Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

20. ročník soutěže Manažer roku

Manažeři, kteří s úspěchem prošli nominací a pak náročným několikastupňovým hodnocením, se dnes oficiálně stávají finalisty soutěže a řadí se k lize těch nejlepších v zemi za rok 2012. Hlavním bonusem projektu je, že účastníci nejsou hodnoceni jen papírově – podle čísel a výsledků na přihlášce, ale že uvedená fakta jsou prověřována odbornou Hodnotitelskou komisí v praxi. A to i formou manažerského auditu přímo na pracovišti. Každý finalista si tak musí projít mnohastupňovým náročným hodnocením. Od ledna posuzovala Hodnotitelská komise všechny nominace a vybrala a doporučila Národní komisi 86 finalistů.

Poslední tři roky počet nominací vyrovnaně stoupal. Pro soutěž je po celé České republice ustaveno asi 300 nominačních míst, která musela kvalifikovaně a srozumitelně vyhodnotit, proč nominaci danému manažeru udělují. I letos přišlo tradičně nejvíce nominací z Prahy a ze Středočeského kraje. Pozadu však nezůstávají ani další regiony jako např. jihomoravský, královéhradecký a moravskoslezský, také pardubický a nebo kraj Vysočina. Už to, že manažer s úspěchem projde nominací a pak náročným několikastupňovým hodnocením a stane se finalistou soutěže, mu v byznysu přidá na důvěryhodnosti a prestiži a přiřadí ho k lize těch nejlepších v zemi.

Na každého finalistu zpracovává dvacetičlenná Hodnotitelská komise podrobné hodnocení a vychází přitom z kvantifikací vybraných kritérií a ukazatelů, jako jsou tržby, EBITDA, hospodářský výsledek, investice, přidaná hodnota a další. U každého soutěžícího to je celkem 30 kritérií, ty pak skloubí do zásadních šesti: 1. Osobnost a způsobilost manažera, osobní přínosy manažera pro firmu, 2. Podnikatelské výsledky a konkurenceschopnost firmy, 3. Schopnost čelit krizi, 4. Celospolečenské přínosy firmy, 5. Pracovně-sociální a vzdělávací aktivity 6. Environmentální přístup. „Manažer může být ohodnocen celkovým počtem 100 bodů. To se však v historii soutěže ještě nikdy nestalo,“ popisuje předseda Hodnotitelské komise, J. Preclík.

Hodnocení předává patnáctičlenné Národní komisi, která má cca dva týdny na prostudování materiálů. Na svém zasedání před slavnostním vyhlášením nezávisle z finalistů vyhodnotí a vybere vítěze v každé kategorii.

DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM

Finále intelektuálního kapitálu

Dlouhodobě je den slavnostního vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER ROKU odbornou veřejností vnímán jako svátek manažerů. V pražském paláci Žofín je pro ně tradičně připraven atraktivní odborný i prestižní program.

„Letošní manažerský den, 25. duben, začíná mezinárodní konferencí České manažerské asociace: NENECHME SI UJET VLAK (DON´T MISS THE TRAIN) – s podtitulem Úloha manažerů ve 21. století,“ vysvětluje prezident České manažerské asociace, Pavel Kafka. „Na ní vystoupí domácí i zahraniční esa managementu. Pozvání přijala ředitelka T. Hirvikoski z Laurea University of Applied Sciences Finland. Představí nám finskou cestu k úspěchu jako součást tzv. nordického zázraku. Se svým konceptem vystoupí také přední světový odborník na rozvoj a využívání neurovědních oborů v procesu vzdělávání, Lance Knowles z Assisted Language Learning v USA,“ představuje hosty Pavel Kafka. Za domácí scénu se za řečnickým pultem vystřídají generální ředitel České spořitelny, Pavel Kysilka, dále úřadující MANAŽER ROKU 2011 a generální ředitel Agrostroj Pelhřimov, Lubomír Stoklásek, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jaroslav Hanák a další. Konferenci bude moderovat jeden z nejúspěšnějších českých manažerů, který nyní pracuje na úrovni evropského byznysu, Jan Mühlfeit z Microsoft Corporation, nositel titulu MANAŽER ROKU 1999.

Program pokračuje diskuzí u kulatého stolu, jejíž cílem je přenést závěry konference do povědomí české politické scény a „naservírovat“ politikům to, co od nich manažeři při rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti očekávají.

VELKÉ FINÁLE

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER ROKU začíná 25. dubna v 15.00 hodin. Postupně budou vyhlašovány všechny kategorie: Manažeři odvětví, Manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců), Manažer velké firmy (do 250 zaměstnanců), Mladý manažerský talent i Uvedení do síně slávy. Vrchol velkého finále bude patřit skupině deseti nejlepších, v kategorii TOP 10, a samozřejmě MANAŽERCE A MANAŽEROVI ROKU 2012.

