Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Tiskové Zprávy Zprávy z Prahy

Pražští strážníci budou mít k dohledu na Vltavě novou loď.

Po obnově vozového parku se pražská městská policie dočkala také nezbytné obnovy své říční flotily. Vedení městské policie se podařilo úspěšně realizovat další veřejnou zakázku, tentokrát na dodávku nového plavidla.

Zajištění kvalitnějšího a intenzivnějšího výkonu služby, ale i nedobrý stav stávající lodi, to jsou hlavní důvody, proč Městská policie Praha pořídila novou služební loď. Z veřejné zakázky a nabídky dodavatelů bylo vybráno plavidlo, které plně odpovídá potřebám náročné služby strážníků poříčního útvaru. Nově tedy budou strážníci používat loď NORD STAR 28 PATROL o délce 8,3 m, šířce 3,1 m a ponorem 1 metr. Při stanovování požadavků na jednotlivé parametry se vycházelo i z mnohaletých zkušeností jednotlivých strážníků poříčního útvaru. Tento typ plavidla nachází profesionální využití u policejních sborů v rámci Evropské unie i mimo ni. Robustní konstrukce vydrží i méně šetrné zacházení. Dodané plavidlo je vybaveno dvojicí motorů Volvo Penta 220 HP, které dokáží zajistit dostatečný výkon i v případě krizových situací.

Ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster k tomu dodává: „Věřím, že tato nová loď zajistí kvalitnější výkon služby a dohled nad veřejným pořádkem na Vltavě a v přilehlých lokalitách. Strážníci budou tuto novou loď využívat i při součinnostních kontrolách se Státní plavební správou nad nově zavedeným režimem výtlačné plavby.“

Nové služební plavidlo bylo pořízeno na základě veřejné zakázky, kterou si Městská policie Praha realizovala svou vlastní činností, přičemž pořizovací cena včetně příslušenství – polepy, majáky – činila cca 5 miliónů korun bez DPH.

Státní plavební správa velmi oceňuje vstřícný přístup Útvaru poříčního Městské policie Praha k řešení problematiky plavebního provozu na území hlavního města. Od 1. dubna tohoto roku bude v úsecích s nejintenzivnějším výskytem různorodých sportovních činností a nejsilnějším plavebním provozem na vodní cestě upraven režim plavby, který si vyžádá zvýšení dozorové činnosti. Po vzájemné dohodě se budou na dohledu nad plavebním provozem výrazně podílet právě strážníci městské policie s využitím nového plavidla a budou též organizovány společné hlídky se Státní plavební správou.

Pořízení nového plavidla zcela zapadá do snahy vedení městské policie na obnovu nezbytného technického vybavení, které pražští strážnici používají. Historie poříčního útvaru městské policie se datuje od roku 2003. V současné době zde pracuje celkem 22 strážníků, kteří zajišťují nepřetržitý dohled nad téměř třiceti říčními kilometry Vltavy a také nad jejími břehy. V rámci výkonu své služby strážníci velmi úzce spolupracují s orgány Státní plavební správy, Rybářskou stráží, Povodím Vltavy, Poříčním oddělením PČR a ostatními složkami IZS. Podílejí se také na zajištění bezpečnosti občanů a návštěvníků hlavního města Prahy v rámci několika desítek akcí, které jsou každoročně pořádány přímo na vodním toku, nebo v jeho bezprostředním okolí. „Za dobu existence útvaru zachránili strážníci již 17 lidí, kteří byli bezprostředně ohroženi na životě, a podíleli se ve stovkách případů na pomoci lidem v nouzi,“ dodal Libor Hadrava, radní pro bezpečnost.

C81A9065

Podobné příspěvky

Problémový Boeing 737 Max se v Evropě vrátí do vzduchu v lednu

Redakce

Praha 6 reaguje na epidemickou situaci

Redakce

Přijďte se inspirovat jarními a letními trendy v oblasti kosmetiky, líčení, kadeřnictví a nehtového designu na veletrh INTERBEAUTY PRAGUE 2018

Jaroslav Hauer