Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Bohdan Pomahač byl oceněn Českou lékařskou společností JEP…

Bohdan Pomahač byl oceněn Českou lékařskou společností JEP… a Společností plastické chirurgie ČLS JEP 

PRAHA, 13. prosince 2014 – Světově uznávaný český plastický chirurg MUDr. Bohdan Pomahač obdržel z rukou předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. významné ocenění ČLS JEP. Společnost plastické chirurgie zároveň odměnila svého váženého kolegu Čestným členstvím.

Slavnostní akt se uskutečnil v rámci jubilejního 20. Vzdělávacího sympozia s mezinárodní účastí, které v sobotu 13. prosince pořádala v pražském hotelu ILF Česká společnost plastické chirurgie JEP, 1. lékařská fakulta UK v Praze a Česká lékařská komora.

MUDr. Bohdan Pomahač vystoupil na sympoziu pro plastické chirurgy a další lékaře s přednáškou zaměřenou na zkušenosti a nejnovější vědecké poznatky v oblasti rekonstrukční chirurgie. Podle doktora Pomahače jsou to právě operace z tohoto oboru, které se stávají nedílnou součástí zákroků prováděných v případě těch nejvíce postižených pacientů.

Podobné příspěvky

Potopí tchaj-wanská delegace českou ekonomiku?

Afri

Kafé Afrika úspěšně vytrénovala 15 pracovníků z řad afrických imigrantů a azylantů

Šebík

Praha 5 chce „uklidnit“ Anděl a zvýšit pocit bezpečí

Afri