Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

KONCESE – další nařízení, které nic neřeší

a

Podzim loňského roku se do historie České republiky nesmazatelně zapsal metanolovou kauzou. Vláda ČR slíbila řešení, kterého jsme se dočkali až nyní, téměř po půl roce. Připravovaný návrh má zvýšit ochranu spotřebitelů a výrazně eliminovat černý trh s alkoholem. Zavedení koncesí na prodej lihovin však dle našeho názoru bohužel aktuální situaci na trhu neřeší.

O zpřísnění podmínek se tak zasahují i sami zástupci obchodu a pohostinství, jelikož se jedná o jednu z jejich hlavních priorit – tedy ochranu spotřebitele. A tento fakt přeci musí bezesporu převažovat nad důvodem administrativní pseudobariéry. Nabízí se zde i souvislost s obdobnou situací ohledně dohledatelnosti toku potravin, kdy bezesporu dobrá práce dozorových orgánů přijde téměř vniveč, pokud nelze prokázat, zda potraviny prodané konečnému spotřebiteli ( ať již v obchodě či v restauraci ) byly legálně a regulérně nakoupeny.

K zajištění tohoto požadavku však novela živnostenského zákona neobsahuje příslušné zmocnění pro příslušné ministerstvo k vydání vyhlášky tuto oblast upravující. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR proto vyzývá předkladatele zákona i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu CR, aby tento nedostatek, v rámci projednávání uvedeného legislativního návrhu, odstranili.

„Je nám smutno z toho, jak rychle se zapomíná na předsevzetí, jež byla nastolená v době, kdy se alkoholová krize řešila. Státní orgány s potěšením přijaly naši operativnost i ukázněnost a je nutno podotknout, že jsme tím přispěli k rychlému vyřešení dané situace. Avšak nyní, když je problém zažehnán, státní orgány zase rychle zapomněly, co slíbily pro nápravu a neopakování něčeho podobného. Selhal kontrolní systém státních orgánů a zaplatili to podnikatelé. Nyní si k nápravě vymyslel stát koncesi, a protože ji může dostat skoro kdokoli, pak je taková koncese pouze další papír, který si podnikatel potřebuje založit do svého šanonu. Pokud jsou stejným způsobem řešeny problémy s růstem ekonomiky, pak se nedivím, že se žádný nedostavuje“, dodává Pavel Hlinka – viceprezident pro cestovní ruch SOCR ČR.

Podobné příspěvky

Dejte o sobě vědět!

Afri

Praha 5 chce jednat o odstoupení od stavby centra pro rodiče nemocných dětí

Afri

Lepší život ve zdravějším městě

Afri