Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Cyklostezka, naučná stezka a skanzen

Cyklostezka, naučná stezka a skanzen – i to byla témata posledního zasedání rady kraje

cyklostezkaPoslední zasedání rady kraje mělo na programu značné množství témat. Mezi ně patřilo i schválení podání projektu Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, který je vhodný pro získání finančních prostředků z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska na léta 2009 – 2014 (tzv. Norské fondy). Tento projekt je v souladu s již dříve schválenou „Koncepcí rozvoje Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ a jeho cílem je zejména konzervace těžní věže jámy Mayrau a vybudování depozitářů. „Skanzen Maryau je unikátní ukázkou, jak vypadaly uhelné doly na Kladensku v dobách své největší slávy. Expozice vypadá tak, jako v poslední den odchodu posledních zaměstnanců dolu. Je naší povinností zachovat tuto památku dalším generacím,“ řekl středočeský hejtman Josef Řihák.

Rada dále projednala další fázi projektu na vybudování naučné stezky Karla Čapka, která se nachází v sedmikilometrovém okruhu kolem Památníku Karla Čapka. Tento okruh měl Karel Čapek v oblibě pro své vycházky. Naučná stezka je vybavena 10 informačními panely a odpočinkovým mobiliářem. V rámci projektu je pro návštěvníky Památníku Karla Čapka k dispozici také virtuální stezka – 30minutový dokument o nejzajímavějších úsecích stezky promítaný na velkoplošné obrazovce. Potřebnou částku na vybudování naučné stezky ve výši 2,6 milionů korun získala příspěvková organizace Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Středočeský kraj nyní obdržel z ROP konečnou část dotace na realizaci tohoto projektu.

„Stezku Karla Čapka znám osobně. Vede krásnou krajinou údolím Kocáby a Kotenčického potoka. Cestou je možné spatřit celou řadu přírodních zajímavostí. Je to ideální trasa pro rodiny s dětmi. Po stezce se dá projít i s kočárkem,“ sdělil hejtman Josef Řihák a „Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice – 1. etapa“ mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a Středočeským krajem. Žádosti o dotaci na oba projekty byly Výborem regionální rady schváleny a mají přislíbeno přidělení dotace. Spolufinancování těchto projektů bylo schválenozásobníku projektů Zastupitelstvem Středočeského kraje.

„Cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň bude dlouhá 2,9 kilometru, spojí obyvatele městysů Lázně Toušeň a Zápy a obce Zeleneč s Prahou a naváže na nedávno otevřenou Polabskou cyklostezkou v okolí Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Celkové plánované výdaje projektu jsou 12 749 595,59 korun. Z toho přislíbená dotace činí 8 199 183,26 korun.

Kladenská cyklostezka Praha-Hostivice-Kyšice bude dlouhá přes 6 kilometrů a vytvoří vhodné podmínky pro bezpečné propojení města Hostivice a obce Červený Újezd s metropolí Prahou cyklistickou dopravou. V rámci projektu bude vybudována zcela nová cyklostezka v délce 4,16 km a vyznačena nová cyklistická trasa v délce 1,91 km. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, v současnosti probíhá stavební řízení a stavební povolení bude vydáno v srpnu 2013. Celkové plánované výdaje projektu jsou 26 761 495 korun. Dotace činí 19 678 500 korun,“ informoval o připravovaných projektech hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Podobné příspěvky

ČESKÁ CHUŤOVKA 2013

Afri

Rozhovor s ilustrátorem Zdeňkem Smetanou

Afri

Zajíček na koni otevírá kavárnu. Café AdAstra přináší kromě francouzského šarmu i pracovní příležitost pro lidi s handicapem.

Afri