Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Praha 5 spustí vlastní systém parkování – pro místní bude zdarma

Parkování v centru Smíchova pomůže obyvatelům Prahy 5. Zároveň ale nezkomplikuje život řidičům z ostatních městských částí, vyplývá to z opatření, které přijala Rada MČ Praha 5 na návrh starosty Miroslava Zeleného (Hlavu vzhůru, UNP).

„Rozhodli jsme se nesedět s rukama v klíně a nečekat na celoměstský systém parkování, který pražský magistrát neustále jen slibuje. Oproti jeho představám bude náš systém pro občany zdarma“, říká starosta Miroslav Zelený. Pražané podle něj platí vysoké daně a není třeba je zatěžovat dalšími poplatky. Návrh vychází ze souhlasu náměstka primátora hl. města Prahy Ing. Jířího Nouzy.

Přednosti nového systému v Praze 5:

Regulace parkování pouze v dopravně nejvytíženějším území

  • Karty zdarma nejen pro rezidenty a místní podnikatele, ale i pro všechny občany Prahy 5
  • Nízké náklady na spuštění a provoz
  • Systém bez parkovacích automatů s možností rozšířit jej do celé Prahy
  • Spuštění k 1. 3. 2014, karty budou vydávány od poloviny prosince 2013

Pohodlněji parkovat budou kromě rezidentů a abonentů žijících na regulovaném území (viz níže) i ostatní občané z celé městské části Praha 5. I ti totiž získají parkovací karty zdarma. Systém zajistí regulaci tzv. „dopravy v klidu“ až do doby, než magistrát bude připraven spustit celoměstský regulační systém.

Oblasti pro zavedení parkovacích míst:

Návrh regulace parkování se v současnosti týká centrální části Prahy 5, tedy Smíchova, konkrétně v oblasti zhruba od Újezdu po Lihovar. Dotčené území je ohraničeno levým břehem Vltavy, ul. Vítěznou, Újezd, ul. Rošických, části ul. Holečkova po ul. Drtinovu, ul. Drtinova, ul. ul. Kartouzská, ul. Radlická (východní strana), ul. Dobříšská, ul. Strakonická, levý břeh Vltavy (viz plánek níže).

Tzv. „regulované území“ je možné vzhledem k nenáročnému zavádění (výhoda absence parkovacích automatů) dále rozšiřovat na základě připomínek občanů.

Parkovací místa podle 3 „barev“:

  • Modrá parkovací stání – tato místa jsou primárně vyhrazena těm, kteří získají platnou rezidenční parkovací kartu MČ P5 a platnou parkovací kartu.

Parkování pak bude možné:

Od 06 hodin do 08 hodin bez omezení (zásobování apod.)

Od 08 hodin do 18 hodin pro vozidla s platnou parkovací kartou a vozidla s platnou rezidenční kartou.

Od 18 h do 06 pro majitele rezidenčních karet.

  • Modro-zelená parkovací stání – tato místa jsou časově vymezena pro držitele platných rezidenčních parkovacích karet a platných parkovacích karet, a to mezi 8.00-10.00 a 16.00-18.00 – tedy v časy, kdy se vracejí místní lidé a hledají místa k parkování svých vozidel. Po zbytek dne lze zbývající volná místa svobodně využívat.
  • Žlutá parkovací místa – poslední typ parkovacích míst jsou volná parkovací stání, kde může zaparkovat kdokoliv i bez parkovací karty.

Stávající místa hlídaných parkovišť zůstávají beze změn, totéž se týká vyhrazených parkovacích míst pro instituce, firmy apod. Tato místa jsou v mapě označena hnědou barvou.

„Městská část Praha 5 hodlá rovněž usilovat o dohodu s ostatními městskými částmi na vzájemném uznávání parkovacích karet. Obyvatelé jiných městských částí by tak mohli v rámci své parkovací karty využívat parkovací zóny i za hranicemi své domovské městské části,“ dodal starosta Miroslav Zelený (Hlavu vzhůru, UNP).

Rezidenční a parkovací karta

Podmínkou k získání rezidenční karty je mít kdekoliv v rámci regulovaného území trvalý pobyt.

Parkovací kartu získají ti, kteří mají v MČ Praha 5 trvalé bydliště (Barrandov, Hlubočepy apod.)

Na tyto karty mají dále právo fyzické osoby podnikající se sídlem v daném regulovaném území a právnické osoby se sídlem v regulovaném území.

Zvýhodnění pro ty, kteří nenechají žádost o vydání parkovací karty na poslední chvíli

Městská část plánuje zahájit výdej parkovacích karet již v prosinci letošního roku. „Doufáme, že žádost o vydání karty lidé nenechají na poslední chvíli. Rozhodli jsme se motivovat žadatele tak, že ti, kteří přijdou do určitého data, získají kartu s platností o 6 měsíců delší, než ti, co přijdou na poslední chvíli a získají kartu se standardní platností 1 rok. Chceme se tak příští rok vyhnout jednorázovému návalu žadatelů o prodloužení platnosti,“ vysvětlil starosta Miroslav Zelený (Hlavu vzhůru, UNP).

K vydání parkovací karty budou muset žadatelé vždy doložit právní vztah k vozidlu. Karty tedy budou takzvaně „na SPZ“. Výjimku tvoří parkovací karty pro žádající právnické osoby, které budou přenosné. V případě jejich ztráty se ale nebudou nahrazovat, aby nevznikaly duplikáty.

pZdroj: http://www.praha5.cz

Podobné příspěvky

Podpora LGBT na pracovišti

Afri

Paraplegici natočili video o sexu

Afri

Změny v dopravě

Afri