Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Den pro Trojskou kotlinu 2021

zahrada

Galerie hlavního města Prahy prostřednictvím projektu Bio Troja vytváří živý program v Zámku Troja a jeho okolí. Hlavním tématem je propojování umění a problematiky životnímu prostředí. Řešení otázky revitalizace Trojské kotliny a pracovní propojení s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy se stalo pevným bodem programu. Kolemjdoucím a návštěvníkům zahrad nabízíme formou panelové výstavy možnost dozvědět se o výhledech na úpravy Trojské kotliny a v neposlední řadě i jedno konkrétní dílčí řešení – veřejné odpočinkové prostranství před jižní branou Zámku, která v současné době funguje jako parkoviště.

Den pro Trojskou kotlinu 2021

Trojská kotlina má díky své rozloze, charakteru a poloze mimořádný rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká velká proměna. Její součástí jsou nová propojení, pěší stezky či cyklostezky, úpravy břehů pro přírodu i pro návštěvníky nebo nový systém protipovodňové ochrany.

Kromě dlouhodobých projektů chystá Hlavní město Praha také rychlejší změny a úpravy, jako jsou odklizení starých skládek a deponií na Císařském ostrově, zajištění péče o zanedbané části ostrova nebo nové výsadby zeleně. Ve spolupráci s MČ Praha 7 vznikla pilotní digitální naučná stezka Trojské kotliny.

Aktuálním krokem k uskutečnění jarních změn byla iniciace úpravy předprostoru Zámku Troja u jižní brány a zorganizování akce Den pro Trojskou kotlinu 2021. Společnými silami chtějí místní aktéři poukázat na budoucí možnosti využití a revitalizace zmíněného prostoru a jeho okolí.

‣    Panelová výstava s názvem Trojská kotlina 2015–2030 bude spolu s posezením přístupná ve dnech 28. 10. až 7. 11. 2021.
‣    Třetí ročník akce Den pro Trojskou kotlinu s doprovodným programem pro děti i dospělé se uskuteční v pondělí 1. 11. 2021 od 15.30 do 18.00 u jižní brány zámku.

„Aktuálně nejviditelnějším rychlým projektem bude během jara 2022 dočasná úprava reprezentativního prostoru u spodní brány do trojské zámecké zahrady u řeky. Díky spolupráci města, zoologické zahrady, Galerie hl. m. Prahy, Městské části Praha – Troja a dalších aktérů vznikne na části stávajícího parkoviště aut odpočinkový prostor pro návštěvníky zámeckého parku, pro místní občany i pro projíždějící cyklisty,“ vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Troja láká množství návštěvníků, vítáme pomoc městských organizací s vylepšením veřejných prostranství v blízkém okolí zoologické a botanické zahrady,“ říká starosta Městské části Praha – Troja Tomáš Bryknar.

Spolupořádají: GHMP, IPR, MČ Praha – Troja, Praha 6, Praha 7, Praha 8, MetroFarm a Hlavní město Praha

Michaela Vrchotová

Department of Communication, Events and Publishing

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1

Vstupné: zdarma

Další informace:
https://www.facebook.com/events/300720561596679/? ref=newsfeed
https://iprpraha.cz/projekt/15/cisarsky-ostrov-trojska-kotlina
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/den-pro-trojskou-kotlinu-2021-s-programem-pro-velke-i-male/

Podobné příspěvky

Výzva pro všechny ženy 35+

Afri

Svaz českých knihkupců a nakladatelů spouští iniciativu #knizkaprosestricku

Afri

Vězni z Oráčova vyrobili hračky pro děti z jesenické mateřinky

Šebík