Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Ledviny mohou být postiženy také proděláním onemocnění COVID-19

Ledviny-transplantace

Buď v rámci těžkého průběhu onemocnění jako takového (tzv. akutní poškození ledvin) nebo přímým cytopatickým působením viru na ledvinné buňky,“ upozorňuje MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM.V ČR bylo v roce 2020 provedeno 443 transplantací ledvin. Pouze u 6 % případů (28 pacientů) bylo možné transplantovat ledvinu od žijícího dárce. Může za to nízká informovanost o této možnosti a kvalitě života dárce po odběru orgánu.

Nepodceňte preventivní péči o ledviny

Onemocnění spolehlivě rozezná jen lékař

Ledviny mohou být postiženy také proděláním onemocnění COVID-19

LedvinyNa čekací listině pro transplantaci ledviny je v současnosti v ČR registrováno 431 pacientů. Celkový počet Čechů, kteří vlivem onemocnění potřebují novou ledvinu, přitom stále stoupá. Na vině je fakt, že se onemocnění ledvin neprojevuje bolestí a většina příznaků je pro laiky snadno zaměnitelná za jiné zdravotní potíže. Zásadní roli proto hraje screening v rámci preventivních kontrol u praktického lékaře, který dokáže toto plíživé onemocnění odhalit pomocí laboratorního rozboru moči a krve. Na možnosti prevence a informovanost o moderních léčebných postupech upozorňuje projekt Zdravé ledviny, který startuje při příležitosti Světového dne ledvin 8. března 2021.    

Mnoho běžných onemocnění vnímáme jako bolest v té části těla, kde se nachází nemocný orgán. Například při zánětech trávícího traktu je to bolest břicha, problémy s páteří zase prozradí bolesti zad.  Včas rozpoznat chronické nebo akutní onemocnění ledvin je však těžší. Dokud nejsou odhaleny odchylky od běžných hodnot při laboratorním vyšetření moči a krve, mnoho pacientů považuje své potíže za projevy jiných onemocnění, nebo za běžný diskomfort. Kašel a dušnost, vysoký krevní tlak, únava, nevolnosti nebo svědění kůže jsou příznaky, kterými se nemocné ledviny ozývají, a bývají přehlíženy. Pouhou symptomatickou léčbou nedochází k oddalování progresu pravé příčiny: onemocnění ledvin, které může vyústit v selhání ledvin a dovést pacienty až k nutnosti dialýzy a transplantace.

Ledvina od žijícího dárce je kvalitnější

Ledviny-darciDiagnózu akutní onemocnění ledvin si vyslechla také Lenka. Od roku 2014 trpěla vysokým krevním tlakem a už tehdy se u ní objevila zvýšená hladina kreatininu v krvi (odpadní produkt metabolismu, který nemocné ledviny nepřevedou do moči). V roce 2018 se její celková kondice rapidně zhoršila. Začala se cítit velmi unavená a ospalá, přidal se úporný kašel a stavy dušnosti. Jakýkoliv pohyb pro ni byl nepřekonatelný a v nejhorších chvílích byla ráda, když ušla bez zastavení alespoň sto metrů. Společně s manželem tedy začala pátrat na internetu, a rozhodli se kontaktovat IKEM. Díky tomu se Lenka dostala do péče odborníků, kteří ji začali připravovat na transplantaci. Jako vhodná dárkyně, která neváhala ledvinu poskytnout, se ukázala kamarádka z dětství. Díky tomu, že jí mohla být transplantována ledvina žijícího dárce, získala výrazně lepší vyhlídky na kvalitní život, než je tomu u využití ledviny zemřelého dárce. „Cítím se nádherně, po roce a půl od transplantace už dokážu ujít i deset kilometrů,“ popisuje Lenka.   

V ČR bylo v roce 2020 provedeno 443 transplantací ledvin. Pouze u 6 % případů (28 pacientů) bylo možné transplantovat ledvinu od žijícího dárce. Může za to nízká informovanost o této možnosti a kvalitě života dárce po odběru orgánu.Ledviny darované od žijícího dárce fungují déle, protože jsou kvalitnější než ledviny odebrané od zemřelého dárce. Přesto je častější scénář využití ledviny od zemřelého dárce. Z celkového počtu 272 transplantací, které jsme v IKEM provedli v roce 2020, byla ledvina od žijícího dárce transplantována pouze 25 pacientům. Je tedy skvělé, když se mezi blízkými pacienta, který potřebuje transplantaci, najde vhodný dárce, a rozhodne se pro tento dar života,“ vysvětluje Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie a vedoucí Transplantační laboratoře IKEM.

