Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Peníze do školství i na sociální projekty

Rada schválila peníze do školství i na sociální projekty

Rada Středočeského kraje tento týden podpořila projekty, které přispějí k všestrannému rozvoji regionu.

Odsouhlasila například projekt s názvem „Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností žáků ve Středočeském kraji prostřednictvím občanské angažovanosti“, který pomůže zvýšit občanskou angažovanost u studentů středních škol, umožní jim zapojit se do řešení společenských problémů, zlepší jejich osobnostní dovednosti i kariérní předpoklady. „Dnes jsme schválili žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství mezi čtyřmi středními školami a společností Člověk v tísni. Projektu, který je plně hrazen z evropských peněza ze státního rozpočtu, se účastní Gymnázium v Mnichově Hradišti, Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem, benešovské gymnázium a Integrovaná střední škola v Mladé Boleslavi,“ informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Partnerství v projektu všeobecně přispěje ke zkvalitnění výuky na školách včetně získání nových audiovizuálních a metodických materiálů.

Dalším bodem v oblasti školství, kterému se rada věnovala, bylo schválení příspěvku ve výši 200 tisíc korun na uspořádání VII. ročníku Festivalu základních uměleckých škol (ZUŠ) Středočeského kraje 2013. Festival se uskuteční ve dnech 23. a 24. května v Nymburku. Pořadatele akce bude nymburská základní umělecká škola. Program bude rozdělen do čtyř dílčích koncertů a gala večera. Během dvou festivalových dnů se v Nymburce představí žáci středočeských základních uměleckých škol hudebních a dramatických oborů, kteří uspěli v krajských a národních kolech soutěží ZUŠ. Předchozí ročníky festivalu se dosud uskutečnily v Poděbradech, v Kladně, ve Slaném, v Rakovníku a v Mladé Boleslavi. Byl bych rád, kdyby příští ročník tohoto úspěšného festivalu uspořádalo město Příbram,“ dodal hejtman Josef Řihák.

Rada kraje dále schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na akci: „Stavební práce v rámci projektů Podpory transformace sociálních služeb“. Zakázka zahrnuje stavební úpravy šesti rodinných domů pro poskytování pobytové sociální služby ve skupinové domácnosti. Z toho jeden objekt bude upraven i pro zázemí managementu a denní stacionář. Dva objekty se nachází v obci Čelákovice, další dva v obci Kostelec nad Labem a zbylé dva jsou v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Předpokládaná cena veřejné zakázky na přestavbu domů je 12,7 milionů korun včetně DPH.  „Tyto projekty pomohou lidem opustit prostory ústavu a více se začlenit do běžného života,“ vysvětlil hejtman Řihák.

Podobné příspěvky

Česká ekonomika letos jede lépe, než se čekalo. Neskolil ji ani celosvětový výpadek v dodávkách čipů

Afri

Kdo z českých celebrit propadl golfu?

Afri

Covidu podlehl profesor ekonomie Michal Mejstřík

Afri