Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Hejtman a jeho náměstek nesouhlasí se záměrem vyhlásit národní park Křivoklátsko

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a jeho náměstek pro oblast ochrany životního prostředí Marek Semerád se vyjádřili k vládnímu návrhu na zřízení Národního parku (NP) Křivoklátsko. Oba jsou toho názoru, že současný stupeň ochrany přírody je pro tuto část středočeského kraje plně dostačující. Křivoklátsko je vedle chráněné krajinné oblasti (CHKO) i biosferickou rezervací UNESCO a ptačí oblastí evropské soustavy Natura 2000. „V nejcennějších částech v CHKO Křivoklátska je přírodní bohatství chráněno soustavou maloplošných chráněných území. Nesouhlasím s názorem Ministerstva životního prostředí ČR, že je nutno na Křivoklátsku zvýšit ochranu území a zřídit zde národní parku. Domnívám se, že vláda by se v současné době měla věnovat zcela jiným problémům, které trápí občany naší vlasti. Například by se měla zabývat, jak zastavit růst nezaměstnanosti, či přestat lidem zvyšovat daně a nejrůznější poplatky. Podle mých informací je současný stav území regionu Křivoklátska v nejlepším stavu za celou dobu trvání CHKO,“ říká hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák.

Podobný názor má i náměstek středočeského hejtmana Marek Semerád. „Nejsem přesvědčen, že toto území je natolik ohroženo profesionální prací lesníků, že by se muselo zde vytvořit území pouze pro pár vyvolených. Jsem volený zástupce středočeských občanů a mojí povinností je hájit jejich zájmy a snažit se jim zajistit práci a sociální jistoty. V současné době první zóny CHKO velmi striktně omezují volný vstup do lesa. Pokud bude vyhlášen NP, tak se omezí volný vstup do lesa na daleko větším území, než doposud. To přinese nemalé problémy nejen místním obyvatelům, ale i rozvoji turistiky a podnikatelským aktivitám. Jako velmi silný argument vnímám petici proti vyhlášení NP Křivoklátsko, pod kterou se podepsalo přibližně 14 tisíc občanů,“ konstatoval Marek Semerád.

Provozy národních parků v ČR jsou každoročně dotovány částkami ve výši stovek milionů korun ze státního rozpočtu. Na území České republiky jsou čtyři národní parky – Krkonoše, Šumava, České Švýcarsko a Podyjí. Vedle Křivoklátska se uvažuje také o zřízení nového národního parku v Jeseníkách. „Případným vyhlášením nových národních parků nepochybně dojde k dalšímu zatížení státní pokladny na vrub všech daňových poplatníků. Jsem přesvědčen, že už bychom nyní neměli ekonomický deficit hospodaření našeho státu dále prohlubovat vyhlašováním nových národních parků. Zejména, když ochrana přírody v uvažovaných oblastech je plně zajištěna. Současný lesnický management na Křivoklátsku je ziskový, přičemž splňuje veškeré požadavky kladené na trvale udržitelné hospodaření v krajině a současně naplňuje i další aspekty lesního hospodářství a ochrany přírody,“ doplnil středočeský hejtman Josef Řihák.

S tímto názorem souhlasí i náměstek Marek Semerád. „Současná ochrana lesů na Křivoklátě je dostatečná a orgán ochrany přírody má dostatečné nástroje k zajištění biodiverzity předmětného území. Stejně, jako úporná snaha vlády vyhlásit na Křivoklátsku národní park mi připadá nestandardní postup pana ministra zemědělství Bendla, kdy nechal provést kontrolu v lesích na Křivoklátsku, aniž by s tímto záměrem seznámil správce lesa. Protože mi připadá celý postup jak kontrol, tak i rychlost předložení zákona na vyhlášení NP přinejmenším podivný, navštívíme spolu s hejtmanem Křivoklátsko v dohledné době,“ sdělil Marek Semerád.

Podobné příspěvky

Novoměstská radnice zachránila během Pražské muzejní noci 2015 stovky návštěvníků před dešťovou smrští .

Šebík

Most Buggyra Speed Festival

Afri

KARYA hlásí comeback

Jaroslav Hauer