Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Dopravní podnik snižuje své náklady

Dopravní podnik si bude více IT služeb spravovat sám, ušetří tak až 20 % nákladů.

 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pod vedením generálního ředitele Milana Křístka vypověděl všechny smlouvy s dosavadním poskytovatelem IT služeb CSC Computer Sciences v hodnote 190 mil. Kč ročně. V rámci nové schválené IT koncepce si část aktivit bude nově vykonávat DPP vlastními silami, počítá se s náborem přibližně 25 specialistů. Na zbývající část služeb budou vypsána otevřená výběrová řízení. Predpokládaná úspora nákladů po uzavření nových kontraktů je až 20 %, a to i po zvýšení mzdových nákladů na činnosti převedené do DPP.

IT services
„Vypovězení nevýhodných smluv a spuštění nové koncepce IT je v souladu s naší strategií efektivního řízení Dopravního podniku a hledání provozních
úspor bez vlivu na cestující a kvalitu dopravy. Kromě 
toho, že ušetříme částku v rozmezí 30 – 40 milionu korun ročně, navíc dostáváme IT pod naši přímou kontrolu. Klíčové infrastrukturní prvky budou od 1. června 2013 plně pod správou zaměstnanců DPP,“ uvedl Milan Křístek, generální reditel DPP.

„V rámci nové organizační struktury IT přijmeme celkem 25 zaměstnanců. Oddělení uživatelské podpory bude nově jediným kontaktním místem pro interní zákazníky – budeme tak mít přehled o všech požadavcích na oblast IT od drobných prací až po jednotlivé projekty. To nám umožní výrazně zvýšit efektivitu. Velký důraz bude kladen i na bezpečnost IT, zejména na zabezpečení klíčových dat,“ dodal Václav Svatoš, vedoucí jednotky IT.

 

 

Podobné příspěvky

V ZOO Praha proběhlo umělé oplodnění lvice Ginni

Afri

Kazachstán poskytuje humanitární pomoc sousedům

Afri

Češi na nesplněném novoročním předsevzetí „zhubnout” promrhají stovky milionů korun

Afri