Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Nejen básníci, ale i zaměstnanci České pošty přícházejí o iluze

Až si budete stěžovat na dlouhé fronty na poště tak věřte, že to není neochota “té paní za přepážkou” ale nesmyslná nařízení a podmínky diktované ze shora…
Přinášíme vám exklusivní rozhovor s prezidentem Federace výkonných zaměstnanců České pošty panem Miroslavem Prokopem, který vám objasní jak se žije zaměstnancům České pošty v Čechách.

logo_FVZV roce 2011 jste založil odborovou organizaci Federace výkonných zaměstnanců České pošty. Co vás k tomu vedlo?

Mám přátele a známé mezi zaměstnanci České pošty. Slýchával jsem a vlastně dodnes slýchám o poměrech, jaké tam panují. Snažil jsem se nejdříve pohovořit s několika politiky, zda mohou a chtějí pro ty desítky tisíc lidí něco udělat. Bohužel to nikoho nezajímalo. Oslovil jsem tedy své známé z řad zaměstnanců ČP a založil odborovou organizaci, která bude skutečně a razantním způsobem hájit zájmy poštovních doručovatelů, pracovníků přepážek a dalších, kteří potřebují pomoc. Nejdu cestou kolektivního vyjednávání, jak je zvykem. Tímto směrem při současné stavu, poměrech a přístupu vedení k řešení problémů nelze ničeho dosáhnou. Kdyby bylo možné něčeho dosáhnout a zlepšit pracovní podmínky na ČP, určitě by se to stávajícím odborovým organizacím, které působí na ČP již dávno, alespoň částečně podařilo.

 

foto_ProkopCo považujete v současné době za nejtíživější problém zaměstnanců ČP.

Jedním z nejzávažnějších problémů je neproplácení přesčasů, kdy zaměstnanci pracují desítky hodin měsíčně zcela zdarma. Nucení zaměstnanců pod různými sankcemi a výhrůžkami k prodeji produktů aliančních partnerů. Při tak obrovské tlaku a zatížení poštovní doručovatelé nezvládají z časových důvodů klasickou poštovní práci. Jsou nuceni uzavírat pojistky, nabízet půjčky a různé předměty, které nemají žádnou souvislost s poštovní prací, jako například ponožky, hasicí přístroje, hračky a všechno možné, co zrovna někoho napadne na vedení, že by se to dalo za provizi prodávat. Když doručovatelka nesežene nikoho, kdo by si chtěl uzavřít některý z produktů, tak pod hrozbou krácení platu nebo propuštění si sama uzavře pojistku nebo účet na sebe nebo někoho z rodiny. Ten tlak na zaměstnance je tak obrovský, že spousta z nich končí v rukou psychiatrů, v lepším případě na antidepresivech.

 

V současné době organizujete petici za záchranu České pošty a zlepšení pracovních podmínek. Při sběru podpisů žádáte také klienty ČP o podporu. Proč oslovujete i veřejnost?

Současná zoufalá situace zaměstnanců se zákonitě odráží i v kvalitě poskytovaných služeb. Dlouhé fronty na poštách, pozdní roznáška listovních zásilek. Při tak obrovském a neúnosném zatížení zaměstnanců není divu. Doručovatelky jsou v permanentním stresu, potýkají se se spoustou administrativních a technických potíží, některé pracují od 5:00 do 18:00 bez nároku na proplacení přesčasů. K tomu neustálé výhrůžky za neplnění prodeje produktů již zmíněných AP. Na přepážkách jsou nuceni neustále něco nabízet a tím se samozřejmě vytvářejí fronty. Na poštu jdete podat dopis nebo balík a ne uzavřít pojistku nebo si koupit ponožky. Veřejnost má právo na kvalitní služby. Proto se obracíme i na občany – klienty. Chcete kvalitní poštovní služby? Podpořte nás. Většina zaměstnanců jsou poctiví a pracovití lidé s láskou ke své profesi, dlouholetou praxí, ale pod tak obrovským tlakem to zvládat nelze.

