Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Když se z krávy stane kůň, aneb kdo či co za to může

a

Česká veřejnost je mediálně zahlcována kampaní či zprávami o různých potravinových skandálech. V tom jednom z posledních opět figuruje Polsko. Znovu to potvrzuje již několikrát deklarované stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu, že je potřeba prověřit a diskutovat o aktuálnosti a možnosti plného dodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, které je platné již od roku 2005. Evropa včetně České republiky má však s jeho dodržováním stále problémy. Dle našeho mínění v tom hraje hlavní roli markantní nevyváženost úrovně kontroly státního dozoru nad výrobou a distribucí potravin, která v současné Evropě panuje.

Nařízení EU se mimo jiné vyslovuje i k nutnosti vytvořit v potravinářských podnicích komplexní systém sledovatelnosti a státní kontroly umožňující identifikovat dodavatele a přímé příjemce potravin. Pokud by toto bylo výrobci, dodavatelským řetězcem i státem dodržováno, znamenalo by to výrazný pokles nekvalitních potravin na evropském trhu.

“Pokud by v celé Evropě byla srovnatelná úroveň státního dozoru nad výrobou a distribucí potravin s úrovní jaká je u nás, nemohlo by tak často docházet k excesům, které zásadním způsobem ovlivňují trh s potravinami, zejména pak důvěru zákazníků. “ říká prezident SOCR ČR, Zdeněk Juračka.

Obchodní řetězce a obchodníci v ČR vůbec se kontrole kvality potravin věnují velmi pečlivě a někteří mají dokonce vytvořeny vlastní kontrolní útvary včetně laboratoří, které se ověřování jejich kvality a bezpečnosti věnují. Výsledky testů zejména masných výrobků jsou některými z nich následně zveřejňovány na vlastních internetových stránkách. Jen tak je totiž možné navrátit důvěru kupujících v kvalitu nabízených produktů.

Základním problémem pak zůstává rozdělení právní, ale i hmotné a morální odpovědnosti při uvádění potravin na trh, zejména pak v situaci, kdy je jednoznačně prokázáno zavinění ze strany výrobce či dodavatele. Z titulu zákona za vše může obchodník, neb on je ten, kdo tak zvaně uvádí potravinu na trh a je za provinění někoho jiného „spravedlivě potrestán“ stále rostoucí výší pokut.

Je až úsměvné poslouchat zdůvodnění odmítnutí námi navrhované povinnosti registrovat u všech, co uvádějí potraviny na trh, tržby nejen z důvodu docílení zásadního omezení vlivu černého trhu, ale zejména proto, abychom opětovně nemuseli počítat oběti na životech z metanolové aféry pro údajný „nárůst administrativní zátěže“. A to i přesto, že toto opatření by poctiví obchodníci i restauratéři uvítali. Pro ně je totiž daleko větší zátěží vymáhat náhradu škod za nekvalitní a špatné zboží od dodavatelů, za jejichž provinění platí množství pokut. Při stávající úrovni rychlosti řešení právních sporů jsou to totiž kauzy na několik let zaměstnávající mnoho právníků, což zvyšuje nejen administraci, ale zásadním způsobem přináší i mnohdy nedobytné pohledávky“ vysvětluje Zdeněk Juračka.

Jak bohužel ukazuje i stále doznívající kauza metanol, ve střehu musí však být nejen všichni účastníci dodavatelského řetězce, ale i sami spotřebitelé. Zákazníci by měli věnovat zvýšenou pozornost etiketám a informacím o složení výrobků. Stát i dodavatelé a obchodníci mají velký dluh ve výchově spotřebitele s cílem docílit stavu, kdy budou umět sami rozpoznat a ocenit nabídku trhu, jak po stránce bezpečnosti a složení kupované potravin, tak její kvality. Lidé by měli lépe i vyhodnocovat nabídku trhu tak, aby nadále nakupovali potraviny a alkohol pouze u prověřených obchodníků, kteří jim mohou doložit bezpečnost a původ nabízeného sortimentu a jsou připraveni jim nákup potvrdit řádným pokladním dokladem.

Podobné příspěvky

Na Zažít město jinak se můžete projet na koni.

Afri

Film Gump vyvolal stavbu psího útulku

Redaktor J.Hampl

Správný výběr jazykové školy rozvíjí studentovy dovednosti

Afri