Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Česko atraktivní pro německé investory

a

Česko zůstává pro německé investory i přes stagnující ekonomiku atraktivní, problémem je stále korupce, právní jistota a státní správa

České ekonomice předpovídají stagnaci, na své vlastní aktivity nahlížejí s mírným optimismem a opět hodnotní Českou republiku jako nejatraktivnější zemi pro podnikání ve střední a východní Evropě – to prozradily převážně německé podniky působící v České republice v průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Z výsledků průzkumu dále vyplývá, že 84 procent osloven podniků by v České republice znovu investovalo. Také z pohledu budoucích investic a pracovních míst vyznívají výsledky průzkumu relativně dobře. Prostor pro zlepšení vidí oslovené firmy především v politické sféře a státní správě.

Průzkumu ČNOPK se zúčastnilo zhruba 180 převážně německých podniků a dalších firem aktivních v česko-německé hospodářské spolupráci. Firmy z různých hospodářských odvětví a různé velikosti byly zastoupeny přibližně rovným dílem. Aktuální hospodářskou situaci hodnotí dvě třetiny respondentů jako uspokojivou a devět procent ji označuje jako dobrou. Jedna třetina dotázaných podniků ji nicméně hodnotí jako špatnou, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zhoršení o 10 procentních bodů.

Ani vyhlídky na letošní rok nejsou příliš optimistické: více než třetina oslovených podniků počítá s dalším poklesem české ekonomiky. Přes 50 procent respondentů očekává stabilní podmínky a 14 procent zlepšení hospodářské situace. V exportní oblasti předpokládá 40 procent oslovených firem i nadále pozitivní vývoj

„To je rozhodně dobrá zpráva, protože export představuje u mnohých podniků značnou část obratu. Potvrzuje to i ukazatel HDP, na němž se export podílí více než 80 procenty,” vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Při hodnocení vlastních obchodních aktivit počítá zhruba jedna třetina oslovených podniků se zlepšením a pouhých 16 procent se zhoršením stávající situace. Většina respondentů očekává stabilní situaci.

„Je potěšující, že námi oslovené podniky hodnotí budoucí vývoj vlastních podnikatelských aktivit o poznání lépe než všeobecnou hospodářskou situaci,” říká Bauer a doplňuje: „To mi dodává optimismu, protože jak ukázaly naše průzkumy z posledních let, byly prognózy našich členských firem většinou realistické.” Také prognózy týkající se dalších investic a pracovních míst jsou s ohledem na stávající situaci pozitivní: vyhlídky jsou ve většině případů stabilní, přičemž téměř čtvrtina podniků plánuje další investice a zhruba pětina chce vytvořit nová pracovní místa.

Stejně jako v loňském roce je většina firem spokojená se svým rozhodnutím podnikat v České republice – 84 procent dotázaných podniků by zde znovu investovalo. Česká republika představuje pro zdejší investory opět nejatraktivnější investiční lokalitu v celém regionu střední a východní Evropy. Téměř stejné hodnocení však tentokrát získalo i sousední Slovensko. Naopak investiční atraktivita Číny, která byla do průzkumu zařazena

Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer | Česko-německá obchodní a průmyslová komora | Václavské nám. 40 | CZ-110 00 Praha 1 Telefon: +420-224 221 200 | Telefax: +420-224 222 200 | E-mail: info@dtihk.cz | Internet: www.dtihk.cz

 

pro srovnání, v porovnání s rokem 2012 poněkud klesla. Rychlý odliv německých podniků z České republiky do jihovýchodní Asie tedy v dohledné době zřejmě nehrozí.

Pokud jde o jednotlivá kritéria, investoři i nadále nejlépe hodnotí členství České republiky v Evropské unii. Dobré hodnocení obdrželi také místní dodavatelé a produktivní a dobře kvalifikovaní zaměstnanci s konkurenceschopnými pracovními náklady. Dosud byli právě zaměstnanci jednou z hlavních předností České republiky pro německé investory. Budoucnost už ale tak růžově nevypadá: zatímco úroveň akademického vzdělání byla v průzkumu hodnocena převážně pozitivně, pohybovalo se hodnocení odborného vzdělávání a dostupnosti odborných pracovníků pouze okolo průměru. Na chvostu žebříčku se stejně jako v uplynulych letech umístila korupce, hospodářská kriminalita a postup při zadávání veřejných zakázek. Špatné hodnocení dostala také právní jistota a státní správa. V případě politické stability se výsledek v porovnání s rokem 2012 ještě zhoršil.

„Hrozící nedostatek odborných pracovních sil, nejistota v právním systému a obecně nízká důvěra ve státní správu oslabují konkurenceschopnost českého hospodářství. Proto se ČNOPK snaží upozornit politické činitele i širokou veřejnost na význam těchto témat pro další budoucnost České republiky,”

 

komentuje Bernard Bauer výsledky letošního průzkumu.

Podobné příspěvky

Zahraniční obchod v květnu skončil v plusu

Afri

OBRAZEM: Noční Praha žije festivalem světla Signal 2014

Afri

Kampaň „Míle pro hemofilii“ (Miles for Haemophilia) Unikátní kampaň Míle pro hemofilii odstartovala v roce 2014.

Afri