Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – podpora českých žen v byznysu

„Projekt Ocenění Českých Podnikatelek byl založen na principu transparentnosti podnikání a hodnocení  vynikajících  ekonomických výsledků firem ve vlastnictví českých žen. Po pěti letech fungování projektu jsme si uvědomili, že hledisko počtu zaměstnanců limituje firmy, které sice dosahují perfektních výsledků, ale  v menším počtu zaměstnanců. Je překvapivé, kolika firem se to týká. Proto jsme přijali  doporučení nového auditora projektu,  společnosti NSG Morison a upravili hledisko velikosti firmy dle výše ročního obratu. Tímto krokem chceme akcentovat  ekonomické aspekty podnikání a vyjádřit podporu i menším firmám,“ vysvětluje důvod změny spoluzakladatelka projektu Helena Kohoutová, Agentura Helas.

„Jakožto poradenská firma se setkáváme s majiteli, kteří přestože vlastní menší firmu o pár zaměstnancích, mají finanční toky a daňové kontribuce pro tento stát značné. Proto do letošního ročníku se mohou přihlásit i méně známé menší firmy, které však mají důležitou hodnotu. Tento projekt je specifický právě v tom, že v hodnocení nehraje významnou roli velikost podniku. Avšak posouzení, zda podnik je úspěšný či nikoliv, je také závislé nejenom na objektivních ekonomických ukazatelích, ale také na subjektivních, nefinančních přístupech. Ze subjektivního pohledu může být úspěchem např. už jen přežití podniku v těžkém období strategických změn podniku. Naproti tomu může být z objektivního hlediska výsledek zcela jiný. Tímto obojím přístupem k hodnocení je tato soutěž unikátní,“ vysvětluje důvod svého vstupu do soutěže jako „auditor projektu“ Petr Šíma, partner poradenské společnosti NSG Morison.

V rámci soutěže budou uděleny ceny v těchto kategoriích:

V první kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ budou uděleny ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

V letošním roce bylo z databáze odborného garanta vybráno 11.885 potencionálních kandidátek, z toho 397 firem splňuje soutěžní kritéria. Jde o semifinalistky s ročním obratem od 10 milionů do 1,8 miliardy korun.

Druhá kategorie „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank.

Třetí kategorie „Cena za inovativní řešení“ je udělována pod patronací Allianz. Hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Čtvrtá kategorie „Výjimečný růst firmy“ hodnotí výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

Patronkou 6. ročníku je Taťána le Moigne, generální ředitelka Google Czech. Více informací o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.  Uzávěrka pro přihlášky do letošního ročníku je 24. září 2013 do 12.00hod.

Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 7. listopadu 2013 v prostorách Kongresového centra v Praze.

Podobné příspěvky

Neděle 13. září v lese u metra Roztyly je ve znamení sázení stromů

Afri

Bez roucha v Divadle v Dlouhé

Redaktor J.Hampl

CENTREM PRAHY SE PONESOU OSTRÁ SLOVA A SLOVNÍ HŘÍČKY. NA STŘELÁKU PO ROCE ZAHRAJE XAVIER BAUMAXA

Afri