Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Pražané se odvolali proti „kostce“ na Náměstí Miloše Formana

stavba

PRAHA – Dotčení sousedé podali odvolání proti územnímu rozhodnutí (1) pro obchodní dům vedle hotelu InterContinental. Proti stavbě se postavila také Rada hlavního města Prahy (RHMP) (2). Poté ale magistrátní úředníci paradoxně povolili (3), aby investor využil pro přípojky a zemní konstrukce sporné novostavby městské pozemky. Rada podala prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje (IPR) rovněž odvolání (4), za to však se závažnými chybami. Arnika proto zasílá stavebnímu úřadu doplnění (5), aby odvolání bylo kompletní.

Pražané se odvolali proti „kostce“ na Náměstí Miloše Formana

Praha je snad jediný vlastník na světě, který umožnil výstavbu s využitím svých pozemků, a zároveň se proti té samé stavbě brání odvoláním. Postup je bohužel natolik amatérský, až se zdá, že jde jen o pouhé divadlo pro voliče,” upozorňuje Anna Vinklárková z Arniky.

Stavební úřad Prahy 1 vydal územní rozhodnutí na tzv. „Staroměstskou bránu“, projekt přestavby hotelu InterContinental a umístění čtyřpodlažního objektu tzv. Brand Store na náměstí Miloše Formana na konci Pařížské ulice. Novostavbu povolil na základě závazného stanoviska magistrátního odboru, které je však v přímém rozporu se stávajícím územním plánem. Proti tomu se odvolala dvacítka dotčených sousedů, kteří se proti výstavbě obchodního domu na náměstí dlouhodobě brání.

stavbaRHMP s obchodním domem vedle InterContinentalu sice nesouhlasí, avšak magistrátní odbor evidence majetku nepochopitelně povolil investorovi využít pozemky patřící městu, čímž mu umožnil novostavbu realizovat. Rada by měla tuto závažnou situaci řešit, zatím tak ale neučinila.

Mezitím podala proti novostavbě na náměstí Miloše Formana odvolání prostřednictvím IPR, jehož úředníci uvedli dva důvody. Prvním je nedostatečná participace s obyvateli, o níž stavebním úřadům ze zákona vůbec nepřísluší rozhodovat. Druhým důvodem je rozpor umístění stavby s územním plánem. Přesto její výstavbu doporučil magistrát závazným stanoviskem, kterým se stavební úřady musí řídit. IPR měl proto požádat o přezkum stanoviska, což neučinil. Neúplné odvolání bez žádosti o přezkum odvolací stavební úřad velmi snadno a po právu zamítne.

“Stavební úřad se musí řídit závaznými stanovisky, byť jsou nezákonná. Konkrétně v tomto případě má stanovisko přezkoumat nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj. Odvolání IPR je tudíž  jen cár papíru, snaha zcela zbytečná a postup nanejvýš amatérský,” doplňuje Vinklárková.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Ing. Jiří Kaňa│ Arnika │ Tiskový mluvčí

arch. Anna Vinklárková, expertka na územní plánování

Poznámky

1) Rozhodnutí o umístění stavby “Staroměstská brána” ze dne 8. 6. 2021

https://arnika.org/download/1047_46123ad6b3f40db697e6093281883aa3

2) Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 189 ze dne 8. 2. 2021 k prostoru náměstí Miloše Formana

https://arnika.org/download/1046_cf9f10df96c39d16d27ce4ed29bf76ac

3) Souhlas s využitím pozemků HMP ze dne 26. 4. 2021

https://arnika.org/download/1043_237319b7fb4b4f7d0e631ce4d05a6acb

4) Odvolání proti územnímu rozhodnutí Institutu plánování a rozvoje ze dne 23. 6. 2021

https://arnika.org/download/1045_b502af026a849a2cce248bac179a3d97

5) Doplnění Arniky k odvolání proti územnímu rozhodnutí

https://arnika.org/download/1044_78e56a9cec28637b98fa71e9973eb2c2

Podobné příspěvky

V.I.P. ALL TELEVISION

Afri

Dominika Myslivcová vydává svůj první videoklip Insta Queen

Jaroslav Hauer

K2 vlastní cestou

Afri