Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Nejlepší městskou částí pro podnikání je Praha 22

V dobrých podmínkách pro podnikatele a vstřícném přístupu veřejné správy zaznamenaly nejlepší výsledky v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys v Praze městské části Praha 22, Praha 15 a Praha 1. Analytická agentura Datank ve výzkumu hodnotí obce s rozšířenou působností v celé České republice a 22 městských částí Hlavního města Prahy.

Praha 22 prochází aktuálním rozvojem

Městská část Praha 22 zaznamenává v rámci Hlavního města Prahy nejvýraznější nárůst počtu obyvatel. Ruku v ruce s tím jde nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo je zde v rámci Prahy nadprůměrný, takže podnikatelé mají větší možnost výběru. Index stáří, tedy poměr mezi lidmi nad 65 let k počtu lidí do 14 let, je zde nejnižší, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Skóring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé, ale nejen oni, mohou přijít na úřad vyřídit vše potřebné pro své podnikání, je v rámci Prahy vysoce nadprůměrný.

Myslím si, že pro podnikatelské prostředí je dobré, že je zde hodně mladých lidí. Jsme rozvojová část Prahy s dostupným bydlením. Máme na našem území také celou řadu průmyslových objektů a firem, třeba v oboru stavebnictví, které tu podnikají. A také bych chtěl pochopitelně poděkovat všem zaměstnancům úřadu za jejich skvělou práci. Do budoucna si všichni přejeme, aby tu už byla 511, což je obchvat Prahy a Hostivařská spojka, čímž se zlepší průjezdnost naší městskou částí pro naše obyvatele,“ říká starosta MČ Praha 22 Tomáš Kaněra.

Praha 15 má kvalitní webové stránky, Praha 1 se blýskla v mystery testování

Stříbrná Praha 15 má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné formě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další. V celopražském srovnání je zde nadprůměrné množství právnických osob, významně se rozvíjí bytová výstavba. Index stáří ukazuje, že obyvatelstvo je relativně mladé. Třetí Praha 1 dosáhla nejlepšího výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje rychlost a obsahovou kvalitu odpovědí živnostenských úřadů. Praha 1 má nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele a také jejich nejvyšší meziroční nárůst. V přepočtu na obyvatele je zde rovněž hodně živnostníků. V rámci Prahy nadprůměrný je také počet dobíjecích stanic pro elektromobily.

Celkové pořadí

1. Praha 22

2. Praha 15

3. Praha 1

4. Praha 5

5. Praha 9

6. Praha 7

7. Praha 10

8. Praha 21

9. Praha 16

10. Praha 13

11. Praha 19

12. Praha 18

13. Praha 4

14. Praha 20

15. Praha 8

16. Praha 2

17. Praha 3

18. Praha 17

19. Praha 14

20. Praha 12

21. Praha 6

22. Praha 11

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již patnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

David Pavlát

 

Podobné příspěvky

PITBULL PÁRTY 24.10.2015 19,30h

Redakce

Křest nové knihy Kláry Kotábové a Kairy Hrachovcové

Redakce

Cena bitcoinu se nebývale propadá

Redakce