Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Bílá sobota

velikonoce-bila-sobota

Bílá sobota, které se rovněž přezdívá Svatá nebo Světelná, je druhým dnem velikonočního tridua.

Den ticha a rozjímání je tichým předznamenáním nejdůležitější části Velikonoc – Zmrtvýchvstání Páně. Už večer se opět rozeznívají v kostelích zvony a přicházejí oslavy Velikonoční vigilie, což je noc ze soboty na neděli, kdy vstal Ježíš z hrobu.

Bílá barva je znakem čistoty a zároveň může připomínat roucha křtěnců, kteří se ze soboty na neděli nechávají pokřtít o velikonoční vigílii.

Bílá sobota, které se rovněž přezdívá Svatá nebo Světelná, je druhým dnem velikonočního tridua.

Bílá sobota byla v Ježíšově příběhu druhým dnem, kdy ležel ve skalním hrobě poté, co byl ukřižován na vrchu Golgota a jeho mrtvé tělo bylo sundáno z kříže. Ježíš ležel ve skalním hrobě zavinut v plátně a vchod do hrobu byl zavalen kamenem. Jeho učedníci byli zarmouceni a museli se srovnávat s nejistotou, která je po smrti mesiáše zasáhla.

V noci ze soboty na neděli však bylo po příchodu k hrobu zjištěno, že kámen, který zakrýval vchod, byl odvalen a Ježíš Kristus v hrobě neležel. Ježíš vstal z mrtvých.

V sobotu se také pečou beránci či mazance a chlapci pletou pomlázky. Dříve se lidé snažili, aby byl tento den opravdu slavnostní. Kromě úklidu se nosilo i nové nebo sváteční oblečení.

red.

Podobné příspěvky

Slavnostní „uvedení do života“ nové ilustrované Bible jako pocta slovanským věrozvěstcům

Afri

Jan Smigmator je se svým big bandem na turné a 12. května koncertoval i v pražské Lucerně.

Jaroslav Hauer

Drobkovo podivuhodné dobrodružství         

Afri