Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Literatura Výtvarné umění ČR Zprávy z Prahy

Kniha Jan Koula – novorenesančník a vlastimil

Kniha Jan Koula - novorenesančník a vlastimil

Západočeské muzeum v Plzni vydalo publikaci Jan Koula – novorenesančník a vlastimil – užité umění v tvorbě architekta 19.století. Autoři Lenka a Jan Merglovi se zaměřili na uměleckořemeslnou tvorbu tohoto význaného architekta, výtvarníka, designéra, organizátora výstav, muzejníka, etnografa, pedagoga a publicisty.

Jan Koula (1855 Český Brod-1919 Praha) patřil k čelným osobnostem české novorenesance. S manželkou Annou (1861—1937) měl dceru Viktorii (1883—1943) a syna Jana (1896—1975), pozdějšího architekta a publicistu, který si přidával mezi jméno a příjmení písmeno E.

Absolvoval vyšší reálku, pražskou Polytechniku a studia ukončil na vídeňské Akademii. Na pražské Polytechnice se později stal profesorem stavitelského umění, architektonického a ornamentálního kreslení, a v letech 1902-1903 jejím rektorem.

V letech 1892-1917 byl kurátorem sbírek národopisu a historické archeologie Národního muzea v Praze. Systemizoval tamní sbírky uměleckého řemesla, a rozšířil je o četné akvizice. Psal články o umělecko-řemeslných památkách pro časopis Památky archeologické a místopisné,  recenzoval výstavy v Topičově salonu, v Umělecké besedě a v Rudolfinu. Podílel se na organizování Všeobecné zemské jubilejní v roce 1891 a Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Navrhl nábytek a soubor keramiky pro Český interiér pro Světovou výstavu v Paříži r.1900.  Roku 1906 byl organizátorem české sekce výstavy o hospodářství a kultuře Rakousko-Uherska, konané v Londýně.

Jako uznávaný znalec v oboru památek, architektury a lidového umění byl zván do výborů např, pražského magistrátu pro asanaci staré Prahy, Jednoty pro dostavbu pražské katedrály nebo komise pro dostavbu a vybavení hradu Karlštejna. V letech 1904–1908 byl předsedou Klubu Za starou Prahu. Obesílal architektonické soutěže mj. na dostavbu Staroměstské radnice, Letenský průkop nebo na Čechův most. V několika dílnách realizoval své návrhy na výrobky uměleckého řemesla (sklo, keramika, dřevo, kov a šperk).

Kniha Jan Koula - novorenesančník a vlastimil 1
Kniha Jan Koula – novorenesančník a vlastimil 1
Kniha Jan Koula - novorenesančník a vlastimil 2
Kniha Jan Koula – novorenesančník a vlastimil 2

Vydavatel o publikaci uvádí: „Koncepce monografie, určené jak odbornému publiku, tak zájemcům o umělecké řemeslo, národopis i obecnou historii, jsou vedeny úmyslem představit Jana Koulu jako jedinečného představitele české, národně orientované uměleckořemeslné tvorby, jako návrháře osobitě reagujícího na podněty novorenesančního stylu, ale současně i jako autora neodmyslitelně svázaného s výtvarnými projevy lidového prostředí doby doznívajícího 19. století. Publikace navíc představuje Jan Koulu také jako aktivního organizátora soudobých výstav, stejně jako muzejníka-kustoda historických a národopisných sbírek Národního muzea v Praze. Zvlášť je mapován Koulův blízký vztah k Plzni a plzeňskému muzeu, který následně vyústil v umělcově zásadním podílu na rekonstrukci plzeňské renesanční radnice a v realizaci její sgrafitové výzdoby. Podklady pro knihu jsou soustředěny z více než dvaceti muzejních i soukromých sbírek, obsáhlou textovou část doprovází více jak 400 vyobrazení, z převážné většiny dosud nezveřejněných.“

Kniha je ke koupi v prodejně Západočeského  muzea v Plzni nebo v e-shopu muzea: https://zcm.cz/e-shop/neperiodicke-publikace.

Zpracoval Petr Ondrášek

Foto © Petr Ondrášek

 

 

 

Podobné příspěvky

Iva Pazderková bojuje proti koronaviru slivovicí

Afri

Festival Týden mozku, všechny přednášky uvidíte na Facebooku festivalu a YouTube Akademie věd ČR

Redaktor J.Hampl

Legendární kapela Smokie nadchla Prahu

Jaroslav Hauer