Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Institut umění – Divadelní ústav v roce 2013

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) dnes představil během výroční tiskové konference plánované aktivity na rok 2013. Spuštění nové podoby online databáze Virtuální studovna, mezinárodní konference u příležitosti 230 let od zahájení provozu ve Stavovském divadle, nejrozsáhlejší výstava českých loutek na území USA – to jsou jen některé z mnoha projektů realizovaných v letošním roce. Řadu aktivit připravuje IDU také v oblasti propagace českého umění na mezinárodních veletrzích či publikační činnosti a pokračuje také ve svých výzkumných projektech.

Instituce se prostřednictvím svých aktivit otevírá široké odborné veřejnosti, zároveň ale zveme i dovnitř k návštěvě. Nová budova IDU v ulici Nekázanka bude i letos podobně jako v loňském roce přístupna veřejnosti a uskuteční se v ní řada plánovaných kulturních akcí, včetně divadelních představení,“ uvedla ředitelka IDU Pavla Petrová.

Virtuální studovna (ViS) je vyvrcholením dosavadních snah Divadelního ústavu v oblasti databázového zpracování fondů a digitalizace. Jde o jednotné přístupové rozhraní ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Cílem je zvýšení badatelského komfortu, zvýšení informační hodnoty jednotlivých materiálů díky společnému a provázanému publikování, zpřístupnění materiálů, které by jinak nemohly být zpřístupněny vůbec nebo jen v omezené míře jako např. negativy a diapozitivy z fotografického a scénografického fondu. Od dubna 2013 je na adrese http://vis.idu.czk dispozici nová podoba Virtuální studovny.

IDU se i v letošním roce věnuje prezentaci českého umění v zahraničí. Na prestižním světovém veletrhu performing arts APAP se Česká republika představila v roce 2013 již potřetí, ale pro letošní ročník IDU ve spolupráci s Českými centry připravil divadelní přehlídku s názvem „SoundCzech“ v sále České národní budovy. Úspěch celé akce potvrdil kvalitní dramaturgický výběr, přičemž hostování souborů umožnila finanční podpora IDU a Ministerstva kultury České republiky. Dalším úspěchem v této oblasti bylo zahájení nejrozsáhlejší souborné výstavy českých loutek ve Spojených státech, která potrvá až do srpna letošního roku. Výstava nazvaná Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry, kterou připravil IDU ve spolupráci s Columbus Museum of Art, představuje v přehledu historii českého loutkového divadla od konce 19. století po současnost.

Poprvé bude v České republice probíhat Noc divadel 2013, jejímž koordinátorem je IDU. Tento komponovaný večer se koná každoročně vždy třetí listopadovou sobotu v několika evropských zemích současně. V letošním roce připadá na 16. listopadu. Cílem IDU je aktivně zapojit do projektu co největší počet divadel a souborů, a nabídnout tak širšímu diváckému spektru netradiční divadelní zážitek. Již proběhla první organizační schůzka se zástupci divadel. Projekt zviditelní nejen jednotlivé scény v podvědomí diváků, ale i české divadlo v evropském měřítku.

Mezi úspěchy projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR patří především metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací, která byla v lednu 2013 uznána a certifikována Ministerstvem kultury.Metodika, založena na meziodvětvové analýze, již byla prověřena na několika festivalech v ČR, přičemž se potvrdilo, že její využití je vhodné zejména pro velké mezinárodní projekty, které lákají zahraniční návštěvníky a s nimi i nové příjmy do ekonomiky. Pro rok 2013 se v rámci projektu počítá se zpracováním online aplikace této metodiky.

K příležitosti významného výročí zahájení provozu ve Stavovském divadle pořádají IDU a Národní divadlo mezinárodní konferenci 230 let Stavovského divadla: Tvůrčí potenciál v evropském kontextu, která proběhne ve dnech 18. – 21. dubna. Téma Stavovské divadlo vzbudilo mezi odbornou veřejností velký ohlas. K účasti na konferenci se přihlásilo na sto účastníků ze sedmi evropských zemí, včetně členů Mezinárodní společnosti Carla Marii von Webera.

Pokračují též přípravy již 13. ročníku Pražského Quadriennale (PQ), který proběhne v červnu 2015. PQ v letošním roce zorganizuje několik sympozií v ČR i v zahraničí, video výstavu českých scénografů, a to mimo jiné i díky nově získanému víceletému grantu z Programu Culture na přidružený projekt PQ SharedSpace.

Podobné příspěvky

Xindl X míří opět do Prahy do O2 arény

Afri

Známý herec a básník Petr Batěk si pořídil archu a složil báseň k lockdownu!

Jaroslav Hauer

Peter Nagy, Jožo Ráž a Petr Janda na jednom pódiu!

Afri