Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Konference Potenciál místní ekonomiky 2021

konference-czechinvest

Cílem konference je prezentovat tuzemské i zahraniční příklady dobré praxe vedoucí k podpoře lokální ekonomiky, posílení hospodářského růstu regionů a zvýšení životní úrovně v obcích.  Hlavním tématem třetího ročníku konference je rozpočtové určení daní (RUD), podle kterého se mezi kraje, města a obce
rozdělují výnosy ze sdílených daní.

Konference otevírá prostor k těmto otázkám:

• Je rozpočtové určení daní dostatečně efektivní, transparentní a spravedlivé?
• Mají obce v ČR dostatek prostředků na svůj rozvoj?
• Jsou obce motivovány podporovat podnikání a soukromé investice na svém území?
• Co by případná změna znamenala pro malé obce, města, kraje či státní rozpočet?

Akce je určená všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, místostarostům, hejtmanům a dalším zástupcům krajů, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního rozvoje apod.), developerům či investorům realizujícím své projekty v obcích a městech či zástupcům státní správy.

Potvrzení řečníci konference

• Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů
• Pavel Sovička, Managing Director CZ&SK ve společnost Panattoni
• Radka Vladyková, Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky Věslav Michalik, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, starosta obce Dolní Břežany
• Martin Půta, místopředseda Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje
• Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
• Ondřej Chybík, architekt a zakladatel studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
• Lucie Pára, zástupce vedoucího Kanceláře strategií a politik udržitelnosti IPR Praha
• Lukáš Moravec, Centrum daňových studií při Katedře obchodu a financí PEF ČZU v Praze
• Gabriela Kukalová, odborný asistent na Katedře obchodu a financí, koordinátor činností Centra daňových studií
• Věslav Michalik, radní Středočeského kraje a náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací, starosta obce Dolní Břežany
• Miroslav Matěj, ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí

Program

• BLOK I (10:00–12:00), RUD A MOTIVACE MĚST K PODPOŘE INVESTIC A PODNIKÁNÍ
• BLOK II (13:00–14:30), RUD V REALITĚ MUNICIPALIT
• BLOK III (15:00–16:30), RUD Z POHLEDU KRAJŮ A STÁTU
Pod záštitou
• Svaz města a obcí České republiky
• Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu

POŘÁDÁ: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest s partnery
DATUM: 1. listopadu od 10.00 do 16.30
MÍSTO KONÁNÍ: Centrum architektury a městského plánování (CAMP),
Vyšehradská 51, Praha 2. Akce bude i online streamovaná

Podobné příspěvky

Světová kulturistická tour je podruhé v Praze

Afri

Legendární hit od Buty se po 23 letech dočkal nového kabátu

Afri

Městská část Praha 6 má nové čestné občany

Afri