Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Pražský inovační mixér

fiat 500 zrcatko

Pravidelná měsíční setkání na téma inovací a rozvoje města, která se nazývají Prague Innovation Mixer (Pražský inovační mixér), chystá Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy. První akce se uskuteční 19. ledna letošního roku a jejím tématem bude městská mobilita. Cílem setkání v rámci Prague Innovation Mixer je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojit firmy, samosprávu, akademickou obec i odborníky, kteří se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě.

Pražský inovační mixér chce přitáhnout fanoušky inovací

Pravidelná setkání Prague Innovation Mixer pořádá Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC)

Prazsky_inovacni_institutPrague Innovation Mixer je seriálem setkání, která PIC organizuje k tomu, aby se nad důležitými tématy městských inovací sešli zástupci Magistrátu hl. města Prahy, byznysu a akademické sféry. Začínáme mobilitou, tématem pro urbánní rozvoj 21. století zcela zásadním. Ať už z hlediska veřejné dopravy a maximalizace jejího využití v souvislosti se snižováním hustoty dopravy a emisí či řešením parkování, tak v návaznosti na veřejnou a soukromou dopravu s využitím analýzy dat, případně s využitím nových technologií pohonu,” říká ředitel Pražského inovačního institutu (Pii) Bohumil Kartous a dodává: „Podobný mixér následně nabídneme v dalších tématech, která spadají pod pražské inovační platformy, nebo souvisejí se Strategií cirkulární ekonomiky, kterou Pii pro pražský magistrát připravil.”

Setkání budou veřejná a přístupná lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí tři až čtyři hosté ve svých desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Po nich bude následovat moderovaná diskuze.

Praha_solarChceme žít v moderním městě, a proto je třeba pomáhat tomu, aby se inovace z výzkumu a z nabídky dynamických firem dostaly do reálné praxe. Série setkání Prague Innovation Mixer si klade za cíl poskytnout prostor pro prezentaci inovativních řešení, která se týkají života ve městě, a propojení jejich tvůrců s relevantními stakeholdery v daných problematikách,” představuje cíle akce odborný konzultant PIC Pavel Přikryl.

MichelinŘešení mobility je klíčovým tématem každého moderního města a zároveň oblastí, ve které vzniká díky novým technologiím a přístupům řada inovativních řešení. Zástupci čtyř pražských firem tak řeknou, co pravděpodobně přinesou trendy v oblastech jejich činnosti a jaký dopad to bude mít na obyvatele měst. Jako první se 19. ledna představí Juraj Atlas, zakladatel startupu Mileus, který také stál u zrodu úspěšného startupu Liftago. Účastníkům Mixéru” řekne, jak motivovat rezidenty měst k vyzvednutí vlastních aut. Vedoucí oddělení Elektromobility a Smart City Vojtěch Fried z Pražské energetiky pak nastíní výhody a překážky rozvoje elektromobility ve městě. Roli mikromobility v městské dopravě naopak představí Jan Charouz, projektový manažer firmy Škoda Auto. O intermodálním plánování tras pro veřejnou hromadnou dopravu a mobilitu jako službě pohovoří Michal Jakob, který je jednatelem firmy Umotional, spin-offu z prestižního Centra umělé inteligence na ČVUT.

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města, podnikání a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 vede Pii odborník na inovace ve vzdělávání Bohumil Kartous, o rok později začalo Pii spravovat také Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC).

Šárka Mrázová, mluvčí Pražského inovačního institutu

Podobné příspěvky

Muž roku 2017 v lázních Dolní Lipová

Jaroslav Hauer

Úspěšný rok ZOO Praha

Afri

Andělští investoři vložili peníze do dalších tří startupů

Afri