Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

EUROKLÍČ – klíč ke svobodě

Euroklíč – klíč ke svobodě Ve Středočeském kraji pomáhají Euroklíče  lidem zdravotně znevýhodněným i rodičům malých dětí

Středočeský  kraj se stal historicky prvním regionem v ČR, který se připojil k mezinárodnímu  projektu EUROKLÍČ, s tradicí trvající již více než čtvrt století. Tato  jednoduchá, ale významná pomůcka je zde již samozřejmostí díky tomu, že byl  projekt spolufinancován z ROP Střední Čechy a z rozpočtu kraje.  Středočeský kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR chtějí  informovat především osoby se zdravotním postižením (držitele průkazů TP, ZTP,  ZTP/P, diabetiky, stomiky, onkologické pacienty) a rodiny s malými dětmi  do tří let o tom, že si mohou na distribučních místech po celém kraji zdarma  vyzvednout dotované Euroklíče, jimiž si odemknou bezbariérová zařízení v řadě  veřejně přístupných objektů, kde již byly nainstalovány Eurozámky. Více  informací je na www.euroklic.cz.

„Projekt  EUROKLÍČ je jedním z projektů na cestě k úplné svobodě, zejména pro  osoby se zdravotním postižením. Těší se velké podpoře ze strany Středočeského  kraje, protože naplňuje myšlenku Evropy bez bariér a umožňuje osobám s omezenou  pohyblivostí zařadit se plnohodnotněji do každodenního života. Ve Středočeském  kraji žije téměř 57 000 držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P a naším cílem je  zlepšit podmínky těchto lidí v přístupu k veřejným službám, napomoci jejich sociálnímu  začleňování a tvorbě rovných příležitostí na trhu práce, ve vzdělávacím  systému, při cestování i při vyřizování osobních záležitostí na úřadech,“ řekl Zdeněk Syblík, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro sociální věci.

Zelenka„Ve Středočeském  kraji bylo nainstalováno 155 dotovaných Eurozámků a nakoupeno 18 544 Euroklíčů,  které jsou stále distribuovány cílovým skupinám projektu prostřednictvím odborů  sociálních věcí některých obcí s rozšířenou působností a prostřednictvím  kontaktních pracovišť Úřadu práce. Dále byla vytvořena databáze míst osazených  Eurozámky, která je veřejně přístupná na stránkách www.euroklic.cz. Tato databáze  vychází rovněž jako tištěný Průvodce po místech v ČR, osazených Eurozámky,“ prohlásil předseda NRZP ČR Václav Krása.

K projektu se v České  republice připojila i Síť mateřských center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy  s mobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách, proto je většina  moderních bezbariérových sociálních zařízení osazena také přebalovacím pultem.  Pro rodiče s malými dětmi je tak cestování o něco důstojnější,“ dodal  Pavel Hříbek, předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj.

Podobné příspěvky

Vánoční trhy v centru Prahy jsou inspirovány pohádkovými motivy

Afri

Vychutnejte si novinky v podobě irských whiskey

Afri

Sochařský festival SCULPTURE LINE se nastěhoval do Prahy

Afri