Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Jednota českých právníků udělila medaile Antonína Randy

 Praha 4. listopadu 2013

V historických prostorách Vlasteneckého sálu  staroslavného Karolina Univerzity Karlovy  v Praze,  předal dne  4. listopadu 2013,  předseda Ústavního soudu ČR  a předseda Jednoty českých právníků  zasloužilým členům Jednoty nejvyšší vyznamenání – medaili Antonína rytíře  Randy.

Bronzové medaile  obdrželi  přední právníci vykonávající významnou právní praxi a jako  členové Jednoty pro ni vykonávají  významnou práci.

JUDr. Božena Burdychová, členka výboru Pražského sdružení JČP,

JUDr. Karel Longaver, člen výboru Pražského sdružení JČP,

JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově.

 

Stříbrná  medaile  byla udělena laureátům, kteří se významně  zasloužili o fungování demokratického právního státu a svojí prací napomáhají činnosti Jednoty:

JUDr. Ivě  Brožové, předsedkyni Nejvyššího soudu,

JUDr. Vojenu Güttlerovi, emeritnímu soudci Ústavního soudu,

JUDr. Pavlu  Varvařovskému, Veřejnému  ochránci práv,

JUDr. Janu  Vyklickému, čestnému předsedovi  Soudcovské unie.

                                          

Zlatou medaili předal předsedovi Jednoty  českých právníků  a předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému JUDr. Pavel Tuma, 1. místopředseda Jednoty za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, právní vědy a budování právního  státu.

Medaile Antonína Randy je vyznamenáním Jednoty českých právníků zřízené podle Stanov Jednoty a udělované jako ocenění zásluh českých i zahraničních právníků, eventuálně  i dalších představitelů politického, veřejného a společenského života na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství, organizování právního života a upevňování přátelských vztahů s českými právníky.

                                                                               JUDr. Svetozár Plesník

 

IMG_5075 IMG_5077 IMG_5066 IMG_5103 IMG_5107 IMG_5129 IMG_5117 IMG_5120 IMG_5123 IMG_5114 IMG_5133 IMG_5092 IMG_5060 IMG_5058

Podobné příspěvky

Mezinárodní projekt umění – Andělé světa

Šebík

Rozvoj plaveckého areálu Šutka dostal zelenou od Magistrátu hl. m. Prahy

Afri

Jachtařské přednášky v roce 2020

Afri