Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business Události

Zaměstnanci jsou na home-office produktivnější než v kanceláři

pracovni prostor

Více než polovina dotazovaných zaměstnanců (přesně 51,30 %) je produktivnějších doma než v kancelářském prostředí. Vyplývá to ze studií a průzkumů dr. Michala Beňa z Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích, které byly publikovány ve vědeckém časopisu Frontiers a na portálu International Journal of Business and Applied Social Science.  

Zaměstnanci jsou na home-office produktivnější než v kanceláři

officeVe studii zabývající se otázkou optimálního prostředí pro práci z domova, se Michal Beňo s dalšími autory zaměřuje na to, jak se zaměstnanci během pandemie vyrovnávali s neočekávanými pracovními podmínkami. Téměř 36 % dotázaných zaměstnanců tvrdilo, že během práce z domova jsou schopni odbavit stejné množství práce jako v kanceláři, více než 51 % zaměstnanců je dokonce produktivnějších a 13 % odbaví méně práce doma než v kanceláři. „Pokud existuje pozitivní firemní kultura, tak i při absenci kancelářského prostředí mohou být zaměstnanci mnohem produktivnější,“ říká Michal Beňo.

Jedním z faktorů zvýšené produktivity je, že zaměstnanci nedojíždějí do zaměstnání, nejsou rozptylování svými kolegy a dokážou si práci lépe naplánovat. Tyto výsledky jsou důležité pro další rozvoj firem v budoucnosti. „Celkově zaměstnanci potvrzovali rychlou adaptaci na situaci, a dokonce velká část potvrzovala zvýšenou produktivitu při práci z domova než v kanceláři,“ doplňuje Michal Beňo. 

Home officeStudie publikovaná ve Frontiers ukázala, že na základě údajů se produktivita v průměru zvýšila. Na druhou stranu, ti, kteří se s elektronickou prací necítí dobře, mají tendenci být méně produktivní. Dále mezi nejčastější příčiny poklesu produktivity související s e-workingem patří péče o děti, domácí výuka a starost o domácí mazlíčky (28,41 %), domácí rutina (26,13 %) nebo méně práce (21,59 %). Výsledky naznačují, že více než jedna pětina zaměstnanců, tedy 22,08 %, chce pokračovat v práci z domova trvale, přibližně jedna třetina (35,06 %) častěji než dříve, více než čtvrtina (27,92 %) využije možnost home-office občas a pouze 14,94 % nechce využívat možnost práce z domova vůbec. „Můžeme tedy očekávat, že počet e-pracovníků, kteří budou pracovat z domova, se bude každým rokem zvyšovat i po skončení pandemie. Tito zaměstnanci si zvykli pracovat na dálku a očekává se vzestup tzv. hybridní práce, která kombinuje využití home-office a práce v kanceláři,“ říká Beňo s tím, že „problémem může být tenká hranice mezi pracovním a soukromým životem, sociální distanc nebo nedůvěra ze strany mikromanažerů.“

Beňovy výzkumy byly prováděny na menším vzorku respondentů, „nicméně tyto výsledky můžeme aplikovat na většinu středních i větších firem v EU,“ potvrzuje Michal Beňo.

Profesí vhodných pro e-working je v Evropské unii zhruba 35 %, v České republice se jedná o 29 % profesí. „Covid-19 podnítil největší experiment e-workingu a urychlil změny na pracovním trhu. Nesmíme ignorovat novinky, které jsme dozvěděli o tom, jak fungujeme a pracujeme. Čelíme digitální vlně tsunami, která se věnuje nejen e-learningu a e-workingu, ale celého způsobu našeho pracovního života,“ doplňuje Michal Beňo.

Tereza Říhová

Podobné příspěvky

S příchodem koronaviru covid-19 nastalo pro podnikatele nelehké období

Afri

Pražské městské částí sází na moderní technologie, stále více jich využívá Mobilní Rozhlas

Afri

Sportisimo expanduje na Prahu 6, otevírá tu svou novou prodejnu

Afri