Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Domácí Zprávy z Prahy

Jde to i bez korupce

Ve dnech 22.a 23.3. t.r. se uskutečnil v Bratislavě v hotelu Apollo mezinárodní summit o vlivu byznysu a politiky, jejich vzájemného ovlivňování a hranic a hledání odpovědi jak lze společně posunout rozvoj společnosti a utvářet zdravé bezkorupční prostředí.

Summitu se zúčastnila řada odborníků jako je Dr. Lance Wallnau, který vyučoval na Harvardě a ovlivnil mnohé podnikatele, politiky a vedoucí různých organizací a další experti z USA, Izraele a Holandska, kteří mluvili o svých zkušenostech ze svých řídících pozic po celém světě.

Z politiků se summitu např. zúčastnil Branislav Skřipek slovenský poslanec Evropského parlamentu nebo český senátor Libor Michálek, kterému jsme položili několik otázek:

S jakými očekáváními jste jel na uvedený summit?

Summit se konal v době bouřlivých demonstrací v Bratislavě, které se konaly v souvislosti s vraždou investigativního novináře Kuciaka a jeho přítelkyně. Byl jsem na summit pozván, neboť mám zkušenosti s odhalováním korupčních kauz v České republice. Očekával jsem tedy debatu o tom, jak omezit vliv různých mafií na politiku, jak snížit míru korupce. Více se ale debatovalo o tom, jak zvýšit dopad celospolečensky prospěšných projektů a jak zvýšit míru konkurenceschopnosti našich ekonomik.

Co bylo největším přínosem summitu z Vašeho pohledu?

Summit se nesl v pozitivním duchu. Kromě politiků se jej účastnili podnikatelé, kteří mají zájem nezištně podporovat projekty, které jsou ve veřejném zájmu. Překvapilo mě množství podnikatelů, kterým leží na srdci osud nejen Slovenska, ale i České republiky. Přínosné bylo zejména sdílení pozitivních zkušeností. Ve stručnosti bych shrnul: Jde to. Existují podnikatelé, kteří investují do médií, aby se šířily pravdivé zprávy. Existují podnikatelé, kteří investují např. do natočení filmu o Jeronýmu Pražském, aby se připomenulo bohaté dědictví národa. Existují i podnikatelé, kteří finančně podporují politiky, aniž by za to chtěli nějakou protislužbu. Nejsou jich zatím stovky, ale ve srovnání se situací před 5 lety jejich počet roste.  

Každý národ má svoji úlohu v globálním měřítku. Jaká je úloha ČR, jaké vidíte výzvy ke změnám a jak vidíte ČR za 20 let?

Tak to je hodně široká otázka. Příští měsíc by měla vyjít má knížka Nová šance pro druhé století naší republiky a ta poskytuje snad komplexnější odpověď, než která se vejde na pár řádků. Naše budoucnost bude závislá na tom, které hodnoty a odkazy našich velikánů (Husa, Komenského, Masaryka a dalších) přijme většina společnosti za své a jak aktivní budeme v rozvíjení potenciálu, který máme. Jsme kreativní národ. Pro ostatní národy můžeme být inspirací v řadě oblastí. Jako Češi a Slováci jsme dokázali zvládnout pokojné rozdělení státu. O naši zkušenost se zajímají nejen vyjednavači EU o Brexitu, ale řada politiků doslova z celého světa. Ve světě jsme na špici v oblasti krocení inflace, v indexu bezpečnosti nebo sociální spravedlnosti. Máme rekordně nízkou nezaměstnanost, relativně nízké zadlužení, posilující měnu. Za 5 let jsme se v indexu vnímání korupce posunuli o 12 příček nahoru. Považuji za reálné, aby se naše země posunula za 20 let o 20 příček nahoru z hlediska konkurenceschopnosti. Za první republiky jsme patřili do desítky hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. Věřím, že můžeme opět patřit mezi 10 celosvětových lídrů, a to např. v Průmyslu 4.0.

Jakou roli hraje spolupráce byznysu a politiky a jak utvářet zdravé prostředí rozvoje?

Kde vidíte vzájemné hranice?

Jaké s tím máte zkušenosti?

Dáváte hodně široké otázky. 🙂 Obecně by role politiků měla spočívat v tom, aby vytvořili co nejpříznivější podmínky pro rozvoj potenciálu své země. Někteří politici si svou roli popletli a pomáhali jen firmám, které jim do politiky pomohli. Politici a podnikatelé mohou spolupracovat, ale podmínky spolupráce musí být jasně a férově nastavené. Příkladem mohou být projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership tzv. PPP). Když např. Ministerstvo průmyslu a obchodu založí fond na podporu start up projektů, vloží do něj miliardu a o 20 vybraných projektech mají rozhodovat úředníci, je to na průšvih. Jestliže ale do projektu investuje 500 miliónu 50 podnikatelů a tito podnikatelé se podílí na rozhodování, které projekty budou podpořeny, pak se snižuje riziko korupce (podnikatelé mají zájem, aby jejich investice nebyla znehodnocena) a zvyšuje se šance, že se podaří vybrat projekty, které obstojí i v mezinárodní soutěží start up projektů v Silicon Valey (USA pozn. red.).  

Jak přispíváte jako politik k naplňování uvedených principů ve vedení a spravovaní české společnosti?

Do Senátu jsem vstupoval především s programem omezit prostor pro korupci a zvýšit transparentnost při hospodaření s veřejnými rozpočty. První roky jsem tedy předkládal návrhy v tomto směru a 5 z 9 protikorupčních návrhů se podařilo prosadit. Zhruba od roku 2016 jsem se začal věnovat i otázce posílení konkurenceschopnosti. Uspořádal jsem v Senátu na toto téma kulatý stůl a vzešlo z něj řada podnětů. Komenský již před více než 350 lety řekl:

 „Má-li být náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostaneme kupředu…“

Tato slova jsou stále aktuální. Je potřeba postupovat rovnoměrně na více frontách kupředu a já se snažím monitorovat oblasti, kde zaostáváme. Aktuálně např. spolu s dalšími senátory zvolenými v pražských obvodech řešíme otázku, které klíčové legislativní změny jsou nezbytné, aby se zrychlila výstavba dopravní infrastruktury. 

Děkujeme za rozhovor.

Podobné příspěvky

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a jeho náměstci a radní zítra navštíví první narozená miminka ve středočeských nemocnicích a předají jejich maminkám věcný dar v podobě výbavičky pro miminko.

Šebík

Leukémie neznamená konec života

Šebík

Česká republika je zadlužená tolik jako nikdy ve své historii

Afri