Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Politika Zprávy z Prahy

Hus už nebude národ rozdělovat, doufají mocní. Marně!

Šestisté výročí krutého upálení Mistra Jana v Kostnici na popud koncilu totalitní a tmářské katolické církve nutí bohorovné současné preláty, politiky a jejich historiky k různým aktivitám, kterými se pokoušejí většinou dezinterpretovat Husův odkaz a jeho mravní poselství. Naposledy k tomu přikročilo “slepé střevo” stranického politického systému – senát.

Výstavka na chodbě Valdštejnského paláce představuje údajné tři podoby tohoto velkého českého intelektuála, a to sice jako učence a reformátora, kacíře a světce.

Papež František přijal nedávno českou delegaci a vyjádřil lítost nad ranou, kterou si Svatá církev upálením kněze způsobila, nicméně závěry koncilu o údajných bludech kázaných v Betlémské kapli nezrušil, ač je to v jeho kompetenci.

“Kdyby papež kázal mně, abych pískal na flétnu, stavěl věže, spravoval nebo tkal šaty a nacpával uzenice, zdaž nemusel by můj rozum soudit, že papež káže hloupě. Proč bych v tom nedal přednost mínění svému před míněním papežovým?” učil Mistr Jan.

A jak upozorňuje František Šmahel, Hus tím nehájí jen sebe, neboť i jiní dostávají rozkazy a nařízení, jež jsou v rozporu s příkazy “božího zákona”. “Proto,” říká Hus, “rozkazuje-li představený nebo zakazuje-li něco zle, má ho poddaný sezná-li, že rozkazuje či zakazuje zle, potrestati jako bratra.”

Na první pohled je zřejmé, že Hus tu klade výše princip mravní bezúhonnosti lidského myšlení i jednání než slepou poslušnost. Hus tu však v zárodečné formě předjímal společenské a myšlenkové sebeurčení všeho lidu, včetně bezprávných a bezmocných vrstev obyvatelstva.

Koncil to samozřejmě rozzuřilo a žádal, že když se usnese, že má Mistr Jan jedno oko, ačkoliv má dvě, aby tomu usnesení bezpodmínečně věřil. To Hus s odkazem na svůj rozum a svědomí odmítl a raději skončil na hranici, kterou mu bylo stále vyhrožováno, pokud se nepodrobí.

Koncil vedly samozřejmě mocenské a pekuniární motivy, což Hus vystihl zcela přesně svým slavným výrokem: Vem psům kost a skončí rvačka! Proto Češi po husitské revoluci tři sta let trpěli rekatolizací a vládou zdegenerovaných, mezi sebou se množících šílených Habsburků.

Pokud se podíváme na současnost, kdy si partajní oligarchové hrají na kolektivního císaře, udělují si platy, benefity a privilegia včetně imunity, pohrdají vůlí lidu projevenou v mnoha anketách i v rozhodnutí Lidového sněmu, že mají lidu sloužit za mediánovou (nejčastější) mzdu, aby cítili, jak se lidu vlastně pod jejich vedením žije, vidíme, že je nutné oligarchy “potrestati jako bratry”. To znamená domácí vězení s elektronickým náramkem a životní minimum pro všechny tyto “hříšníky”.

Marně se tedy mocní kojí nadějí, že “Hus už nebude národ rozdělovat”. Hus totiž národ nikdy nerozděloval, ale sjednocoval v odboji proti pyšným a zpupným “veřejným činitelům”.

Bez Jana Husa by totiž nebylo ani Jana Žižky, který Čechy ubránil před genocidními “křížovými výpravami”, ani Jana Amose Komenského, který se stal učitelem národů, ale ani Klementa Gottwalda, který se stal prvním dělnickým prezidentem. “Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte, hrr na ně, děti moje,” zní staletími Žižkův jednoznačný rozkaz. A pak nebude pánů ani otroků, nebude berní ani úroků. (mr)
x7DXAUpfHsq7wIeRhDt2pVvplSMASDn2vEntlMDfP1zmCVZVI3Ji_oJxxHuO_dAHq4nck5U

Podobné příspěvky

Libeňský zámek se rozzářil purpurově

Afri

Marian Jurečka píše premiérovi kvůli dofinancování sociálních služeb

Afri

V odsvěceném kostele vznikne oáza klasické hudby, pod taktovkou pražského magistrátu

Afri