Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Magistrát rozhoduje o nás bez nás

Smetanovo nabrezi

Městská část Praha 2 zásadně nesouhlasí s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci plánované úpravy dopravního režimu v oblasti Smetanova nábřeží. Přesun tranzitu až třiceti tisíc vozidel denně z obou břehů Vltavy na objízdné trasy povede k dramatickému zvýšení dopravní zátěže v Praze 2 a bude mít negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života lidí v této městské části.

Magistrát rozhoduje o nás bez nás

praha-pohled-karluv-most„Úplně každá dopravní uzavírka v Praze má naprosto negativní plošný dopad. Problém je v tom, že magistrát v čele s primátorem Hřibem sice ví, jakou ulici chce uzavřít, ale už přitom nedomýšlí, jak vážné dopady do života obyvatel města to může mít. Připomínky městských částí magistrát nebere vážně a urputně prosazuje svoji představu. Výsledkem jsou naštvaní občané, kteří si stěžují u nás na radnici, protože nás mají nejblíž a já se jim vůbec nedivím. Ale to již magistrát nezajímá, protože oni si to stejně udělají po svém. O nás bez nás,“ komentuje návrh magistrátu starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Zneprůjezdněním Křižovnické ulice na jednom břehu Vltavy a Malostranského náměstí na druhém reálně hrozí, že se v důsledku přesunu tranzitu vozidel jinam ulice Resslova a Ječná změní v parkoviště. Značně se tím také zvýší doprava v ulicích Vyšehradská, Benátská a Lipová.

Místostarosta Prahy 2 Jan Korseska to komentuje: „Křižovatka ulic Ječná, Sokolská a náměstí I.P. Pavlova byla vyhodnocena jako nejhorší křižovatka v Praze vzhledem k množství škodlivých spalin. Místo řešení této životy ohrožující situace plánuje magistrát navést na toto kritické místo ještě více automobilů. To, že dnes lidé chodí v respirátorech neznamená, že v budoucnu bude magistrát nutit občany nasazovat si tam plynové masky, aby z exhalací nezkolabovali.“

Místo humanizace Severojižní magistrály, kterou Praha 2 dlouhodobě prosazuje, tak dojde k dalšímu zvýšení tranzitní dopravy touto městskou částí. Navrhované uzavření částí nábřeží zasáhne Prahu 2 navýšením počtu vozidel i v rezidenčních oblastech a rovněž i v blízkosti škol a úřadů. Bude mít negativní vliv nejen na dopravní obslužnost a komfort obyvatel, ale především na beztak již dost narušené životní prostředí.

Navrhované opatření spočívá v zákazu průjezdu motorových vozidel křižovatkou Letenská (Tomášská) na Malostranské náměstí a částí ulice Křižovnická v úseku Novotného lávka – Platnéřská. Ze zákazu budou vyjmuta vozidla s dlouhodobým parkovacím oprávněním pro ZPS oblast Praha 1 a Praha 2 na pravém břehu, Praha 5 na levém břehu Vltavy, dále vozidla IZS a MHD a vozidla se zvláštním povolením MHMP. Dodržování opatření bude kontrolováno automatickou detekcí vozidel.

Městská část Praha 2 poukazuje na nekoncepční rozhodování hlavního města Prahy v oblasti opravy již dlouhodobě. Naposled se tím Rada městské části Praha 2 zabývala 8. února 2021. Konstatovala, že v oblasti dopravy nejsou dlouhodobě městské části součástí rozhodovacího procesu hlavního města Prahy a k jejich vyjádřením a stanoviskům se nijak nepřihlíží. Zároveň požádala hlavní město Prahu o vytvoření  závazného systému samosprávného projednávání mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí v oblasti dopravy včetně systému informování rad městských částí hlavního města Prahy a následného projednání jejich stanovisek.  

Mgr. Andrea Zoulová

tisková mluvčí, Odbor komunikace

Podobné příspěvky

Pražské metro dnes oslavuje 40. narozeniny

Afri

Jak postupovat při reklamaci mobilních služeb, pevné linky, internetu či kabelové televize

Afri

Ke kulatým narozeninám první české topmodelky Pavlíny Pořízkové vychází její autobiografický román LÉTO MODELKY

Šebík