Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Koncert pro NEDOMAZLENKY

Srdečně Vás zveme na první benefiční KONCERT PRO NEDOMAZLENKY na podporu Dívčí katolické střední školy v Praze 1, která prioritně pomáhá dívkám se zdravotními, mentálními a sociálními handicapy.

Koncert se koná v úterý 23. dubna 2013 v 18 hodin v Kostele sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí 3, Praha 1.

Rádi bychom, aby koncert pomohl naší školu více představit veřejnosti a také získat prostředky na vzdělávací programy a sociální služby pro studentky. Školné se u nás nevybírá.

Koncert se koná pod záštitou kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského a P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O.Cr., generála a velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který pro koncert poskytl prostory kostela sv. Františka z Assisi.

Na koncertu vystoupí Markéta Stivínová, Conca Collegium – členové České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, sbor Sponte Sua se sbormistrem Janem Lejsalem a studentky školy. Soubory přednesou skladby A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Aichingera a dalších.

Trochu jiná škola…

Dívčí katolická střední škola v Praze 1 je v polistopadové historii nejstarší církevní školou v ČR a je výjimečná v mnoha ohledech.

Je přednostně otevřena žákyním nestudijního typu, dívkám z nefunkčního či problematického rodinného zázemí, z dětských domovů a diagnostických ústavů, dívkám s mentálním či tělesným handicapem. Studentky si v rámci výuky samy vaří, uklízejí školu, pomáhají jedna druhé.

Po dvou letech studia mají absolventky zaručen profesionální start – s osvědčeními Pracovník v sociálních službách, Pečovatelka o děti, Všeobecný sanitář, Hospodyně a Kuchařské práce si nacházejí práci snadno, obvykle i s ubytováním. Nejsme jen škola – studentky i absolventky doprovázíme při

hledání zaměstnání, asistujeme při řešení jejich sociální situace včetně bydlení, komunikace s rodinou i úřady.

V každém ročníku se věnujeme 52 studentkám. Od vzniku školy v roce 1990 do současnosti jsme poskytli vzdělání a pozitivnější start do života více než 400 studentkám.

Základní cena vstupenky je 150 Kč.

Částku vstupného lze navýšit dle Vašeho uvážení.

Pro závaznou rezervaci vstupenek a informaci o platbách kontaktujte Jarmilu Neumannovou, tel. 774 894 848. e-mail: koncert@divciskola.cz.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

www.divciskola.cz

Podobné příspěvky

Dobrovolníci uklízeli v pražské zoo

Šebík

Praha hledá ode dneška svůj dvanáctý strom pro Staroměstské náměstí

Šebík

MIMOŘÁDNÝ A ZPLNOMOCNĚNÝ VELVYSLANEC REPUBLIKY KAZACHSTÁN V ČESKÉ REPUBLICE

Šebík