Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Den otevřených dvěří – ZP Šestajovice

Zemědělský podnik v Šestajovicích u Prahy zve na Den otevřených dveří

 Zemědělský svaz ČR na základě získané dotace připravuje pro tento rok významný projekt „Zemědělství žije!“, jehož součástí jsou naučně-osvětové aktivity, kterými se snaží zlepšit celkové vnímání tohoto oboru širokou veřejností. Cílem projektu je propagace zemědělství prostřednictvím doprovodných programů na zemědělských výstavách a dnů otevřených dveří ve vybraných zemědělských podnicích. První pilotní Den otevřených dveří se bude konat již 3. a 4. května 2013 v Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny poblíž Prahy, kde se veřejnost může seznámit s chodem farmy a ochutnat místní produkty.

Hlavním cílem projektu je zatraktivnit vnímání zemědělství jako takového v očích široké veřejnosti, zvláště pak mladé generace, na jejichž bedrech leží budoucnost zemědělství v České republice. Důležitou součástí projektu je mimo jiné i zlepšování spolupráce mezi středními zemědělskými školami a zemědělskými podniky v jejich okolí, tedy co nejúčelněji aplikovat teorii do praxe. Další z nástrojů projektu – Den otevřených dveří – by měl poukázat na pochopení souvislostí mezi zemědělskou výrobou, potravinami a životním prostředím,
a interaktivně seznámit mladší generaci s významem zemědělství. Dny otevřených dveří budou probíhat v členských podnicích Zemědělského svazu ČR napříč všemi regiony.

Nejbližší možnou příležitostí jak poznat české zemědělství v praxi bude pilotní Den otevřených dveří, který se koná v pátek a sobotu 3. – 4. května 2013, a to ve spolupráci se Zemědělskou obchodní společností Šestajovice – Jirny. Hosté zde poznají, co obnáší obyčejný pracovní den farmáře, jakou péči vyžadují hospodářská zvířata, budou si moci prohlédnout prostory a vybavení celého areálu, včetně chovu prasat, skotu a ovcí. Zároveň budou mít šanci seznámit se s prvotním článkem dlouhého procesu výroby potravin. Pro názornost nebude chybět ani ochutnávka výrobků přímo z farmy čítající například čerstvé mléko nebo vynikající místní uzeniny. Se svými dotazy se mohou všichni zúčastnění obrátit na odborně vyškolený personál, který má zkušenosti a praxi v oboru. Podle ředitele podniku Ing. Miloše Bulíře se malí i velcí mají na co těšit. Součástí programu bude i živá kapela
a dárečky pro nejmenší. „Vezměte své děti a přijďte se společně podívat, jak se v dnešní době dojí krávy a jak se chovají prasata. Jsem přesvědčen, že si odnesete nové poznatky ze života zemědělského podniku a hezké zážitky z celého dne,“ zve rodiče i děti pan Ing. Miloš Bulíř.

Děti zajisté ocení autentické setkání s hospodářskými zvířaty a zábavně-naučný program a hrací koutek, který pro ně bude připraven. Více informací o projektu „Zemědělství žije!“ a jednotlivých termínech akcí Zemědělského svazu ČR se dozvíte na webových stránkách www.zemedelstvizije.cz

Pozvánka na Den otevřených dveří Šestajovice

Podobné příspěvky

Kampa pétanque 2015

Šebík

Sportovní a herní kempy 2013

Afri

Bohnická Divadelní společnost

Jaroslav Hauer