von Haugwitzové, von Hahnové a další.

radZa řád svatého Konstantina a Heleny, jehož obnovitelem na území České republiky byl po pádu komunistického totalitního režimu právě Vojtěch Gróf Esterházy, se bohoslužby zúčastnil vicevelmistr řádu Jeho Excelence Petr Moidl s chotí, řád Templářů ze Skotska zastupoval velkopřevor Jeho Excelence Petr Vojtíšek, za Královský řád Točenice zde byla za velkou kapitulu paní PhDr. Marta Verébová, a řád německých rytířů z východního středomoří zastupoval vicevelmistr a maršál řádu Jeho Excelence Svatopluk Haugwitz, někdejší Esterházyho osobní tajemník. Organizačně celou akci zajištoval Jeho Excelence Nikolaus Paul Gróf Esterházy a paní Helena Bendová, kteří si zasloužili veliký vděk všech přítomných.

Petr Moidl

O řádu svatého Konstantina a Heleny

Mezinárodní rytířský řád sv. Konstantina Velikého a Heleny se může pochlubit nejstarší křesťanskou rytířskou tradicí na světě. Dnešní řád je pravoslavnou linií slavné rytířské tradice, která je historicky doložená od 12. století a svůj původ dokonce odvozuje již od 4. století po Kristu z družiny padesáti bojovníků, kteří chránili prvního křesťanského císaře Římské říše Flavia Valeria Constantina známého také jako Konstantin Veliký. Řád udržuje duchovní a morální hodnoty dávných časů, které v naší dnešní moderní společnosti velice chybí. Je tak ochráncem evropské kultury a mentality, která se utvářela v Evropě po dobu dvou tisíc let. O řádové historii byly vydány tři knihy a jsou k zapůjčení ve všech státních knihovnách. Více informací na https://orderofknights.org

Podobné příspěvky

PAPEŽ FRANTIŠEK VČERA OSOBNĚ POŽEHNAL VE VATIKÁNU ZÁSTUPCŮM SPOLKU SVATÁ LUDMILA

Afri

Čím český rodák Mendel obohatil svět?

Afri

18. duben se stal Mezinárodní dnem památek a sídel

Redaktor J.Hampl