Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Zprávy z Prahy

Přehlídková vystoupení příslušníků Hradní stráže

a

Praha 2. října 2013

Letos si již po sedmé, za přítomnosti kardinála Dominika Duky, mohli návštěvníci Pražského hradu na jeho třetím nádvoří prohlédnout pravidelnou přehlídkovou ukázku cviků se zbraní, kterou  předváděli  vojáci  jednotlivých strážních rot Hradní stráže. Vystoupení, které se již stalo určitou tradicí je propojené  s majestátností  historických prostorů  Pražského hradu, s ukázkou umění a velmi vysokou vycvičeností  příslušníků  Hradní stráže.

Cílem  vystoupení je  přiblížit široké veřejnosti různé varianty cviků se zbraní.   Jedná se nejen       o cviky standardní, používané kupříkladu při protokolárních aktech, jakými jsou přijetí státní návštěvy nebo udělení audience akreditovanému velvyslanci, ale i o cviky, které Hradní stráž využívala v minulosti.
Vlastní excelentní vystoupení příslušníků Hradní stráže probíhalo za doprovodu „Hudby Hradní stráže“, které mj. zabezpečuje v průběhu roku hudební doprovod celé řady protokolárních             a pietních aktů, nebo ji také můžete slyšet při každodenním slavnostním střídání stráží na prvním nádvoří Pražského hradu.

Velkou pozornost věnovali návštěvníci vystoupení  příslušníkům motocyklové jednotky  Hradní stráže.  Její hlavní služební náplní je provádění čestných doprovodů čelních představitelů cizích států a jiných státních návštěv prezidenta republiky nebo předsedy vlády ČR.

Po ukončení přehlídkového vystoupení sdělila nadšeně jedna turistka ze Spojených států amerických náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky plk. Ing. Zdeňkovi Jakůbkovi, že viděla operu v Sydney, divadelní vystoupení na Broadway, ale něco tak nádherného, jako bylo „baletní motocyklové vystoupení na nádvoří Pražského hradu, ještě nezažila“.

 IMG_3640 IMG_3642 IMG_3672 IMG_3690 IMG_3694 (13) IMG_3656 IMG_3694 (34)

 

 

 

 

 

 

Podobné příspěvky

LODĚ NA VODĚ

Afri

Šlechtic a gentleman

Afri

Evropský šampion v supermoto Denis Fligr trénuje i na mosteckém polygonu

Afri