Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Konference RE:PUBLIKUM představuje zajímavé projekty práce s diváky

 Institut umění – Divadelní ústav (IDU) si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci s názvem RE: PUBLIKUM, která se uskuteční 24. dubna v Divadle Archa. Organizátoři (Česká kancelář programu Kultura, MEDIA Desk Česká republika a Divadlo Archa) pozvali na konferenci řadu atraktivních hostů z Česka i zahraničí, kteří na úspěšných příkladech z praxe předvedou, jak lze v současné době pracovat s publikem. Budování nových modelů komunikace s publikem, podpora práce s diváky, hledání nových diváckých skupin, netradiční způsoby prezentace uměleckých děl, práce s dětmi jako budoucím publikem – to jsou některá z témat, jimiž se bude konference zabývat.

Mezinárodní konference o možnostech práce s publikem ve 21. století má za cíl představit zajímavé a fungující projekty práce s publikem u nás i v zahraničí, které by sloužily jako inspirace pro české kulturní a umělecké organizace. Podpora práce s diváky, budování publika a hledání nových diváckých skupin patří k prioritám nového programu Evropské unie Kreativní Evropa, do nějž budou od roku 2014 zahrnuty i stávající programy MEDIA a Kultura. Péče o publikum a jeho rozvoj by se měla stát součástí dlouhodobých koncepcí kulturních organizací. Měla by se projevit nejen v marketingu, ale i v dramaturgii, přípravě doprovodných programů a v celkovém chodu všech organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta.

Tradiční modely prezentace obsahu uměleckých děl, jako jsou např. muzea, galerie a knihovny, přestávají publiku stačit. Obsah, jakkoli hodnotný a unikátní, potřebuje nový příběh. Pro tradiční kulturní organizace i nezávislé projekty začíná být nezbytné zajímat se o své diváky, návštěvníky či posluchače, poznávat jejich potřeby a požadavky a vycházet jim vstříc skladbou svých programů i jejich prezentací. Kultura ve 21. století hledá také nové publikum a oslovuje diváky ve skupinách, o kterých se dřív neuvažovalo a vydává se za nimi i na místa, která sloužila nebo slouží úplně jiným účelům – veřejné prostory, průmyslové čtvrti, uprchlické tábory, vyloučené lokality nebo nemocnice, a tak přispívá k jejich oživení a dalšímu rozvoji. Kultura opouští tradiční místa svého působení a proměňuje se i její role ve společnosti.

Nové technologie a rozvoj internetu nabízí nové formy komunikace a mění vztahy mezi umělci a jejich publikem. Nová generace diváků chce mít vliv na obsah kulturních projektů. V době, kdy je umělecký obsah snadno dostupný a všichni mohou mít téměř totéž, získává participující divák něco navíc – unikátní nebo personalizovaný obsah.

Důležitá je i práce s dětmi, která výrazně ovlivňuje podobu dalších generací publika. Cílem není jen naučit děti chodit do kina, na výstavy nebo do opery, ale pomoci jim porozumět zákonitostem umělecké tvorby, aby ji tak mohly lépe chápat, ocenit či samy tvořit. Jejich prostřednictvím mohou nalézt cestu k umění i dospělí. Konference se zúčastní řada českých i zahraničních hostů. Eva Blažíčková zapojila do choreografického ztvárnění Špalíčku Bohuslava Martinů děti a mládež z různých sociálních a národnostních skupin bez předchozí taneční zkušenosti spolu s dětmi z konzervatoře Duncan Centre a tanečními profesionály. Zapojení dětí do tvorby, tentokrát operní, se věnuje i italský projekt Opera J, který popularizuje operu jako moderní a zábavnou uměleckou formu. Ústředním prvkem projektu je speciálně složená opera, kterou připravují děti a učitelé dlouho dopředu a ta pak putuje po divadlech v zúčastněných zemích. Nácvik má často nádech komunitní práce a děti se během příprav dozvědí nejen informace o pozadí opery, ale mohou si pohrát i se zápletkou a hudbou. V den představení jsou děti, jejich rodiče a prarodiče pozváni do divadla o několik hodin dříve, aby nahlédli do zákulisí. Zde mají možnost spatřit organizaci představení z úplně jiné perspektivy než té tradiční, divácké. Jedná se o výjimečnou příležitost, a tak je takový zážitek lákavý pro mnoho lidí.

Novým modelům komunikace s publikem a začleňování nejrůznějších sociálně a věkově odlišných skupin se dlouhodobě věnuje Ondřej Horák. V loňském roce například vznikl unikátní model, který nesl název Věznice: místo pro umění. Podařilo se do něj zapojit nejen desítky umělců a odsouzených ze sedmi českých věznic, ale i významné galerijní instituce (DOX, MG), které poskytly prostor pro prezentaci na jedné straně etablovaným umělcům, na druhé straně sociálně odloučené skupině, kterou vězni bezesporu jsou.

Britský projekt Otevřete knihu (Opening the Book) přesouvá pozornost čtenáře od konvenčních kritérií jako je autor či žánr a snaží se ho přimět nahlédnout do knih, o kterých by jinak neuvažoval. Projekt je inspirován prostředím maloobchodu, kde propagace a nápadité představení hraje klíčovou roli. Důležité je čtenáře upoutat, donutit ho vzít knihu do ruky, prohlédnout ji, začíst se, aniž by ji musel dočíst. Tato cesta je určena především pro veřejné knihovny, které ve svém katalogu nabízejí široké spektrum témat – od cestování, přes oddech, po útlé knihy k rychlému přečtení či tituly, které čtete, když nemůžete usnout.

Samostatnou kapitolou je crowdfunding – zapojení publika do financování projektů. První, skutečně funkční, český crowdfundingový portál vznikl v listopadu 2012 a nazývá se Hithit.cz. Během několika měsíců fungování portálu Hithit.cz získali potřebný kapitál čtyři hudebníci, kteří díky podpoře fanoušků natočí novou desku. V Praze díky crowdfundingu vznikne nové letní kino. Postaví ho mezinárodní centrum současného umění MeetFactory, jež sídlí v budově bývalé průmyslové továrny.

Za film se konference zúčastní společnost Aerofilms s projektem tajného kina CinemaRoyal. Promítání kultovních snímků nebo pokladů světové kinematografie se koná na místech,která jsou obvykle nepřístupná – tovární haly, sklepení nebo boxerský ring. Koncept Cinema Royal je založen na překvapení a očekávání. Návštěvníci jsou seznámeni pouze s místem a časem,místo projekce i název filmu jsou do poslední chvíle tajné. Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru. Postupem času se kolem promítání vytvořila stálá komunita fanoušků, kteří tak mohou sdílet unikátní zážitek.

 

Podobné příspěvky

Kamil Střihavka v RockOpeře Praha

Šebík

Motorističtí fanoušci na barumce vzali registr dárců útokem. Kampaň Reklamních inženýrů přivedla do registru 571 nováčků za tři dny

Afri

Ponurý objekt zvaný Turbo. Tam se budete bát zcela jistě

Afri