Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Benefiční koncert pro děti se zdravotním postižením

„Když slyšíte zpívat děti s mentálním postižením, autismem, jejichž deficitem je v mnoha případech opožděný vývoj řeči nebo nemluví téměř vůbec, prožíváte v životě velmi cennou chvíli. Je nejen úžasné, jak děti zpívají, ale i jak citlivě dokážou hudbu vnímat. Jejich výkon je vždycky zážitkem jak pro nás, diváky, tak i pro ně samotné. Každý takový veřejný úspěch si moc považují, za což nás poctí upřímnou radostí, kterábenef.koncert se dotkne srdce každého z nás,“ říká hlavní organizátorka Iva Ryzová.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude využit v ZŠ Ružinovská na dovybavení multimediální technikou. „Za získané finanční prostředky bychom rádi zakoupili interaktivní tabuli. Část peněz se již podařilo vybrat na nedávno odehraném divadelním představení, kdy nás Sbor dobrovolných hasičů v Ondřejově pobavil hrou Járy Cimrmana. I tentokrát děkujeme všem interpretům, že vystoupí bez nároku na honorář a je nám ctí, že se paní Táňa Fischerová stala patronkou tohoto koncertu a večerem nás provede,“ doplňuje ředitel školy, Mgr. Milan Záruba. „Koncert se v obdobném duchu odehrál poprvé vloni a rád bych poděkoval paní Ryzové, jejíž dcera je naší žákyní, že iniciuje a organizuje tato setkání, na kterých se nám daří nejen představit se širší veřejnosti a podporovat odbourávání předsudků o dětech s handicapy, ale i upevňovat vzájemné vztahy s učiteli a rodiči. Jsem rád, že se rodiče o školu zajímají aktivně a věřím, že tuto tradici budeme úspěšně budovat každým rokem. A těším se, že opět prožijeme krásný večer v příjemné atmosféře kostela sv. Tomáše. Za prostory a vstřícnost děkuji také panu řediteli Školy sv. Augustina, panu Mgr. Juanu Provechovi, OSA, který po skončení programu srdečně zve všechny přítomné k přátelskému setkání u sklenky vína.“

 

Podobné příspěvky

Prahu po jedenácti letech postihla obrovská povodeň

Afri

Ze Střední Ameriky se hlásí Vandráci Vagamundos

Šebík

Žižkov Parade, to je loutkové pouliční divadlo pod Žižkovskou věží od 4. do 14. září 2019

Afri