Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Iniciativa – to je klíčové slovo říjnové konference Království nebes

kralovstvi nebes

Konference Království nebes měla za úkol ukázat v jakých oblastech mohou křesťané zasahovat lidské životy evangeliem. Pozvaní hosté představili své oblasti služby, podělili se o své zkušenosti a nabídli i možnost spolupráce. Více informací o konferenci na: https://www.connectdisciples.eu/kralovstvi-nebes/.

Konference Království nebes                                                                                                                                              

S odvážným záměrem dostat evangelium ke každému člověku v Čechách vystoupil Josef Bajzík coby vedoucí Connect Disciples Prague a pořadatel celé akce.

Connect Training Campy (CTC)

Connect Disciples Prague (dále jen „Connect“) je službou na vyzbrojování učedníků, která funguje pod Církví bez hranic (dále jen „CBH“). Cílem této služby je, aby česká církev povstala v identitě Božích dětí a v moci Ducha Svatého. Proto kromě pravidelných setkání v Praze pořádají také víkendové akce po republice v místních církvích, tzv. Connect Training Campy. Jejich vizí je pomáhat české církvi vyzbrojit učedníky a poté uvolnit pro další službu. Duchovní růst lidí, kteří již žijí s Pánem, je  klíčovým pro šíření evangelia nejen po Čechách, ale i po celém světě. Více informací o službě na: https://www.connectdisciples.eu/.                                                                                                                                                                                                                                                               

Znáš Ježíše Krista? V roce 2023 o Něm uslyší v Čechách každý

Jsme služba na vyzbrojování učedníků, která funguje pod CBH Praha. Zaměřujeme se na chození v synovství, vyučování a na duchovní dary v praxi.

 

Pár vět o řečnících                                                                   

Na akci vystoupil například Stašek Bubík, hlavní motor hnutí CBH v rámci AC (Apoštolské církve) a pastorem CBH Praha s tématem zakládání sborů. Od roku 2002 se tomuto hnutí podařilo založit již přes 30 sborů hlavně v oblasti Čech.

Dále Peter Kuba – zakladatel organizace Zasáhnout svět, jejímž cílem je zasáhnout Slovenskou a Českou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Také je dynamický evangelista a pastor křesťanských sborů Milost v Praze, Ostravě, Brně a Žilině.

Zika – přes 7 let vystupuje na sociálních sítích (Youtube, Instagram, TikTok), kde po svém radikálním obrácení mluví o víře a mimo jiné sdílí svůj život s Ježíšem. Vede projekt Salvation crew, který se zaměřuje na šíření evangelia převážně mladým lidem přes sociální sítě.

Přemysl Kopeček – vedoucí sboru Armáda spásy v Praze. Jeho tématem byla pomoc potřebným v dnešním světě, ale i v dobách dřívějších.

Jiří Oubrecht – pastor misijní skupiny CBH Sedlčany. Spolu s manželkou sloužili drogově závislým lidem. Byl lektorem v programu Teen Challenge ve Šluknově. Kromě pastorační služby má na srdci oblast manželství, které bylo zároveň jeho tématem  na konferenci.

Pavlína Oubrechtová je  manželkou pastora Jiřího Oubrechta a je zakladatelkou a vedoucí domácího hospice Křídla Sedlčany (https://hospickridla.cz/).

Adam Russ – jeden ze správců církve v Třinci. Je mu blízká pomoc lidem, kteří jdou za Bohem, aby vstoupili do Božího záměru a naplnili povolání, které jim bylo dáno. Podílí se spolu s týmem na vedení setkávání mužů, kde chtějí společně chválit Boha, vyzbrojit se a plnit roli muže, manžela, otce a Božího služebníka.

Jan Folbrecht – pastor společenství HOPE v Českých Budějovicích. V minulosti byl vedoucím mládeže a Royal Rangers a i nyní pořádá pravidelné kempy pro mladé zaměřené na osobní setkání s Ježíšem a naplnění Duchem Svatým.     

David Symon – misijní pastor v CBH Praha, vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři a je zapojený v Nadačním fondu Nehemia. Osm let pracoval s organizací IFES v Bosně a Hercegovině. Nedávno dokončil doktorát na Oxford Centre for Mission Studies se zaměřením na českou identitu na misii a spolupodílel se na vydání knihy „Z Česka až na konec světa“.                                                                                                                  

Ondřej Janeta strávil několik let života ve vězení. Bůh si ho však našel i tam a vložil mu Jeho lásku do srdce k těm nejvíce potřebným a vykořeněným: Romové, narkomani, vězni, lidé vracející se z vězení.

Janette Oubrechtová se věnuje práci s mládeží a spolupracuje s organizací mládeže Slova Života v Evropě. Je správním členem Křesťanské akademie mladých a pořádá akce Hrnky s sebou ve svém rodném městě Milovice. Začíná podnikat v gastronomii s kavárnou Milovická Nádražka a je lektorkou angličtiny. Janette byla kromě toho v minulosti zpěvačkou kapely Runaway My Son.

Tatiana Alekseeva je misionářkou z Kyjeva, která pořádala praktické prorocké semináře realizované na Ukrajině, v Česku, Slovensku, Bulharsku i jinde po Evropě. Jejím tématem na konferenci bylo vytváření modlitební sítě.

Na Konferenci s tématem učednictví také vystoupil Jakub Milfajt a s tématem uzdravování Prokop Mejstřík. Oba řečníci jsou zároveň součástí Connectu. Vyučují nejen na pravidelných setkání, ale i na Connect Training Campech, které zároveň organizují i vedou. Rovněž slouží na lince uzdravení.

Iniciativa

V závěru třídenní konference promluvil Josef Bajzík o vizi, kterou mu Bůh dal na srdce – zasáhnout evangeliem každého člověka v českém národě. Je to vize spojení české církve jako jednoho těla Kristova bez ohledu na teologii.

Možná si říkáte, že evangelizujete celý život bez většího dopadu, ale podzim 2023 bude rokem velkého rybolovu. Pokud  máte zájem, aby český národ byl naplněn Ježíšem Kristem, zapojte se do této iniciativy i vy. Stačí vám pouze boty evangelia a smělá ústa, která Bůh naplní svým Slovem. Do té doby se můžete zapojit například půstem a  modlitbami za oblasti, které na konferenci Duch Svatý zjevil během ranních modliteb: svatost, autorita Božího slova, prohlubování vztahu s Bohem, šíření evangelia na těžko dostupná místa a spolupráce napříč tělem Kristovým.      

Iniciativa bude metodicky řízena Duchem Svatým ve spolupráci s Connect Disciples Prague. Průběžné informace o iniciativě naleznete na: https://www.connectdisciples.eu/

Záznamy z konference včetně podrobností k iniciativě budou zveřejněny na youtube kanálu Connect Disciples Prague: https://www.youtube.com/channel/UCUYM2nJQa8YMmS_ZHVTuh9A/featured

Vladimír Hlávka                                                                                                                                                                                                        

                                       

        

                                                                                                      

                                                                 

Podobné příspěvky

Prezident AK ČR Doležal zdůraznil význam podpory českých potravin

Redaktor J.Hampl

Proenzi® BodyFIX přirozenou cestou stimuluje správné držení těla

Šebík

Praha má plán, jak reagovat na klimatické změny

Redakce