Co v petici požadujete a proč tak razantní akce?

Žádáme:

Nejvyšší kontrolní úřad a ÚHOS o prověření a důkladnou kontrolu všech veřejných zakázek a smluv aliančních partnerů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o důslednou kontrolu evidence a proplácení přesčasových hodin a dodržování zákoníku práce.

Vládu ČR o vytvoření vládní komise pro důkladné prověření poměrů a hospodaření v České poště.

Generální ředitelství České pošty o okamžité provedení nezbytných kroků k zajištění bezpečnosti pracovníků a klientů na pobočkách České pošty.

Žádal jsem vedení ČP o nápravu. Tvrdí, že je vše v pořádku a nic takového se neděje. Přitom se stačí zeptat zaměstnanců a každý potvrdí skutečný stav. Psal jsem otevřený dopis ministrovi vnitra. Ministr se dotázal na Generálním ředitelství a tam pochopitelně dostal odpověď, že je vše v pořádku. A největší odborová organizace působící na ČP? Jejich postoj nebudu raději ani komentovat. Jejich postoj k řešení situace je téměř totožný s postojem vedení. Proto tak razantní postup. Věřím, že oslovené státní instituce se již budou odpovídajícím způsobem zabývat nahromaděnými problémy ve státním podniku ČP.

 

Vy sám pracujete jako poštovní doručovatel?

Ne, nepracuji. Pracoval jsem krátce jako poštovní doručovatel pěší. Po deseti dnech, kdy jsme oznámili v televizních novinách založení Federace výkonných zaměstnanců České pošty, jsem byl propuštěn.

 

Pokračovalo pak dál jednání s vedením ČP? Nebo tím, že už nejste zaměstnancem ČP vaše činnost skončila?

V jednání s vedením jsem samozřejmě pokračoval. Veškeré mé požadavky byly vždy zamítnuty.

Mám přísný zákaz vstupu na pracoviště ČP. Moje základní organizace a příznivci nesmí mít na pracovišti informační nástěnky. Což se dá chápat jako porušení zákoníku práce ze strany ČP. Zaměstnancům je naznačováno, že kdo se k nám přidá, má smůlu atd. Mohu s nadsázkou a úsměvem říci, že jsem byl exkomunikován z pošty a pomalu se nesmím ani přiblížit k poštovní doručovatelce. Stávající odborová organizace vedená panem Koukalem dokonce vedla jakousi kampaň proti FVZ. Vysvětlovali zaměstnancům, že žádná taková organizace není oficiální a podobné nesmysly. V posledním vyjádření pana Koukala jsem byl označován za někoho, kdo chce poškodit Českou poštu, a že mě podporuje nějaká konkurenční firma. Trošku mi to připomnělo projevy soudruhů z padesátých let a doby normalizace. Já jsem ten škůdce, který rozvrací poštu, podporují mě konkurenční firmy a jediný, kdo může pomoci, je stávající odborová organizace. V dřívějších dobách se říkalo, že podvrací republiku a podporují ho imperialisti a jedině strana ví, jak na to. Je to velice úsměvné. Jsem dokonce rád za takovouto reakci předsedy největší odborové organizace na ČP. Bohužel k nelibosti vedení a pana Koukala. Jsme řádně registrovaná organizace na ministerstvu vnitra pod IČO: 22765174. Založení odborové organizace jsme nahlásili na GŘ ČP v prosinci 2011. Máme podle zákona dostatečný počet členů a vedení by nás podle toho mělo respektovat. Neúčastníme se kolektivního vyjednávání společně se stávajícími odbory. Kdyby se zástupce FVZ účastnil kolektivního vyjednávání, musel by podepsat kolektivní smlouvu. Odmítáme jakýkoli podíl na stávající kolektivní smlouvě. Na smlouvě, která napomáhá současné tíživé situaci všech zaměstnanců.

 

Co Vás na tom těší, že jde největší odborová organizace proti FVZ ?