Jak to vidí manažeři

Hlavní podmínkou konkurenceschopnosti a tématem diskuzí mezi finalisty se stal systém českého školství, zejména toho technického, které v posledních letech zaostává za potřebami firem a celé ekonomiky. Podle finalistů ujíždí české ekonomice a zdejším firmám vlak. Roman Hrnčíř, předseda družstva Severochema, k současnému školství podotýká: „České školství bohužel neprodukuje dostatečné množství odborníků v těch oborech, které průmysl potřebuje. Navíc mám pocit, že v některých oborech úroveň absolventů značně klesá. Nejen družstva, ale i velké firmy a exportéři mají s kvalitou absolventů technického školství problémy a jak shodně říkají, odborníky si musejí vychovávat a školit sami“. Jednou z takových firem je i společnost Beneš a Lát a její generální ředitel, Lumír Al-Dabagh, situaci komentuje: „Považuji vzdělání za konkurenční přednost. Vzděláváním zaměstnanců, nejen odborným, se systémově zabýváme v podnikové mini-akademii, což je strukturovaný systém rozvoje dospělých.“ Zcela lapidárně a přesně popsal situaci Milan Macholáň, předseda představenstva a generální ředitel První brněnské strojírny ve Velké Bíteši: „Z rány, kterou dostalo české technické školství v devadesátých letech, jsme se stále nevzpamatovali. Vláda ČR musí dát zcela reálnou a masivní podporu technickému školství již od základních škol, přes učiliště, až po střední a vysoké školy.“

Příklad z Vysočiny

Problému technického školství se intenzivně věnuje také loňský vítěz soutěže MANAŽER ROKU, Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pelhřimov, který je spolu s Evou Sykovou, ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV, tváří připravované konference. „Do soutěže jsem šel mimo jiné i proto, abych spolu s ostatními úspěšnými manažery mohl změnit situaci ve školství. Před 13 lety, když jsem do Agrostroje vstoupil, byl průměrný věk zaměstnanců 55 let. A přitom jsem chtěl změnit výrobu a zavést nové technologie. Potřebovali jsme mladé lidi, kteří umějí na moderních strojích a s IT technologiemi. Dnes již máme ve firmě 42 % lidí s maturitou. Naše opatření vytvořila možnost zaměstnávat lidi z regionu a zasahovat do školství v regionu. Pozval jsem před časem 30 ředitelů základních škol a zavedli jsme exkurze škol v našich provozech – školní i individuální návštěvy. Podařilo se nám také zlepšit rozhled kantorů, kteří jsou často odtrženi od praxe a už dlouho neviděli technický pokrok v reálu. Zavedli jsme na konci školního roku akci – týden pro kantory. Duální systém musí fungovat do budoucna i u nás. Některé návrhy musí vzejít zespodu, ty nám ministerští úředníci nevymyslí,“ zhodnotil L. Stoklásek.


Soutěž mobilizuje zdroje

Projekt MANAŽER ROKU zcela neformálně mobilizuje zdroje a formuje ligu úspěšných českých manažerů a manažerek, kteří se často průkopnicky staví nejen k pozitivním, ale i k negativním jevům ve společnosti. Např. kritický postoj mají finalisté 20. ročníku na úroveň korupce u nás. Z mnoha jejich výpovědí vyplývá, že ve svých firmách zavedli etické kodexy, zapojují se také např. do hnutí PodnikameBezKorupce.cz nebo do Koalice pro transparentní podnikání a neakceptují zakázky za tzv. provize. U některých oborů existuje již řadu let standardní postup výběrových řízení formou elektronických aukcí, kterých se účastní dodavatelé z celého světa a jejichž systém eliminuje korupci. Na druhé straně se s korupcí mnozí čeští manažeři setkávají téměř denně.

„Jednou podáš prst a už nejsi svobodný“ nebo „Bohužel ano a výsledkem je, že daná firma ani daný pracovník již pro nás nepracují“, tak znějí odpovědi hodnocených. Další dodává, že korupci odmítá, protože chce být svobodný, aby mohl být konkurenceschopný.

Projekt MANAŽER ROKU vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Jeho hlavním cílem je ocenit a vyzdvihnout vynikající manažerské osobnosti jako příklad pro ostatní. MANAŽER ROKU je dnes systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v České republice a dokonce i ve Střední Evropě.

Za dobu existence soutěže – tedy za 20 let – do finále postoupilo a finalisty se stalo celkem 1 198 vynikajících manažerů a manažerek (152 žen a 1046 mužů) z celé České republiky. Na pomyslném poháru vítězů této soutěže se skví jména výjimečných a úspěšných manažerských lídrů jako je: Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pelhřimov, Eva Syková z Akademie věd ČR, Senta Čermáková z Hewlett Packard, Zbyněk Frolík z Linetu, Jiří Cienciala z Třineckých železáren, Jan Mühlfeit z Microsoft, legendární Štěpán Popovič z Glaverbel Czech, Zdeněk Pelc, Jana Kozáková či Vladimír Feix.

 

Další info najdete na: www.manazerroku.cz

Podobné příspěvky

20PEOPLE do nové sezony vstoupí reprízami úspěšných inscenací Peklo-Dantovské variace a Máj

Afri

Veletrh MOTOCYKL 2018 představil světovou premiéru

Jaroslav Hauer

V prostorách nemocnice strážníci zakročili proti agresivnímu podnapilému muži, který se sebepoškozoval.

Šebík