Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Internet Zprávy z Prahy

Praha odměnila nejlepší jednotlivce i školy projektu KPBI

Do projektu Kraje pro bezpečný internet se letos zapojilo 26 000 rodičů a dětí z osmi krajů

V Praze, 10. 12. 2014 – Vyhlášením vítězů a seminářem byla v pondělí 8. prosince 2014 zakončena pražská část e-learningového projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), který byl pod záštitou Asociace krajů realizován letos celkem v osmi krajích ČR. Slavnostní předávání hodnotných cen konalo v sále Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ještě předtím proběhl na stejném místě odborný seminář zaměřený na strategii prevence kybernetické kriminality a elektronického násilí dětí a mládeže na území hlavního města Prahy s názvem „Praha pro bezpečný internet“.

Toto cenné setkání s experty zabývajícími se problematikou bezpečného internetu bylo určeno především pracovníkům školství, sociálně právní ochrany dětí, informatiky a prevence všech pražských městských částí. Organizoval jej odbor informatiky MHMP ve spolupráci s neziskovým nevládním sdružením Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI).

Úvodní slovo pronesl Jaroslav Šolc, zástupce odboru informatiky MHMP, který zmínil různé pohledy na bezpečnost v IT a vyzdvihl přínos projektu k e-gramotnosti nejen mladých lidí v Praze. Po něm dostal slovo zástupce NCBI Zdeněk Záliš, který o projektu podrobněji informoval a ocenil jeho úspěšnost napříč zúčastněnými kraji. V Praze se do kvízu celkem zaregistrovalo 2823 žáků základních a studentů středních škol, z nichž pět set jich kvíz úspěšně dokončilo.

„Kvíz přináší spoustu ponaučení, je přiměřeně dlouhý a zajímavý. Bylo to příjemné zpestření hodiny informační techniky. Je potřebný v dnešní době, kdy všichni visí na síti. Určitě bych něco podobného uvítal i v příštím roce,“ ocenil jeden ze soutěžících kvalitu tohoto e-learningového nástroje.

„Je třeba zdůraznit, že bez kvalitní spolupráce všech zúčastněných krajů by projekt ke zdárnému konci rozhodně nedospěl. Proto jim všem patří velký dík. V příštím roce chystáme rozšířit e-learningové kurzy pro cílovou skupinu seniorů a pedagogů, kteří po absolvování kurzu získají certifikát jako doklad o dalším profesním vzdělávání“, nastínil plány do budoucna Z. Záliš.

Na semináři zazněly i odborné prezentace. Psycholožka Martina Viewegová nejprve rozebrala problematiku psychologie dětských obětí kyberšikany, následně se Roman Máca (NCBI) věnoval zavádění standardů online bezpečnosti do škol v rámci projektu eSafety label, díky kterému mohou školy získat detailní informace a návody k realizaci bezpečného IT prostředí, provozované na školách.

Potřebu neustále vzdělávat v oblasti internetové bezpečnosti co nejširší veřejnost, potvrdil Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft, která je hlavním partnerem projektu: „Podle průzkumů Microsoftu si jen třetina lidí nastavuje pravidla pro ochranu svého soukromí na sociálních sítích. Pouhé 1 procento lidí uvádí, že je o bezpečnosti na internetu dostatečně informuje škola. Právě zde vidíme největší příležitost – digitální bezpečnost a ochrana soukromí měly být běžným tématem výuky podobně jako bezpečnost silničního provozu,“ shrnul V. Koudele.

Na závěr programu byli odměněni tři vylosovaní soutěžící, kteří úspěšně absolvovali sérii on-line kurzů o internetové bezpečnosti a tři školy s nejvyšší účastí v edukačním kvízu projektu. Obdrželi ceny od partnerů projektu (Microsoft, NCBI a hlavní město Praha).

Vítězové kvízu projektu KPBI:
Kristýna Klimplová, Střední škola knižní kultury o.p.s., Perunova ul., Praha 3 – Vinohrady
Lukáš Farka, Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ul, Praha 2
Radana Dostálová, Základní škola Táborská, Praha 4

Školy s největším počtem absolventů:
SPŠ elektrotechnická v Ječné ulici, Praha 2 – 61 studentů
Škola Kavčí hory – Mateřská, Základní a Střední odborná škola služeb, Praha 4 – 50 žáků a studentů
Základní škola a Mateřská škola Chmelnice, Praha 3 – 37 žáků

O projektu Kraje pro bezpečný internet

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR a díky spolupráci zapojených krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout e-learningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost. Kraj hl. město Praha se k projektu připojil usnesením Rady HMP č. 1541 ze dne 24. 6. 2014.

„E-learningové kurzy a online soutěžní kvíz byly spuštěny 1. září 2014 a už v průběhu prvního měsíce jsme zaznamenali velký zájem o studium především ze strany dětí a mládeže nad 12 let“, říká koordinátorka projektu Nina Moravcová. Její slova potvrzuje i fakt, že si kvíz a/nebo e-learning vyzkoušely děti z 1050 základních a středních škol. Renata Tomanová z odboru informatiky MHMP, koordinátorka projektu za kraj hlavní město Praha , vyslovila poděkování vedoucím odborů školství úřadům MČ Prahy a dalším útvarům magistrátu, jejichž spolupráce byla klíčová, zejména kolegům z odboru školství, mládeže a sportu a odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence.

E-learningové kurzy pro veřejnost jsou dostupné na webu www.kpbi.cz i po skončení soutěže. V současné době jsou těsně před spuštěním i kurzy pro sociální pracovníky a příslušníky Policie ČR.

Do letošního prvního ročníku se zapojilo 8 krajů – hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj.

Podobné příspěvky

Dopravní podnik hl. m. Prahy má nové odbory

Afri

Lída Rakušanová zanechala své kořeny v trojské botanické zahradě

Afri

Praha vyhlásila válku reklamám v ulicích

Afri