Pro dárce jsou dlouhodobá zdravotní rizika po darování ledviny minimální (0,5-1%), neboť zbylá ledvina plnohodnotně převezme funkci ledviny odebrané. Dárci tak žijí kvalitním životem, bez zásadních omezení, stejně jako před darováním. Velice důležité je však dodržování správné životosprávy a pravidelných ročních kontrol v transplantačním centru, zahrnujících vyšetření ledvinné funkce, krevního tlaku a případných rizikových faktorů, zejména albuminurie,“ doplňuje MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., vedoucí Nefrologické a Transplantační ambulance IKEM.

Screening u praktického lékaře jako základ prevence

Rizikových faktorů pro vznik chronického či akutního onemocnění ledvin je celá řada. Některé je možné ovlivnit zdravým životním stylem, tedy omezením konzumace alkoholu a tuků, nekouřením a dostatečným pohybem a příjmem tekutin. Nepříznivě na ledviny působí také nadužívání některých léků, jako jsou volně prodejné přípravky proti bolesti nebo antibiotika. Dále je to obezita, špatně kompenzovaná cukrovka, srdeční a cévní onemocnění, choroby močového ústrojí a epizody akutního poškození ledvin v důsledku otrav, infekcí a šokových stavů. Nejen příčinou, ale i projevem onemocnění ledvin může být vysoký krevní tlak v hodnotách nad 140/90 mmHg. U části pacientů pak může být onemocnění ledvin dědičné, nebo způsobené vrozenou vývojovou vadou močového ústrojí.

„Hlavní prevencí onemocnění ledvin je zdravý životní styl, přesto se onemocnění může vyvinout i u jedinců, kteří jej dodržují, např. v důsledku genetické dispozice, prodělané infekce či již existujícího chronického onemocnění. Proto je velmi důležitý screening u praktického lékaře. Základní vyšetření krve a moči není nijak časově náročné a může i zachránit život. Prohlídku, jejíž součástí je orientační vyšetření moči, hradí pojišťovna každé dva roky. U pacientů s diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárními komplikacemi je rozšířena o laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR) ve čtyřletých intervalech od 50. roku věku. Smyslem těchto opatření je včasný záchyt ledvinných onemocnění a předání pacientů do specializovaných nefrologických pracovišť s cílem zpomalit progresi těchto onemocnění, a především snížit nutnost zahájení dialyzační léčby,“ vysvětluje MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D.

Léčba chronického onemocnění ledvin závisí na jeho příčině i míře poškození ledvin a specifická terapie patří do rukou specialisty. Některá onemocnění nelze zcela vyléčit, je možné pouze zastavit a kontrolovat jejich aktivitu, např. u systémových chorob či glomerulonefritid (postižení ledvinných klubíček – glomerulů). Proto jsou důležité pravidelné kontroly u lékaře i po ukončení terapie. Zásadní pro osud pacienta je co nejdříve stanovit správnou diagnózu a zahájit odpovídající léčbu. Pokud dojde k nezvratnému selhání ledvin, je pacient odkázaný na dialýzu či transplantaci, proto je důležité nepodceňovat prevenci a varovné příznaky. Komplexní informace o prevenci a moderních možnostech léčby najdete na edukačním webu www.zdraveledviny.cz.

O projektu Zdravé ledviny

Iniciátorem projektu je společnost Chiesi CZ s.r.o., pobočka italské rodinné farmaceutické společnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma. S více než 80 lety zkušeností se společnost Chiesi zaměřuje na výzkum, vývoj a prodej inovativních léčivých přípravků pro nemoci dýchacích cest, neonatologii, speciální péči včetně transplantologie, intenzivní péči, vzácná onemocnění a další terapeutické oblasti.

„Považujeme podnikání za sílu pro dobro. Proto ve spolupráci s lékaři z IKEM u příležitosti Světového dne ledvin upozorňujeme na prevenci, včasný záchyt a léčbu onemocnění, které s ledvinami souvisí. Cílem projektu je zvýšit povědomí a informovanost o možnosti transplantace ledvin od žijících dárců. Projekt vyvrcholí v září tohoto roku umístěním screeningového stanu před OC Arkády v Praze, kde si zájemci budou moci nechat bezplatně otestovat ledvinné funkce,“ vysvětluje cíle projektu Ing. Jaroslav Vaníček, produktový manažer pro speciální péči Chiesi. V případě zájmu o další informace k projektu ho můžete kontaktovat na mailové adrese j.vanicek@chiesi.com

Koordinátorem mediální komunikace projektu je společnost MEDIBAY, která ve spolupráci s lékaři realizuje edukační projekty v oblasti prevence a léčby. V případě zájmu o spolupráci na projektu kontaktujte Hanu Trkovou na trkova@medibay.cz.  

 Lenka Hájková | communications manager | www.addicts.cz |

Podobné příspěvky

5 srpna proběhl již 19. ročník benefičního koncertu „Noc s hvězdami“,

Šebík

Václav Neckář byl kmotrem knihy cestovatele Petra Horálka

Jaroslav Hauer

Nebojte se podnikání a staňte se profesionály svého oboru!

Afri