Průmysl může čerpat až 25 milionů Kč na úspory vody

vodarnaPodpora je určená ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodního hospodářství podniku. „Chceme v maximální možné míře podpořit oblast udržitelného nakládání s vodou. Podpora je proto zaměřena na opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu,“ říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Míra podpory je ve výši 40 % a bude jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 %. Na projekt lze čerpat maximálně 25 milionů korun. „Posouzení podnikatelských záměrů se opírá o metodiku hodnocení využívání vody, tedy o tzv. vodní audit podniku v rozsahu předmětu projektu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Podpořeny budou projekty, které u opatření navrhovaných vodním auditem dosáhnou úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.“

Dotace je určena všem podnikům bez rozdílu včetně firem z Prahy. “Limit dotace na nejvíce 25 mil. Kč je z našeho pohledu zbytečně omezující. Dle příslibu MPO by ale nákladnější projekty s vysokými úsporami vody měly být podporovány v rámci operačního programu OP TAK (mimo Prahu),” ohodnotil výzvu Svaz průmyslu a obchodu.

Alokace: 1 miliarda Kč

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů.
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby technologií při zachování jejich produktivity.
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku.
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.
 • MPO vypracovalo Příklady podpořitelných projektů, aby žadatelům pomohlo s orientací v oblasti způsobilých aktivit předkládaných projektů.

Podporovanými aktivitami nejsou:

 • V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok
 • Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku
 • Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku
 • Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity
 • Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A03)

Termín:

 • Žádost je možné podat v termínu od 12. května 2022 (13:00) do 30. září 2022 (9:00).

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz