Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Česká televize na podzim v novém kabátě: vetším, modernějším a padne každému

ČT1 tak na podzim nabídne tři původní seriály a tři skupiny nedělních dramatik. „Tím ČT1 potvrzuje svoji roli rodinného kanálu, který je určen nejširšímu publiku,“ vysvětluje ředitel programu Milan Fridrich.

Druhý program České televize novými podzimními pořady ukotvuje svoji pozici mezi ostatními kanály. „ČT2 hledala svoji podobu mnoho let. Letos se stává naplno sama sebou. Bude programem pro ty, kteří stojí o autorské projekty, ať už dokumentární či publicistické, a pro ty, kteří chtějí od televize kultovní díla a díla s mezinárodním renomé. Úlohou ČT2 je také dávat prostor mladým tvůrcům. A tu plní,“ představuje letošní podzimní nabídku Dvojky ředitel programu Milan Fridrich.

Ovšem největší zájem budí 2 nové kanály ČT 😀 a ČT art.

Kulturní kanál ČT art nabízí ve svém schématu doposud nejucelenější prostor v České televizi pro filmovou tvorbu. Dva nové pořady, U Zavěšené knihy a Monoskop, se budou také hlouběji věnovat literární scéně a fenoménu televize. Filmová tvorba je nedílnou součástí kulturního dění. ČT art proto nabídne díla, se kterými se diváci na jiném volně přístupném programu setkat nemohou,“ říká výkonný ředitel kulturního kanálu Tomáš Motl a dodává: „Chceme představit film v celé jeho pestrosti, snímky debutujících i renomovaných autorů, tuzemské i zahraniční, díla animovaná, dokumentární i hraná, tradiční i experimentální. Co nejširší pohled je pro nás z tohoto hlediska zásadní.“ Podle Motla bude filmovým fanouškům věnován především nedělní večer, který nabídne evropský a světový artový film v původním znění s titulky. „Nově se také český divák prostřednictvím úterního okna Animace Story dostane k animovaným filmům pro dospělé, které jsou tematicky i formálně velmi různorodé,“ dodává Tomáš Motl. Studentskou tvorbu představí měsíčník Průvan režírovaný Zuzanou Piussi. Dvouhodinový magazín svede dohromady mladé autory s jejich pedagogy i zkušenými tvůrci a jejich diskuzi proloží konkrétními ukázkami. „Na tuto část pořadu naváže Průvan Plus, který promítne vybraná studentská a krátkometrážní díla. Díky tomu, že není pevně stanoven konec vysílání ČT art, máme navíc tu svobodu, že nejsme omezeni stopáží, a tedy můžeme divákům skutečně vybírat ty nejcennější snímky bez ohledu na časové limity,“ vysvětluje dramaturg Vít Janeček. „A jelikož si ČT art klade za cíl představit divákům také slovenskou tvorbu, je už pro podzimní vysílání připraven desetidílný cyklus adaptací děl slovenské, ale i světové literatury Nesmrtelní,“ doplňuje Motl, podle kterého na ČT art míří také divákům známý magazín Film 2013, kterým provází Jolka Krásná.

Pohled na televizi jako na dominantního zprostředkovatele informací, zábavy a kultury přinese nový magazín Monoskop, vysílaný dvakrát měsíčně vždy ve středu. „Dosud u nás nikdy nebyl tento fenomén zkoumán publicistickou formou, byť ovlivňuje masy lidí. Jsme ale přesvědčeni, že diváky zaujme nejen z hlediska obsahu, ale i jeho zpracováním,“ vysvětluje Tomáš Motl, podle kterého magazín představí trendy i nové televizní formáty. „Chceme reagovat na to, co se v televizi, nejen veřejnoprávní, aktuálně děje a propojit to s tématy, která rezonují již dlouhodobě, ale třeba se jim ještě nikdo podrobněji nevěnoval,“ shrnuje záměr pořadu mediální analytik České televize Milan Kruml. Dále nebudou chybět recenze pořadů ani odlehčená rubrika inspirovaná pořadem televize BBC Perfect Night In.Orchestr CT D

Druhým nově vznikajícím kanálem je dětská televize ČT 😀, která je prvním kanálem v novodobé historii České televize, která bude mít svou vlastní orchestrální
hudbu. „Jde o projekt, který je u nás zatím neobvyklý a přibližuje nás vysokému evropskému standardu,“ říká vedoucí selfpromotion a grafiky Denisa Kollárová. 
Hravé a pestré, takové budou melodie nové dětské televize Déčko, které pro ni nahrává právě dnes v České televizi padesátičlenný orchestr. Autorem hudby, již děti uslyší v podobě upoutávek, předělů a znělek, je skladatel Tadeáš Věrčák. Z originálních nahrávek skladeb vzejde kompletní hudební výbava pro ČT :D, a to včetně aranží pro pozdější práci. „Díky vzniku orchestrální nahrávky bude Déčko dětem znít opravdověji, plněji a bude je rovněž zábavně vzdělávat. I tímto, v našich končinách velmi ojedinělým způsobem, chceme zdůraznit význam uvedení nové televize zaměřené jen na děti,“ říká vedoucí selfpromotion a grafiky Denisa Kollárová. Jedinečnost postupu potvrzuje i šéfproducent ze stejného útvaru David Cynk: „Nahrávat hudební výbavu televizního kanálu s pomocí mnohačlenného orchestrálního tělesa je pro televizní kanál dnes neobvyklé. Hudební složky pro zvukový obal televizních stanic se zpravidla komponují a nahrávají jednodušším studiovým nebo jen elektronickým způsobem.“

„Program ČT 😀 připravujeme s maximální péčí a do nejmenších detailů. Soustředíme se proto nejen na program či jednotlivé pořady, ale i na propracovanou grafickou a hudební stránku kanálu. Naše děti a nová dětská televize si takovou pozornost zasluhují,“ shrnuje výkonný ředitel ČT 😀 Petr Koliha.

Takže i když bude podzim deštivý nebudeme se letos nudit ani my dospělý ale ani naše děti a všichni si přijdeme na své.

Podobné příspěvky

Vinařský rok 2019

Redaktor J.Hampl

Křižíkova fontána se rozzáří v plné kráse

Afri

Thomas Anders and the Modern Talking Band v Praze!

Afri