Tam, kde o vzniku FVZ zaměstnanci nevěděli, tam se to dozvěděli prostřednictvím vedení a odborů vedených pane Koukalem. Což je vlastně skvělá prezentace, která nás nestála nic a měla celkem zajímavý ohlas. Je to celkem logické vyústění. Jestliže vás někdo varuje stylem, s těma klukama se nesmíš kamarádit, tak vás to začne zajímat. Proč se s ním nesmím kamarádit? A proč jsou ti špatní? Pak začnete hledat informace o té zlé partě a zjistíte, že ta parta není zase tak špatná.

 

Podporují vás konkurenční firmy? Kampaň na rozjetí petice přeci musela být dosti nákladná.

Kampaň na podporu petice svým rozsahem a mimořádnou účinností se může zdát jako velice nákladná. Na všech poštách se ví o naší petici. Veřejnost je také obeznámena s problémy, jaké mají zaměstnanci ČP. Denně přicházejí obálky s podepsanými petičními archy. Opravdu se to báječně rozjíždí. Velikou zásluhu na tom mají však zaměstnanci na poštách. Chtěl bych jim všem touto cestou poděkovat. Oni se dokázali zvednout a postavit se vedení, což vyjadřují svými podpisy. Je zde vidět, že už nechtějí být jen zneužívanými a udřenými otroky, ale že se dokážou vzdorovat. Děkuji všem, kteří se nebáli a připojili se svým podpisem k petici. Svým podpisem jste nejenom vyjádřili souhlas s peticí, zároveň jste potvrdili to, jak je s vámi všemi zacházeno ve jménu plnění produktů aliančních partnerů. Děkuji ji vám.

 

Jak je to tedy s tím financováním kampaně? Kdo tak nákladnou akci financoval?

Dříve jsem pracoval jako voják z povolání a dnes pracuji v mediích a marketingu.

 

Jak souvisí armáda, marketing a práce odborů?

Jak jsem se již zmínil, pošta mě „exkomunikovala z pošty“. Příznivci a členové jsou vystaveni opovržení a přehlížení. Nesmíme mít nástěnky a já nesmím ani na pracoviště ČP a další. Tím nás pošta donutila k jakési téměř ilegální činnosti. Přijali jsme tedy tuto pozici. V armádě jsem se naučil základy gerilové války a tak nějak funguje FVZ. Máme spoustu příznivců mezi zaměstnanci. Bojí se o místo, proto s námi spolupracují tajně, o to však usilovněji a odhodlaně. Nemáme žádné náklady. Každý má doma internet a tiskárnu. Nejsme vázáni nijak na vedení ČP, můžeme tedy spustit akci bez obav z perzekuce ze strany vedení. Při gerilovém způsobu boje jsou náklady minimální. Investujete jednu korunu a protivník musí investovat tisíce, aby odvrátil nebezpečí. Co se týče rozjetí akce jako je petice, to není třeba nějak nákladně financovat. Co k tomu potřebujete? Zkušenost v marketingu a odvahu a odhodlání pomoci lidem, kteří pomoc potřebují. Nemáme spojení na žádnou z konkurenčních firem ČP a ani nás nikdo nefinancuje. Ty drobné výdaje, jako je zakoupení mikiny a čepice pro dobrovolníky, kteří sbírají podpisy, jsem hradil sám. To je jediná výraznější finanční položka. S dalším mi pomohli přátelé, které znám z medií a marketingu. Většinou každý, kdo vyslechne, jaké jsou poměry na ČP, rád poradí a pomůže. Ta situace je vážně neúnosná.

Kde se můžeme dozvědět více o poměrech na ČP?

Najděte si na internetu naší webovou stránku www.fvzcr.cz, tam se prokliknete na naše Facebook stránky, kde naleznete vše o poměrech na ČP a jak se zachází se zaměstnanci. Připravte se ovšem na to, že je to téměř hororové čtení.

Podobné příspěvky

Gibu Fight Night 2 – dobojováno!

Afri

Tradiční Velikonoce v době pandemie

Redaktor J.Hampl

Alpine Pro – nová kolekce 2013

Afri