Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

NESOUHLAS s používáním rtuti

Středočeský kraj nesouhlasí s prodloužením termínu pro používání rtuti v neratovické Spolaně

Spolana NeratoviceRada Středočeského kraje na svém včerejším zasedání projednala také záležitost kolem neratovické firmy Spolana, která se na kraj obrátila se žádostí o prodloužení termínu provozu amalgámové elektrolýzy do roku 2020. Krajský úřad podle zatím nepravomocného rozhodnutí tuto žádost zamítl.

Firma SPOLANA, a.s., v roce 2012 požádala o 4. změnu integrovaného povolení, na základě které chce výrobu chloru a louhu sodného pomocí amalgámové elektrolýzy ukončit až o šest let později, než kolik jí povoluje nyní platná koncese. Proti zamítavému rozhodnutí Středočeského kraje se odvolali účastníci řízení Město Neratovice a firma SPOLANA, a.s.. Krajští radní na svém včerejším zasedání jejich odvolání projednali. Ačkoli oficiální stanovisko kraj jako účastník řízení vydávat nebude, protože již uplynula lhůta daná pro jeho vyjádření, přítomní radní se shodli na tom, že by Spolaně termín pro používání rtuti prodloužen být neměl.

„Nyní platné integrované povolení k provozu neratovické chemičky Spolana vydal Krajský úřad Středočeského kraje na žádost uvedené společnosti v roce 2007. Veškeré podmínky v tomto integrovaném povolení si tehdy Spolana sama navrhla. A tyto podmínky jí následně byly uloženy ve formě rozhodnutí. Podstatné v nyní platném integrovaném povolení je, že firma Spolana musí do konce roku 2014 ukončit provoz amalgámové technologie, kterou používá k výrobě chloru,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák.

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel v roce 2012 žádost firmy Spolana, a.s., na změnu platného integrovaného povolaní. Předmětem žádosti je mimo jiné i odložení ukončení provozu amalgámové elektrolýzy o 6 let až do roku 2020. Při současném způsobu výroby chloru metodou amalgámové elektrolýzy používá firma Spolana rtuť, která je pro člověka a životní prostředí vysoce toxická.

„Výroba chloru metodou za pomoci rtuti už v současné době není nejlepší dostupnou technologií. Nové metody jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Domnívám se, že firma Spolana by měla co nejdříve zavést takové technologie výroby, které nebudou mít nepříznivé účinky na lidi a na životní prostředí,“ doplnil středočeský hejtman Josef Řihák.

S největší pravděpodobností bude řízení o změně integrovaného povolení pro neratovickou Spolanu po uplynutí správních lhůt pokračovat u odvolacího orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Účastníky řízení jsou vedle Středočeského kraje a firmy Spolana i Městský úřad Neratovice, Město Neratovice, obec Libiš, Občanské sdružení Arnika – program Toxické látky a odpady a Povodí Labe, státní podnik.

Podobné příspěvky

Mall.tv odvysílá živě koncerty PSH a Zrní, představení Vosto5 nebo Divadla Na zábradlí i talk show Ivy Pazderkové a Adély Elbel

Redakce

Žabka a Bolt Food spouští online nákup potravin

Redakce

Podmínky pro poskytnutí půjček pro živnostníky jsou podle Podnikatelských odborů nepřijatelné

Redakce