Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Domácí kotle – výměna

Výzva zaměřená na podporu výměny domácích kotlů bude otevřena v červnu

Nedávno proběhlo společné jednání Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje o tzv. ,,kotlíkových dotacích“. Jak uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Marek Semerád, zástupci obou stran se dohodli na otevření výzvy obdobné jako v Moravskoslezském kraji zaměřené na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí.

kotelProstřednictvím tohoto dotačního programu bude poskytována dotace domácnostem ve Středočeském kraji, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci,“ upřesnil náměstek Semerád s tím, že předpoklad otevření výzvy je v červnu 2013.

Příspěvek z dotačního programu bude cca 50% a maximální výše dotace pak bude činit 40 000 Kč na jeden kotel a území Středočeského kraje podle Českého statistického úřadu, který vychází z výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011, provozováno cca 115 870 kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks, uhelné brikety nebo dřevo). Předpokládaný dotační program se pak bude vztahovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotleautomatickým plněním.

Novým kotlem se rozumí kotel:

  • nízkoemisní splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní

           třídy 3 s max. výkonem 50 kWt

  • na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy)
  • neumožňuje bez úprav ruční přikládání
  • kotel na tuhá paliva, který splňuje alespoň třetí emisní třídu, stojí minimálně 80.000 Kč.

„Jsem velmi rád, že jednání ohledně dotačního programu bylo úspěšné, neboť střední Čechy si ochranu před znečištěním ovzduší zaslouží stejně jako sever Moravy či jiné emisemi silně postižené lokality,“ uvedl závěrem němestek Semerád. Množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních zdrojůpodle něj střední Čechy vykazují dokonce nejvyšší úroveň v Česku.

Podobné příspěvky

Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody

Šebík

Vyhlášení soutěže filmové Okem dobrodruha

Afri

DEKKADANCERS uvedou obnovenou premiéru Kafkovy Proměny

Afri