Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha Zprávy z Prahy

Muzeum umění a designu v Benešově připomíná tvorbu Miloslava Chlupáče

Benešovský rodák Miloslav Chlupáč (1920 – 2008) byl jedním z nejvýznamnějších českých sochařů 2.poloviny 20.století, ale také malíř, historik umění, kurátor a pedagog.

Studoval původně medicínu. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 se vyučil kameníkem. Během války v l.1941-42 začal studovat na pražské Uměleckoprůmyslové škole v ateliéru prof. Karla Štipla. Pak byl totálně nasazen. Ve studiích pokračoval 1945-48 na VŠUP Praha u prof.J.Wagnera. V letech 1957-58 byl členem umělecké skupin Máj 57 (společně s Jiřím Balcarem,  Robertem Piesenem, Stanislavem Podhrázským, Zdeňkem Palcrem, Zbyňkem Sekalem a dalšími) a v 60 letech v Bloku tvůrčích skupin. Od r.1992 byl členem znovuobnovené Umělecké besedy.

Miloslav Chlupáč se od malby a drobnějších plastik postupně propracoval k monumentálním sochařským realizacím, často ve spojení s architekturou. Základním tématem jeho děl je figura. V 60.letech do r.1970 a pak hlavně od druhé poloviny 80.let se účastnil více než dvaceti sochařských sympozií po celém světě (v Rakousku, Německu, Francii, Mexiku, Maďarsku, Jugoslávii) a byl zakladatelem prvního sympozia u nás (v roce 1963 ve Vyšných Ružbachách na slovenské Spiši). V roce 1966 vytváří největší dílo – Tři grácie pro Mexico City. V Čechách jsou jeho realizace ve veřejných prostorách na mnohých místech. První samostatnou výstavu měl v roce 1962 v pražské Nové síni. Po r.1968 mu byla zakázána účast na veřejných zakázkách. Živil se restaurátorstvím, průběžně kreslil a  maloval. Malování ale považoval spíše za soukromou tvorbu. Kromě toho napsal i řadu teoretických statí o umění a také texty o díle svých kolegů umělců, které obdivoval. Počátkem r.1986 začal vyučovat na letních sochařských akademiích v Salzburgu a ve Wadgassenu v Sársku. Další výstavu měl až v roce 1985 a od r.1989 měl řadu výstav doma i v zahraničí.

Vzhledem k výše uvedenému se nelze divit, že se ve sbírkách českých galerií nalézá jen menší počet jeho děl. Větší sochy má umělec v Muzeu umění a designu Benešov a Museu Kampa. Jeho dílo má své zastoupení i v soukromých sbírkách.

Současná výstava, kterou je možné v Benešově navštívit do 3.února t.r., připomíná tohoto významného umělce komplexním umělcovým rozsahem. Vystaveny jsou sochařské práce, obrazy a kresby. K výstavě galerie vydala menší katalog. Velké monografie s podrobným životopisem a se soupisem jeho soch ze sympozií, soch pro architekturu a restaurátorských prací nalezneme v monografiích vydaných nakladatelstvími Arbor Vitae Praha v r.2000 a  K-A-V-K-A v r.2015 u příležitosti výstavy v Galerii u Betlémské kaple v Praze.

Zpracoval: Petr Ondrášek, Foto © MUD Benešov

Foto nahoře: Secesní budova MUD Benešov, © MUD Benešov

Chlupáč Miloslav - Dvojice, zdroj GASKMiloslav Chlupáč - Červené zátiší, zdroj MUD

Podobné příspěvky

V Arkádách Pankrác začala zážitková výstava ze světa tajných agentů. Potrvá do 22. dubna

Jaroslav Hauer

Firmy se obávají ekonomických dopadů války na Ukrajině

Afri

ČESKÁ CHUŤOVKA 2020

Redaktor J.Hampl