Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Častější kontroly celníků lépe odhalí kamiony, které ničí středočeské silnice

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se minulý týden setkal s vedením Celního úřadu (dále jen CÚ) pro Středočeský kraj. Ředitel úřadu Vladimír Pidrman hejtmana informoval o změnách, k nimž došlo od 1. ledna 2013 v souvislosti s modernizací Celní správy ČR a s přechodem na dvoustupňovou organizační strukturu organizace.

Ředitel Pidrman dále představil strukturu CÚ pro Středočeský kraj včetně územních pracovišť, která jsou jeho součástí. Zmínil též, že vedení CÚ pro Středočeský kraj od začátku roku uskutečňuje osobní setkání se starosty všech obcí s rozšířenou působností ve svém regionu a dalšími představiteli ostatních složek státní správy, se kterými Celní správa ČR (CS) spolupracuje. „Cílem těchto schůzek je nejen představení kompetencí celní správy, ale zejména rozšíření a prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti kontrol a dodržování celních a daňových předpisů,“ zdůraznil ředitel Vladimír Pidrman.

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák poděkoval celníkům za jejich činnost. Zároveň si ale posteskl, že je škoda, že při reorganizaci celní správy bylo zrušeno územní pracoviště v Příbrami. „Třetí největší město ve středních Čechách tak nyní nemá celnici, což velmi komplikuje činnost místním podnikatelům, kteří obchodují se zahraničními partnery,“ řekl hejtman Řihák.

Představitelé vedení středočeského celního úřadu s hejtmanem dále hovořili o tom, jaké jsou možnosti zlepšení práce celníků a jak by bylo možné zefektivnit prováděné kontroly. „Domluvili jsme se, že krajský odbor dopravy vytipuje další vhodné kontrolní místo, které by se dalo ve středních Čechách vytvořit. Musí zde být možné bezpečně odstavit kamion, který porušuje předpisy. Přetížené kamiony patří k našim nejpalčivějším problémům, které nás trápí. I jejich vinou jsou poškozovány silnice, na což právem poukazují nejen běžní motoristé, ale i slušní autodopravci, kteří dodržují předpisy,“ zdůraznil hejtman Řihák.

Podle celníků je velkým problémem skutečnost, že řidiči kamionů si o probíhajících kontrolách velmi rychle předají zprávu pomocí vysílaček. „Dříve, než se zpráva o kontrole rozšíří, podaří se nám obvykle zkontrolovat jenom tři až čtyři kamiony,“ konstatoval ředitel CÚ pro Středočeský kraj Vladimír Pidrman.

 

Podobné příspěvky

Malíř Michal Singer

Afri

Zapomenutá pražská část Nové Královice ožívá

Afri

Titul Farma roku 2019 putuje do jižních Čech

Redaktor J.Hampl